Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю

1. Підставою для розгляду судом питання про особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, є кримінальна справа, що надійшла до суду з поданням прокурора, зазначеним у статті 317.5 цього Кодексу.
2. Особливий порядок проведення судового засідання і винесення судового рішення у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю, застосовується, якщо суд упевниться, що:
1) державний обвинувач підтвердив активне сприяння обвинуваченого слідству у розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному переслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;
2) досудову угоду про співпрацю було укладено добровільно та за участю захисника.
3. Якщо суд встановить, що передбачені частинами першою і другою цієї статті умови не дотримані, то він приймає рішення про призначення судового розгляду в загальному порядку.
4. Положення цієї глави не застосовуються, якщо сприяння підозрюваного або обвинуваченого слідству полягала лише в повідомленні відомостей про його власну участь у злочинній діяльності.
Стаття 317.7. Порядок проведення судового засідання та постанови вироку щодо підсудного, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
1. Судове засідання і постанову вироку щодо підсудного, з яким укладено досудову угоду про со-співробітництві, проводяться в порядку, встановленому статтею 316 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті.
2. Судове засідання проводиться з обов'язковою участю підсудного і його захисника.
3. Судове засідання починається з викладу державним обвинувачем пред'явленого підсудному обвинувачення, після чого державний обвинувач підтверджує сприяння підсудного слідству, а також роз'яснює суду, в чому саме воно виразилося.
4. При цьому повинні бути досліджені:
1) характер і межі сприяння підсудного слідству в розкритті та розслідуванні злочину, викритті та кримінальному переслідуванні інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;
2) значення співпраці з підсудним для розкриття та розслідування злочину, викриття і кримінального переслідування інших співучасників злочину, розшуку майна, добутого в результаті злочину;
3) злочину або кримінальні справи, виявлені або збуджені в результаті співпраці з підсудним;
4) ступінь загрози особистої безпеки, який піддавалися підсудний в результаті співпраці зі стороною обвинувачення, його близькі родичі, родичі та близькі особи;
5) обставини, що характеризують особу підсудного, і обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.
5. Суддя, упевнившись, що підсудним дотримані всі умови і виконані всі зобов'язання, передбачені укладений-ним з ним досудовим угодою про співпрацю, постановляє обвинувальний вирок і з урахуванням положень частин другої і четвертої статті 62 Кримінального кодексу Російської Федерації призначає підсудному покарання. На розсуд суду підсудному з урахуванням положень статей 64, 73 і 80.1 Кримінального кодексу Російської Федерації можуть бути призначені більш м'яке покарання, ніж передбачено за даний злочин, умовне засудження або він може бути звільнений від відбування покарання.
6. Описово-мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити опис злочинного діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний, а також висновки суду про дотримання підсудним умов і виконанні зобов'язань, передбачених укладеними з ним досудовим угодою про співпрацю.
7. Після проголошення вироку суддя роз'яснює сторонам право і порядок його оскарження, передбачені главою 45.1 на-вартого Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 317.6. Підстави застосування особливого порядку проведення судового засідання та винесення судового рішен-ня у кримінальній справі стосовно обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю "
 1. Стаття 245. Секретар судового засідання
  судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників судового розгляду, що мали місце в ході судового засідання. 2. Секретар судового засідання перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, за дорученням головуючого здійснює інші дії,
 2. Стаття 257. Регламент судового засідання
  порядку судового засідання обов'язкові для осіб, присутніх у залі судового
 3. Стаття 233. Термін початку розгляду в судовому засіданні
  судовому засіданні має бути розпочато не пізніше 14 діб з дня винесення суддею постанов-лення про призначення судового засідання, а по кримінальних справах, що розглядаються судом за участю присяжних засідателів - не пізніше 30 діб. 2. Розгляд кримінальної справи в судовому засіданні не може бути розпочато раніше 7 діб з дня вручення обвинувачуваному копії обвинувального висновку або обвинувального
 4. Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
  проведення.
 5. Стаття 243. Головуючий
  порядку судового засідання, роз'яснює всім учасникам судового раз-бірательства їх права та обов'язки, порядок їх здійснення, а також знайомить з регламентом судового засідання, встановленим статтею 257 цього Кодексу. 3. Заперечення будь-якого учасника судового розгляду проти дій головуючого заносяться до протоколу судового
 6. Стаття 232. Виклики в судове засідання
  судове засідання осіб, зазначених у його постанові, а також приймає інші заходи з підготовки судового
 7. Стаття 329. Заміна присяжного засідателя запасним
  порядку, встановленому статтею 331 цього Кодексу. 3. Якщо кількість вибулих присяжних засідателів перевищує кількість запасних, то що відбулося судовий розгляд визнається недійсним. У цьому випадку відповідно до статті 328 цього Кодексу головуючий приступає до відбору присяжних засідателів, в якому можуть брати участь і присяжні засідателі,
 8. Стаття 389.34. Протокол судового засідання
  порядку, встановленому статтею 260 справжнього
 9. Стаття 68. Відведення секретаря судового засідання
  підставою для його
 10. Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
  застосуванні АПК РФ при перегляді вступили в законну силу судових актів за нововиявленими обставинами ", в редакції Постанови Пленуму ВАС РФ від 14.02.2008 N 14. Згідно ч. ч . 5 і 8 ст. 141 АПК РФ судовий акт, винесений за результатами розгляду питання про затвердження мирової Угоді, може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом місяця з дня його винесення.
 11. Стаття 243 . Поновлення розгляду справи
  підстави для того, щоб відкласти розгляд справи, процес завершується винесенням звичайного рішення, яке до вступу його в законну силу може бути оскаржене лише в апеляційному чи касаційному порядку (ст. 320, 336
 12. Стаття 396. Розгляд заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
  підстав для перегляду судового акта за нововиявленими обставинами. Разом з тим він може в цьому ж судовому засіданні повторно розглянути справу безпосередньо після скасування судового акта. Для цього необхідно, щоб у судовому засіданні були присутні особи, які беруть участь у справі, або їх представники і щоб з їхнього боку не було заявлено заперечень щодо розгляду справи за
 13. Стаття 261. Відкриття судового засідання
  судове засідання і оголошує, яка кримінальна справа підлягає
 14. Стаття 262. Перевірка явки в суд
  судового засідання доповідає про явку осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, і повідомляє про причини неявки
 15. Стаття 10. Гласність судового розгляду
  застосування норм Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді та вирішенні справ у суді першої
 16. Стаття 137. Призначення справи до судового розгляду
  підставою для скасування судового акта. --- --- Див: Поляковська Є.В. Узагальнення практики Арбітражного суду Свердловської області з підготовки справи до судового розгляду / / Арбітражний суд Свердловської області в 2004 році. Єкатеринбург: Изд-во Гуманітарного ун-ту, 2005. С. 459 - 510. У зв'язку з проведенням попереднього судового засідання на практиці виникають
© 2014-2022  yport.inf.ua