Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 118. Порядок накладення грошового стягнення та обігу застави в дохід держави

1. Грошове стягнення накладається судом.
2. Якщо відповідне порушення допущено в ході судового засідання, то стягнення накладається судом у тому судовому засіданні, де це порушення було встановлено, про що виноситься ухвала чи постанова суду.
3. Якщо відповідне порушення допущено в ході досудового провадження, то дізнавач, слідчий складає протокол про порушення, який направляється до районного суду і підлягає розгляду суддею протягом 5 діб з моменту її надходження до суду. У судове засідання викликаються особа, на яке може бути накладено грошове стягнення, і особа, яка склала протокол. Неявка порушника без поважних причин не перешкоджає розгляду протоколу.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. За результатами розгляду протоколу суддя виносить постанову про накладення грошового стягнення або про відмову в його на положенні. Копія постанови надсилається особі, яка склала протокол, і особі, на яку накладено грошове стягнення.
5. При накладенні грошового стягнення суд вправі відстрочити або розстрочити виконання постанови на строк до 3 місяців.
6. У порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті, вирішується питання про звернення в доход держави застави у випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 106 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 07.04.2010 N 60-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 118. Порядок накладення грошового стягнення та обігу застави в дохід держави"
 1. Стаття 342. Наступний заставу
  стягнення на заставлене майно за вимогами, забезпеченим подальшим заставою, одночасно може вимагатися дострокове виконання забезпеченого заставою зобов'язання та звернено стягнення на це майно також за вимогами, які забезпечені попереднім заставою і строк пред'явлення яких до стягненню не настав. Якщо заставодержатель за попереднім договором про заставу не
 2. Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
  грошових коштів особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, а також з коштів, переданих за договорами комерційним і некомерційним організаціям, крім договорів, що тягнуть перехід права власності. При недостатності цих коштів стягнення звертається на будь-яке майно особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, на яке за законом може бути звернено стягнення. КонсультантПлюс:
 3. Стаття 349. Порядок звернення стягнення на заставлене майно
  порядок звернення стягнення на заставлене рухоме майно. 5. У разі невиконання заставодавцем угоди про звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку допускається, якщо інше не передбачено законом, на підставі виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законодавством про
 4. Стаття 351. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, і звернення стягнення на заставлене майно
  стаття 345), 3) втрати предмета застави за обставинами, за які заставодержатель не відповідає, якщо заставодавець не скористався правом, передбаченим пунктом 2 статті 345 цього Кодексу; 4) звернення стягнення на заставлене майно за вимогами, забезпеченим подальшим заставою. (Пп. 4 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 306-ФЗ) 2. Заставодержатель має право
 5. Стаття 348. Підстави звернення стягнення на заставлене майно
  стягнення на предмет застави, якщо в день настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконане, за винятком випадків, якщо за законом або договором таке право виникає пізніше або в силу закону стягнення може бути здійснено раніше. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.12.2008 N 306-ФЗ) 2. Звернення стягнення не допускається, якщо допущене боржником
 6. Застава товарів в обороті
  накладення на закладені товари своїх знаків та печаток призупинити операції з ними до усунення порушення (п. 4 ст . 357 ЦК). Після виникнення передумов для звернення стягнення на закладені товари вони підлягають індивідуалізації та продажу в загальному порядку (ст. 349 і 350
 7. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  накладення стягнення не буде застосовано нове стягнення, засуджений вважається не маю-щим стягнення. 5. Дострокове зняття раніше накладеного стягнення допускається не раніше трьох місяців з дня накладення попередження і не раніше шести місяців з дня накладення офіційного
 8. Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
  порядок звернення стягнення не передбачений законом або договором. 2. Право власності на майно, на яке звертається стягнення, припиняється у власника з моменту виникнення права власності на вилучене майно в особи, до якого переходить це
 9. Стаття 336. Предмет застави
  стягнення, може бути законом заборонений або
 10. 3. Права та обов'язки ретентора і боржника
  порядок звернення стягнення на заставлене майно та його реалізацію, повною мірою застосовуються при здійсненні зазначеного правомочності ретентора. Зокрема, у зверненні стягнення на утримувану річ може бути відмовлено, якщо допущене боржником порушення буде незначно, а розмір вимог ретентора внаслідок цього буде явно несоразмерен вартості утримуваної речі. Основний
 11. Стаття 340. Майно, на яке поширюються права заставодержателя
  118-ФЗ) 4. При іпотеці земельної ділянки право застави поширюється на перебувають або зводяться на цій ділянці будівлі і споруди заставодавця, якщо в договорі не передбачено інше умова. (В ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 213-ФЗ) При наявності в договорі такої умови заставодавець у разі звернення стягнення на закладений земельну ділянку зберігає право обмеженого
 12. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією Коментар до статті 1319
  стягнення на нього. У числі виключних прав, на які можливе звернення стягнення, виконавські права. Особисті немайнові права виконавця не можуть бути предметом звернення стягнення. У коментованій статті визначено особливості звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією. В якості боржника, на права якого може
 13. Стаття 346. Користування та розпорядження предметом застави
  застави, користуватися предметом застави відповідно до його призначення, у тому числі отримувати з нього плоди та доходи. 2. Якщо інше не передбачено законом або договором і не випливає із суті застави, заставодавець має право відчужувати предмет застави, передавати його в оренду або безоплатне користування іншій особі або іншим чином розпоряджатися ним лише за згодою заставодержателя.
 14. Здійснення права застави
  стягнення на заставлене майно потрібні матеріальні і формальні передумови. До матеріальних передумов відноситься невиконання або неналежне виконання забезпеченого заставою зобов'язання за обставинами, за які відповідає боржник (п. 1 ст. 348 ЦК) * (1265). До формальних передумов відносяться акти, що підтверджують наявність матеріальних передумов: судове рішення або угода
 15. Стаття 338. Застава без передачі і з передачею закладеного майна заставодержателю
  накладенням знаків, які свідчать про заставу (тверда застава). 3. Предмет застави, переданий заставодавцем на час у володіння або користування третій особі, вважається залишеним у заставодавця. 4. При заставі майнового права, посвідченого цінним папером, вона передається заставодержателю або в депозит нотаріуса, якщо договором не передбачено
© 2014-2022  yport.inf.ua