Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 425. Допит неповнолітнього подозре ваемого, обвинуваченого

1. Допит неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого не може продовжуватися без перерви більше 2 годин, а в загальній складність ності більше 4 годин на день.
2. У допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого бере участь захисник, який має право ставити йому запитання, а по закінченні допиту знайомитися з протоколом і робити зауваження про правильність та повноту зроблених у ньому записів.
3. У допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, який не досяг віку шістнадцяти років або досяг цього віку, але страждає психічним розладом або відстає в психічному розвитку, участь педагога чи психолога орга-тельно.
4. Слідчий, дізнавач забезпечують участь педагога чи психолога в допиті неповнолітнього підозрюваного, обви-няемого за клопотанням захисника чи за власною ініціативою.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. Педагог або психолог має право з дозволу слідчого, дізнавача задавати питання неповнолітньому підозрюваному, обвинуваченому, а по закінченні допиту знайомитися з протоколом допиту і робити письмові зауваження про правильність та повноту зро-ланних в ньому записів. Ці права слідчий, дізнавач роз'яснюють педагогу або психолога перед допитом неповнолітнього по-дозрівати, обвинуваченого, про що робиться відмітка у протоколі.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
6. Порядок, встановлений частинами першою, другою, третьою і п'ятою цієї статті, поширюється і на проведення допиту неповнолітнього підсудного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 425. Допит неповнолітнього подозре ваемого, обвинуваченого "
 1. Стаття 126. Порядок направлення скарги подозре ваемого, обвинуваченого, що міститься під вартою
  Адміністрація місця утримання під вартою негайно направляє прокурору або до суду адресовані їм скарги подозревае-мого, обвинуваченого, що міститься під
 2. Стаття 16. Забезпечення підозрюваному і обвинуваченому-мому права на захист
  1. Підозрюваному і обвинуваченому забезпечується право на захист, яке вони можуть здійснювати особисто або за допомогою за-щитника і (або) законного представника. 2. Суд, прокурор, слідчий і дізнавач роз'яснюють підозрюваному і обвинуваченому їх права і забезпечують їм можливість захищатися всіма не забороненими цим Кодексом способами і засобами. 3. У випадках, передбачених цим
 3. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  1. Слідчий допитує обвинуваченого негайно після пред'явлення йому обвинувачення з дотриманням вимог пункту 9 частини четвертої статті 47 та частини третьої статті 50 цього Кодексу. 2. На початку допиту слідчий з'ясовує у обвинуваченого, чи визнає він себе винним, чи бажає дати показання по суті пред'явленого обвинувачення і якою мовою. У разі відмови обвинуваченого від дачі
 4. Стаття 174. Протокол допиту обвинуваченого
  1. При кожному допиті обвинуваченого слідчий складає протокол з додержанням вимог статті 190 цього Кодек-са. 2. У протоколі першого допиту вказуються дані про особу обвинуваченого: 1) прізвище, ім'я та по батькові; 2) дата і місце народження; 3) громадянство; 4) утворення; 5) сімейний стан, склад його сім'ї; 6) місце роботи або навчання, рід занять або посада; 7) місце проживання;
 5. Стаття 209. Дії слідчого після призупинення-лення попереднього слідства
  1. Призупинивши попереднє слідство, слідчий повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників і одночасно роз'яснює їм порядок оскарження даного рішення. У разі при-остановления попереднього слідства з підстав, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 208 цього Кодексу, про це
 6. Стаття 426. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підозрюваного, обвинуваченого в ході Досу-дебного провадження у кримінальній справі
  1. Законні представники неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого допускаються до участі в кримінальній справі на підставі постанови слідчого, дізнавача з моменту першого допиту неповнолітнього як підозрюваного чи обвинуваченого-мого. При допуску до участі в кримінальній справі їм роз'яснюються права, передбачені частиною другою цієї статті. (В ред. Федерального закону від
 7. Стаття 423. Затримання неповнолітнього по-дозрівати. Обрання неповнолітньому подозреваемо-му, обвинуваченому запобіжного заходу
  1. Затримання неповнолітнього підозрюваного, а також застосування до неповнолітнього підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту провадяться в порядку, встановленому статтями 91, 97, 99, 100 і 108 цього Кодек-са. 2. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу до неповнолітнього підозрюваному, обвинуваченому в кожному випадку повинна обговорюватися
 8. Стаття 187. Місце і час допиту
  1. Допит проводиться за місцем провадження попереднього слідства. Слідчий має право, якщо визнає це необхідним, провести допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна
 9. Стаття 77. Показання обвинуваченого
  1. Показання обвинуваченого - відомості, повідомлені ним на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 173, 174, 187 - 190 і 275 цього Кодексу. 2. Визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину може бути покладено в основу обвинувачення лише при підтвер-дженні його винності сукупністю наявних у кримінальній
 10. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до слідчого, дізнавачу або до суду проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи . (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 11. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  1. Допит потерпілого або свідка у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого і допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про
 12. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  1. При участі в допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога. 2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює
 13. Рекомендована література
  1. Богинський В. Є. Рефлексивне управління при допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів . - 5-е вид., перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Закатов А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін
 14. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  Стаття 179. Допит неповнолітнього
 15. Стаття 105. Нагляд за неповнолітнім по-дозрівати або обвинуваченим
  1. Догляд за неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим полягає в забезпеченні його належної поведінки, передбачені-ренного статтею 102 цього Кодексу, батьками, опікунами, піклувальниками або іншими яким Ви довіряєте особами, а також посадовими особами спеціалізованого дитячого закладу, в якому він знаходиться, про що ці особи дають письмове обязательст-во. 2. При обранні
 16. Стаття 205. Допит експерта
  1. Слідчий має право з власної ініціативи або за клопотанням осіб, зазначених у частині першій статті 206 цього Кодексу, допитати експерта для роз'яснення даного ним висновку. Допит експерта до подання ним висновку не допускається. 2. Експерт не може бути допитаний по приводу відомостей, які стали йому відомими у зв'язку з виробництвом судової експертизи, якщо вони не належать до
© 2014-2022  yport.inf.ua