Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю

1. Прокурор в порядку і строки, які встановлені статтею 221 цього Кодексу, розглядає надійшло від слідчого кримінальну справу щодо обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, а також матеріали, підтвер-ждающего дотримання обвинуваченим умов і виконання зобов'язань, передбачених цією угодою, та у разі затвердження обвинувального висновку виносить уявлення про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення по даній кримінальній справі. У поданні зазначаються:
1) характер і межі сприяння обвинуваченого слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному переслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;
2) значення співпраці з обвинуваченим для розкриття та розслідування злочину, викриття і кримінального переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;
3) злочину або кримінальні справи, виявлені або порушені в результаті співпраці з обвинуваченим;
4) ступінь загрози особистої безпеки, який піддавалися обвинувачений в результаті співпраці зі стороною обвинувачення, його близькі родичі, родичі та близькі особи.
2. У поданні прокурор також засвідчує повноту і правдивість відомостей, повідомлених обвинуваченим при виконанні ним зобов'язань, передбачених укладеними з ним досудовим угодою про співпрацю.
3. Копія винесеного прокурором подання вручається обвинуваченому та його захиснику, які вправі представити свої заме-чания, що враховуються прокурором при наявності до того підстав.
4. Не пізніше трьох днів з моменту ознайомлення обвинуваченого та його захисника з поданням прокурор направляє кримінальну справу і подання до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 317.5. Подання прокурора про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з кото-рим укладено досудову угоду про співпрацю "
 1. Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
  поданням прокурора, у порівнянні з порядком набрання законної сили визначень касаційної інстанції, винесених за касаційною скаргою або касаційним поданням прокурора і вступають у законну чинності з моменту їх винесення судом (див. коментар до ст. 367 ЦПК). За загальним правилом набрали законної сили ухвали касаційної інстанції, винесені за приватною скаргою або
 2. Стаття 384. Ухвалу про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  уявленням осіб, зазначених у ст. 376 ЦПК. Разом з тим визначення про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції може бути винесено тільки суддею або головою відповідного суду, його заступником. Назване визначення окрім прізвища та ініціалів судді, який виніс визначення, повинно містити і
 3. Стаття 332. Термін подачі приватної скарги, подання прокурора
  подання прокурора починається наступного дня після дня винесення відповідної ухвали мирового судді. На відміну від рішень визначення мирового судді повинні оголошуватися в повному обсязі негайно після їх винесення (ч. 3 ст. 224 ЦПК). Можливість винесення "резолютивній частині визначення« не передбачається. Пропущений з поважних причин строк на подачу окремої скарги,
 4. Стаття 385. Повідомлення осіб, що у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  стаття спрямована на забезпечення своєчасного розгляду справи судом наглядової інстанції при дотриманні процесуальних прав беруть участь у справі осіб. Суд наглядової інстанції, до якого надійшла справа з визначенням відповідного судді про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції, повинен направити особам,
 5. Стаття 412.10. Порядок і термін розгляду уголов-ного справи за наглядовим скарзі, поданням в судовому за-седанів Президії Верховного Суду Російської Федерації
  уявлення розглядаються Президією Верховного Суду Російської Федерації в судовому засіданні не пізніше двох місяців з дня винесення постанови про передачу кримінальної справи до суду наглядової інстанції. Про дату, час і місце засідання суд повідомляє осіб, зазначених у частині першій статті 412.1 цього Кодексу. 2. Голова Верховного Суду Російської Федерації або його заступник, член
 6. Стаття 383. Визначення судді про відмову в передачі наглядової скарги або подання прокурора для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  подання прокурора для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції має відповідати за формою і змістом встановленим в коментованій статті вимогам, серед яких особливе значення має належне обгрунтування мотивів, з яких суддя дійшов висновку про відсутність підстав, передбачених ст. 387 ЦПК, для перегляду судових постанов у порядку нагляду. В
 7. Стаття 384. Ухвалу про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової
 8. Стаття 401.8. Розгляд касаційних скарги, подання
  уявлення за документами, прикладеним до них, або за матеріалами витребуваного суддею кримінальної справи. 2. За результатами вивчення касаційних скарги, подання суддя виносить постанову: 1) про відмову в передачі касаційних скарги, подання для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції, якщо відсутні підстави для перегляду судових рішень у касаційному
 9. Стаття 385 . Повідомлення осіб, що у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової
 10. Стаття 245. Секретар судового засідання
  судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників судового розгляду, що мали місце в ході судового засідання. 2. Секретар судового засідання перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, за дорученням головуючого здійснює інші дії,
 11. Стаття 233. Термін початку розгляду в судовому засіданні
  судовому засіданні має бути розпочато не пізніше 14 діб з дня винесення суддею постанов-лення про призначення судового засідання, а по кримінальних справах, що розглядаються судом за участю присяжних засідателів - не пізніше 30 діб. 2. Розгляд кримінальної справи в судовому засіданні не може бути розпочато раніше 7 діб з дня вручення обвинувачуваному копії обвинувального висновку або обвинувального
 12. Стаття 335. Законна сила ухвали суду апеляційної інстанції
  подання прокурора, набирає законної сили з дня її винесення і може бути оскаржене тільки в порядку, встановленому гл. 41 ЦПК, до суду наглядової інстанції. 2. При наявності до того підстав ухвалу суду апеляційної інстанції, винесене за приватною скаргою, поданням прокурора, може бути переглянуто за нововиявленими обставинами у порядку, встановленому гл. 42
 13. Стаття 257. Регламент судового засідання
  порядку судового засідання обов'язкові для осіб, присутніх у залі судового
 14. Стаття 389.12. Участь сторін у судовому засіданні при розгляді кримінальної справи в суді апеляційної ін-станції
  уявлення, за рішенням суду забезпечується право брати участь у судовому засіданні безпосередньо або шляхом вико-вання систем відеоконференц-зв'язку. 3. Неявка осіб, своєчасно повідомлених про місце, дату і час засідання суду апеляційної інстанції, за винятком осіб, участь яких у судовому засіданні обов'язково, не перешкоджає розгляду кримінальної справи. 4. У разі неявки в суд
 15. Стаття 380.1. Дії суду наглядової інстанції після надходження наглядової скарги або подання прокурора
  стаття наділяє голів і заступників крайових, обласних і рівних їм за компетенції судів повноваженнями вивчати наглядові скарги та подання прокурора, проступили в президію відповідних судів, самостійно або доручати їх вивчення суддям даних судів. При цьому оформлення зазначених доручень в якій-небудь процесуальній формі (наприклад, шляхом винесення ухвали,
 16. Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
  проведення.
 17. Стаття 243. Поновлення розгляду справи
  поданих до суду доказів. Так, якщо розгляд справи триває судом у тому ж складі, а в засідання з питання про скасування заочного рішення з'явилися всі що у справі особи, не виключається можливість поновлення розгляду справи по суті в звичайній процедурі. У цьому випадку після дослідження доказів за участю відповідача та проведення судових дебатів процес
 18. Стаття 379.1. Повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті
  подання прокурора підлягають поверненню без розгляду по суті. Для повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті не потрібно сукупності обставин, перерахованих у ст. 379.1 ЦПК, а досить встановлення лише одного з них. Обов'язок з перевірки наявності цих обставин законом покладено на суддю, якому передано на розгляд
 19. Стаття 381. Розгляд наглядової скарги або подання прокурора
  подання прокурора за матеріалами, прикладеним до них, або за матеріалами витребуваного справи. При цьому витребування справи оформляється запитом судді, який розглядає наглядову скаргу або подання, і винесенням ухвали про витребування справи або про відмову у витребуванні справи не потрібно. Обов'язковою умовою зупинення виконання рішення суду до закінчення провадження в суді
© 2014-2022  yport.inf.ua