Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 426. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підозрюваного, обвинуваченого в ході Досу-дебного провадження у кримінальній справі

1. Законні представники неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого допускаються до участі в кримінальній справі на підставі постанови слідчого, дізнавача з моменту першого допиту неповнолітнього як підозрюваного чи обвинуваченого-мого. При допуску до участі в кримінальній справі їм роз'яснюються права, передбачені частиною другою цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Законний представник вправі:
1) знати, в чому підозрюється чи обвинувачується неповнолітній;
2) бути присутнім при пред'явленні обвинувачення;
3) брати участь у допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, а також з дозволу слідчого - в інших следст-ських діях, вироблених з його участю і участю захисника;
4) знайомитися з протоколами слідчих дій, в яких він брав участь, і робити письмові зауваження про правиль-ності і повноту зроблених у них записів;
5) заявляти клопотання і відводи, приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора;
6) подавати докази;
7) після закінчення попереднього розслідування знайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з нього будь-які відомості і в будь-якому обсязі.
3. Слідчий, дізнавач вправі після закінчення попереднього розслідування винести постанову про непред'явлення несо-вершеннолетніе обвинуваченому для ознайомлення тих матеріалів кримінальної справи, які можуть чинити на нього негативний впливів-ствие. Ознайомлення з цими матеріалами законного представника неповнолітнього обвинуваченого є обов'язковим.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. Законний представник може бути усунений від участі в кримінальній справі, якщо є підстави вважати, що його дії завдають шкоди інтересам неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Про це слідчий, дізнавач виносять постанову. У цьому випадку до участі в кримінальній справі допускається інший законний представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого-мого.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 426. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підозрюваного, обвинуваченого в ході Досу-дебного провадження у кримінальній справі"
 1. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до слідчого, дізнавачу або до суду проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 2. Стаття 160. Заходи піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення со-хранности його майна
  1. Якщо у підозрюваного або обвинуваченого, затриманого або укладеного під варту, залишилися без нагляду і допомоги несо-вершеннолетніе діти, інші утриманці, а також старі батьки, потребують стороннього догляду, то слідчий, дізнавач вживає заходів щодо їх передачі на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або приміщенню у відповідні дитячі або
 3. Стаття 16. Забезпечення підозрюваному і обвинуваченому-мому права на захист
  1. Підозрюваному і обвинуваченому забезпечується право на захист, яке вони можуть здійснювати особисто або за допомогою за-щитника і (або) законного представника. 2. Суд, прокурор, слідчий і дізнавач роз'яснюють підозрюваному і обвинуваченому їх права і забезпечують їм можливість захищатися всіма не забороненими цим Кодексом способами і засобами. 3 . У випадках, передбачених цим
 4. Стаття 423. Затримання неповнолітнього по-дозрівати. Обрання неповнолітньому подозреваемо-му, обвинуваченому запобіжного заходу
  1. Затримання неповнолітнього підозрюваного, а також застосування до неповнолітнього підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту провадяться в порядку, встановленому статтями 91, 97, 99, 100 і 108 цього Кодек-са. 2. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу до неповнолітнього підозрюваному, обвинуваченому в кожному випадку повинна обговорюватися
 5. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
 6. Стаття 77.1. Залучення засуджених до позбавлення волі до участі в слідчих діях або судовому розгляді
  (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) (введена Федеральним законом від 16.03.1999 N 49-ФЗ) 1 . При необхідності участі в слідчих діях як свідка, потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого) здій-ждения до позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії, виховної колонії або в'язниці можуть бути залишати-лени в слідчому ізоляторі або
 7. Стаття 51. Обов'язкова участь захисника
  1. Участь захисника в кримінальному судочинстві обов'язково, якщо: 1) підозрюваний, обвинувачений не відмовився від захисника у порядку, встановленому статтею 52 цього Кодексу; 2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім; 3) підозрюваний, обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист; 3.1) судове
 8. Стаття 48. Законні представники недосконало-річного підозрюваного і обвинуваченого
  По кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми, до обов'язкового участі в кримінальній справі привлека-ються їх законні представники в порядку, встановленому статтями 426 і 428 справжнього
 9. Стаття 14. Презумпція невинності
  1. Обвинувачений вважається невинним, поки його винність у вчиненні злочину не буде доведена в передбаченому на-вартим Кодексом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду. 2. Підозрюваний чи обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність. Тягар доказування обвинувачення та спростування дово-дів, наведених у захист підозрюваного або обвинуваченого, лежить на стороні
 10. Стаття 317.9. Заходи безпеки, які застосовуються щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким за підключено досудову угоду про співпрацю
  1. При необхідності забезпечити безпеку підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, його близьких родичів, родичів і близьких осіб застосовуються заходи безпеки, передбачені статтею 11 і пунктом 4 частини другої статті 241 цього Кодексу. 2. На підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про
 11. Стаття 208. Підстави, порядок та строки призупинення попереднього слідства
  1. Попереднє слідство припиняється за наявності однієї з таких підстав: 1) особа, яка підлягає залученню в якості обвинувачуваного, не встановлено; 2) підозрюваний або обвинувачений зник від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин; (в ред. Федерального закону від 29.05. 2002 N 58-ФЗ) 3) місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте
 12. Стаття 119. Особи, які мають право заявити клопотання
  1. Підозрюваний, обвинувачений, його захисник, потерпілий, його законний представник і представник, приватний обвинувач, експерт, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, представник адміністрації організації та інша особа, права і законні інтереси яких порушені в ході досудового чи судового провадження, вправі заявити клопотання про виробництво про-процесуальних дій
 13. Стаття 52. Відмова від захисника
  1. Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Відмова від захисника заявляється в письмовому вигляді. Якщо відмова від захисника заявляється під час провадження слідчої дії, то про це робиться відмітка в протоколі даної слідчої дії. (У
 14. Стаття 210. Розшук підозрюваного, обвинуваченого
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Якщо місце перебування підозрюваного, обвинуваченого невідомо, то слідчий доручає його розшук органам дізнання, про що зазначає в постанові про призупинення попереднього слідства або виносить окрему постанову. (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Розшук підозрюваного, обвинуваченого може бути оголошений як під
 15. Стаття 99. Обставини, що враховуються при з-Бран запобіжного заходу
  (в ред. Федерального закону від 22.04.2004 N 18-ФЗ) При вирішенні питання про необхідність обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину і визначення її виду за наявності підстав, передбачених статтею 97 цього Кодексу, повинні враховуватися також тяжкість злочину, відомості про особу підозрюваного або обвинуваченого, його вік, стан
 16. Стаття 167. Посвідчення факту відмови від підпи-сания або неможливості підписання протоколу слідчо-го дії
  1. У разі відмови підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого чи іншої особи, що бере участь у слідчій дії, підписати протокол слідчої дії слідчий вносить до нього відповідний запис, який засвідчується підписом слідчого, а також підписами захисника, законного представника, представника або понятих, якщо вони беруть участь у слідчій дії. 2. Особі, яке відмовилося
© 2014-2022  yport.inf.ua