Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 119. Особи, які мають право заявити клопотання

1. Підозрюваний, обвинувачений, його захисник, потерпілий, його законний представник і представник, приватний обвинувач, експерт, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, представник адміністрації організації та інша особа, права і законні інтереси яких порушені в ході досудового чи судового провадження, вправі заявити клопотання про виробництво про-процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень для встановлення обставин, що мають значення для кримінальної справи, забезпечення прав і законних інтересів особи, заявив клопотання, чи експонованих їм особи або організації.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 143-ФЗ)
2. Клопотання заявляється дізнавачу, слідчому або до суду.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Правом заявляти клопотання в ході судового розгляду має також державний обвинувач.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 119. Особи, які мають право заявити клопотання "
 1. Стаття 120. Заява клопотання
  заявити
 2. Стаття 271. Заява та дозвіл клопотань
  особи як свідка або спеціаліста, якому з'явився в суд за ініціативою
 3. Стаття 315. Порядок заяви клопотання
  особами, то участь захисника в даному випадку повинен забезпечити суд. 2. Обвинувачений має право заявити клопотання: 1) в момент ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, про що робиться відповідний запис у протоколі ознайомлення з ма-теріалів кримінальної справи відповідно до частини другої статті 218 цього Кодексу; 2) на попередньому слуханні, коли воно є обов'язковим у
 4. Стаття 122. Дозвіл клопотання
  особи, заявив клопотання. Рішення за клопотанням може бути оскаржене в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 5. Коментар до статті 29.5
  особи та законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення . Особа, щодо якої ведеться провадження у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за місцем проживання даної особи. Згідно ч. 2 ст. 24.4 КоАП клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про
 6. Стаття 191. Поновлення розгляду справи по суті
  особи та їх представники можуть виявити, що не всі обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, були з'ясовані, не всі докази були досліджені. У зв'язку з цим вони мають право заявити клопотання про поновлення розгляду справи по суті з приведенням відповідних аргументів. Рішення по такому клопотанням приймається судом з урахуванням думки інших осіб, що у
 7. Стаття 24.4. Клопотання
  правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває справа про
 8. Стаття 24.4. Клопотання
  правопорушення, мають право заявляти клопотання, що підлягають обов'язковому розгляду суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа. 2. Клопотання заявляється в письмовій формі і підлягає негайному розгляду. Рішення про відмову в задоволенні клопотання виноситься суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває справа про
 9. Стаття 159. Дозвіл арбітражним судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
  особи, у якої воно знаходиться, вправі звернутися до арбітражного суду з клопотанням про витребування даного доказу. У клопотанні має бути позначена доказ, зазначено, які обставини, що мають значення для справи, можуть бути встановлені цим доказом, вказані причини, що перешкоджають отриманню доказу, і місце його знаходження (ч. 4 ст. 66 АПК РФ). В даному випадку
 10. Стаття 20.5. Звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство
  особи, що у справі, має право заявити про звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство і на підставі такого клопотання арбітражного суду звільняє арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про
 11. Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
  клопотанням про помилування. Клопотання про помилування засуджений подає через адміністрацію установи або органу, виконуючого
 12. Стаття 121. Строки розгляду клопотання
  клопотанням, заявленому в ході попереднього розслідування, неможливо, воно повинно бути дозволено не пізніше 3 діб з дня її
 13. Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову
  особи, що у справі, має право заявити усно в судовому засіданні, про що зазначається в протоколі. 3. Розгляд клопотання про забезпечення позову , викладеного в позовній заяві, здійснюється окремо від інших які у цьому позовній заяві клопотань і вимог. Суд розглядає зазначене клопотання в день надходження позовної заяви до суду, в той час як питання про прийняття
 14. Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
  особи та їх представники, незважаючи на відмову, має право заявляти клопотання знову, але і суд, виявивши свою помилку, з урахуванням завдань і цілей цивільного судочинства (ст. 2 ЦПК) не тільки має право, але і зобов'язаний виправити її за власною
 15. Стаття 57. Подання та витребування доказів
  стаття має на увазі суб'єктів, які не відносяться до числа осіб , що у справі. По справах про захист частноправового інтересу судовий штраф не може накладатися на осіб, що у справі, які ухиляються від виконання обов'язку по доведенню допомогою ненадання доказів, оскільки така поведінка тягне інші несприятливі для них наслідки. Так, згідно з ч. 1 ст. 68
 16. Стаття 1437. Експертиза селекційного досягнення на новизну
  наявними матеріалами федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням приймає рішення і повідомляє про нього зацікавленій особі. Якщо селекційне досягнення не відповідає критерію новизни, приймається рішення про відмову у видачі патенту на селекційне
© 2014-2022  yport.inf.ua