Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 317.4. Проведення попереднього следст-вия щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю

1. Попереднє слідство по виділеній в окреме виробництво відповідно до пункту 4 частини першої статті 154 на-вартого Кодексу кримінальній справі відносно підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про со-співробітництві, проводиться в порядку, встановленому главами 22 - 27 і 30 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
2. Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю, постанову слідчого про порушення перед проку-Рором клопотання про укладення з підозрюваним або обвинуваченим досудового угоди про співпрацю, постанову прокурора про задоволення клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю, досудову угоду про співпрацю при-спілкуються до кримінальної справи .
3. У разі виникнення загрози безпеки підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, його близьких родичів, родичів і близьких осіб слідчий виносить постанову про зберігання документів, зазначених у частині другій цієї статті, в опечатаному конверті.
4. Після закінчення попереднього слідства кримінальну справу в порядку, встановленому статтею 220 цього Кодексу, на направляється прокурору для затвердження обвинувального висновку та винесення подання про дотримання обвинуваченим умов і виконанні зобов'язань, передбачених укладеними з ним досудовим угодою про співпрацю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 317.4. Проведення попереднього следст-вия щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю "
 1. Стаття 426. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підозрюваного, обвинуваченого в ході Досу-дебного провадження у кримінальній справі
  попереднього розслідування знайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з нього будь-які відомості і в будь-якому обсязі. 3. Слідчий, дізнавач вправі після закінчення попереднього розслідування винести постанову про непред'явлення несо-вершеннолетніе обвинуваченому для ознайомлення тих матеріалів кримінальної справи, які можуть чинити на нього негативний впливів-ствие.
 2. Стаття 210. Розшук підозрюваного, обвинуваченого
  попереднього слідства або виносить окрему постанову. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Розшук підозрюваного, обвинуваченого може бути оголошений як під час виробництва попереднього слідства, так і одно-тимчасово з його зупиненням. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 3. У разі виявлення обвинуваченого він може бути затриманий в порядку,
 3. Стаття 208. Підстави, порядок та строки призупинення попереднього слідства
  попереднього слідства слідчий виносить постанову, копію якого направляє прокурору. 3. Якщо у кримінальній справі залучено два або більше обвинувачених, а підстави для зупинення відносяться не до всіх обві-няемие, то слідчий вправі виділити в окреме провадження і призупинити кримінальну справу відносно окремих звинувачуються-мих. 4. З підстав, передбачених пунктами 1 і 2
 4. Стаття 16. Забезпечення підозрюваному і обвинуваченому-мому права на захист
  підозрюваному і обвинуваченому їх права і забезпечують їм можливість захищатися всіма не забороненими цим Кодексом способами і засобами. 3. У випадках, передбачених цим Кодексом, обов'язкова участь захисника і (або) законного представника подозре ваемого або обвинуваченого забезпечується посадовими особами, які здійснюють провадження у кримінальній справі. 4. У випадках,
 5. Стаття 317.1. Порядок заяви клопотання про висновків-нии досудового угоди про співпрацю
  попереднього слідства. У цьому клопотанні підозрюваний чи обви-няемие вказує, які дії він зобов'язується вчинити з метою сприяння слідству у розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному переслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину. 3. Клопотання про укладення досудової угоди про співпрацю
 6. Стаття 160. Заходи піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення со-хранности його майна
  підозрюваного або обвинуваченого, затриманого або укладеного під варту, залишилися без нагляду і допомоги несо-вершеннолетніе діти, інші утриманці , а також старі батьки, потребують стороннього догляду, то слідчий, дізнавач вживає заходів щодо їх передачі на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або приміщенню у відповідні дитячі або соціальні
 7. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  попереднього розслідування; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 4) підозрюваного або обвинуваченого, з яким прокурором укладено досудову угоду про співпрацю. У разі виник-нення загрози безпеці підозрюваного або обвинуваченого матеріали кримінальної справи, що ідентифікують його особу, вилучаються з порушеної кримінальної справи і долучаються до кримінальної справи в
 8. Стаття 14. Презумпція невинності
  підозрюваного або обвинуваченого, лежить на стороні обвинувачення. 3. Усі сумніви у винуватості обвинуваченого, які не можуть бути усунені в порядку, встановленому цим Кодексом, тлумачаться на користь обвинуваченого. 4. Обвинувальний вирок не може бути заснований на
 9. Стаття 423. Затримання неповнолітнього по-дозрівати. Обрання неповнолітньому подозреваемо-му, обвинуваченому запобіжного заходу
  статтями 91, 97, 99, 100 і 108 цього Кодек-са. 2. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу до неповнолітнього підозрюваному, обвинуваченому в кожному випадку повинна обговорюватися можливість віддачі його під нагляд у порядку, встановленому статтею 105 цього Кодексу. 3. Про затримання, взяття під варту або продовження строку тримання під вартою неповнолітнього підозрюваного,
 10. Стаття 317.9. Заходи безпеки, які застосовуються щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким за підключено досудову угоду про співпрацю
  підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, його близьких родичів, родичів і близьких осіб застосовуються заходи безпеки, передбачені статтею 11 і пунктом 4 частини другої статті 241 цього Кодексу. 2. На підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, поширюються всі заходи
 11. Стаття 209. Дії слідчого після призупинення-лення попереднього слідства
  попереднє слідство, слідчий повідомляє про це потерпілого, його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників і одночасно роз'яснює їм порядок оскарження даного рішення. У разі при-остановления попереднього слідства з підстав, передбачених пунктами 3 і 4 частини першої статті 208 цього Кодексу, про це повідомляються також
 12. Стаття 99. Обставини, що враховуються при з-Бран запобіжного заходу
  щодо підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину і визначення її виду за наявності підстав, передбачених статтею 97 цього Кодексу, повинні враховуватися також тяжкість злочину, відомості про особу підозрюваного або обвинуваченого, його вік, стан здоров'я, сімейний стан, рід занять та інші
© 2014-2022  yport.inf.ua