Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Застава товарів в обороті

. Предметом цього виду застави виступає товарна маса у вигляді сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції і т.д. Це майно залишається у заставодавця, який має право змінювати склад товарної маси, переробляти і відчужувати вхідні в неї товари без згоди заставодержателя, з тим щоб загальна вартість всієї товарної маси не ставала нижче вартості, фіксованою в договорі про заставу (п. 1 ст. 357 ГК).
Оскільки в цьому випадку предмет застави точно не індивідуалізований і не відокремлений від інших товарів, що належать заставодавцю, право застави товарів в обороті не є речовим правом.
Воно не має властивість прямування. Відносно відчужених заставодавцем товарів право застави припиняється, а щодо придбаних ним або надійшли на його товарну масу нових товарів - виникає (п. 2 ст. 357 ЦК). Заставодавець зобов'язаний вести книгу запису застав, яка необхідна заставодержателю для контролю за станом товарної маси.
При порушенні заставодавцем умов застави товарів в обороті заставодержатель має право шляхом накладення на закладені товари своїх знаків та печаток призупинити операції з ними до усунення порушення (п. 4 ст. 357 ЦК).
Після виникнення передумов для звернення стягнення на закладені товари вони підлягають індивідуалізації та продажу в загальному порядку (ст. 349 і 350 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Застава товарів в обороті "
 1. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  заставу, застосовуються лише у випадках, спеціально обумовлених законом або договором. Заходи, що мають спеціальний, додатковий характер, стимулюючі боржника до належного виконання зобов'язання і (або) гарантують права кредитора на випадок невиконання боржником зобов'язання, вживані тільки у випадках, коли це прямо передбачено законом або договором, прийнято іменувати забезпеченням
 2. § 3. Застава
  застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В якості
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідносини. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідносини. Оформлення застави. Юридична природа права застави. Зміст заставного правовідносини. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Застава речей у ломбарді. Утримання. Предмет права утримання. Права та обов'язки ретентора і боржника. Припинення
 4. 2. Види застави
  застави може передаватися або не передаватися заставодержателю. Факт перебування закладеного майна у заставодавця або заставодержателя впливає на їх права і обов'язки в заставному правовідношенні. Залежно від того, у кого знаходиться предмет застави, законодавство закріплює конструкції двох видів застави: заклада, тобто застави з передачею майна заставодержателю, і застави без передачі
 5. 5. Підстави виникнення заставного правовідносини
  застави може виникнути як в силу договору, так і на підставі інших юридичних фактів, зазначених у законі. Застава виникає на підставі закону при настанні вказаних у ньому обставин, якщо в законі передбачено, яке майно і для забезпечення виконання якого зобов'язання визнається які у заставі (п. 3 ст. 334 ЦК). До застави, яка виникає на підставі закону, якщо самим
 6. 7. Юридична природа права застави
  застави виникає з моменту укладення договору про заставу (ст. 341 ЦК, ст. 11 Закону про іпотеку), а щодо застави майна, яке підлягає передачі заставодержателю, - з моменту передачі цього майна, якщо інше не передбачено договором про заставу (ст. 341 ЦК). Право застави на товари в обороті виникає одночасно з виникненням у заставодавця права власності або права
 7. 11. Застава товарів в обороті
  заставі товарів в обороті відносяться до часів Стародавнього Риму. Так, до відомого римського юриста Сцевола звернулися з питанням: "Боржник дав кредитору в заставу лавку. Питається: нічого не сталося внаслідок цього чи слід визнати, що під ім'ям лавки дано у заставу товари, що були в крамниці? І якщо ці товари він (боржник) в різний час продав і придбав інші, а ці останні помістив
 8. 3. Застава
  заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію , які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається маєток) передавалося по манципації у власність заставному кредитору. Одночасно між сторонами полягало
 9. Кредитний договір (договір банківської позики)
  заставою товарів в обороті або переробці, на які можна звернути стягнення, а у встановлених випадках кредитування хозоргана здійснюється під гарантію вищої організації. Принцип возмездности (платності) кредиту юридично закріплений Статутом Держбанку СРСР, який встановлює, що за отримані від Держбанку позики позичальники сплачують банку відсотки ... " .
 10. 5.8. Загальні положення про зобов'язання і договори
  застава, іпотека, порука, банківська гарантія, утримання майна боржника і задаток (ст. 329 - 381 ГК РФ). Неустойкою (штрафом, пенею) називається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, зокрема у разі прострочення виконання (ст. 330 ГК РФ). Можливість стягнення
© 2014-2022  yport.inf.ua