Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 243. Головуючий

1. Головуючий керує судовим засіданням, приймає всі передбачені цим Кодексом заходи щодо забезпе-чення змагальності та рівноправності сторін.
2. Головуючий забезпечує дотримання розпорядку судового засідання, роз'яснює всім учасникам судового раз-бірательства їх права та обов'язки, порядок їх здійснення, а також знайомить з регламентом судового засідання, встановленим статтею 257 цього Кодексу.
3. Заперечення будь-якого учасника судового розгляду проти дій головуючого заносяться до протоколу судового засідання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 243. Головуючий "
 1. Стаття 352. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
  головуючого і двох суддів. Головуючий зобов'язаний оголосити прізвища головуючого і суддів, що розглядають дану справу, роз'яснити особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти відводи суддям. Якщо у розгляді касаційної справи бере участь прокурор, перекладач, експерт, спеціаліст, то головуючий має повідомити про це, назвати їх і роз'яснити право відводу також
 2. Стаття 232. Розгляд зауважень на протокол
  головуючим одноосібно незалежно від того, згоден він з ними чи ні, розглянуто їм справу одноособово або в складі колегіального суду. При згоді із зауваженнями головуючий на їх тексті має накласти резолюцію про те, що правильність зауважень на протокол він засвідчує. Головуючий підписує резолюцію із зазначенням дати. Визначення як самостійний
 3. Стаття 345. Проголошення вердикту
  головуючому питальний лист із внесеними в нього відповідями. За відсутності зауважень головуючий повертає питальний лист старшині присяжних засідателів для проголошення. Знайшовши вердикт неясним або суперечливим, головуючий вказує на його неясність або суперечливість колегії присяжних засідателів і пропонує їм повернутися до нарадчої кімнати для внесення
 4. Стаття 348. Обов'язковість вердикту
  головуючого і тягне за собою постанову їм виправдувального вироку. 2. Обвинувальний вердикт обов'язковий для головуючого у кримінальній справі, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. 3. Головуючий кваліфікує скоєне підсудним відповідно з обвинувальним вердиктом, а також встановлений-ними судом обставинами,
 5. Стаття 291. Закінчення судового слідства
  головуючий опитує боку, чи бажають вони доповнити судове слідство. У разі заяви клопотання про доповнення судового слідства суд обговорює його і приймає відповідне рішення. 2. Після дозволу клопотань і виконання пов'язаних з цим необхідних судових дій головуючий оголошує судове слідство
 6. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  головуючому. 2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання, записує відповіді на них, підводить підсумки голосування, оформляє вердикт і за вказівкою головуючого проголошує його в судовому
 7. Стаття 164. Оголошення складу суду і роз'яснення права самовідводу і відводу
  головуючий зобов'язаний назвати не тільки себе (суддів при колегіальному розгляді справи) і учасників процесу, яким може бути заявлено відвід, але також і судових представників, вказавши, чиї інтереси вони представляють. При повідомленні хто бере участь як прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача, секретаря судового засідання, головуючий крім прізвища називає їх
 8. Стаття 351. Початок розгляду справи
  головуючим на підставі поданих документів. Такими документами можуть бути паспорт, посвідчення особи та інші офіційні документи, що дозволяють з достовірністю встановити особистість що явились. Головуючий також перевіряє повноваження представників і посадових осіб, які зобов'язані пред'явити відповідні документи, що підтверджують їх статус. Повноваження органів,
 9. Стаття 257. Регламент судового засідання
  головуючого. 3. Учасники судового розгляду, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду зі словами "Шановний суд", а до судді - "Ваша честь". 4. Судовий пристав забезпечує порядок судового засідання, виконує розпорядження головуючого. Вимоги судового пристава щодо забезпечення порядку судового засідання обов'язкові для осіб,
 10. Стаття 156. Головуючий у судовому засіданні
  головуючим чи колегіальним судом (див. коментар до ст. 7 і 14 ЦПК). Голови судів різного рівня та їх заступники мають статус судді і поряд з організаторськими, контролюючими та представницькими функціями керівника суду як державної установи має право брати участь у здійсненні правосуддя. При участі в розгляді справи у складі колегіального суду
 11. Стаття 193. Оголошення рішення суду
  головуючий або один з суддів, які входять до складу суду при колегіальному розгляді справи, оголошує викладений у письмовій формі повний текст рішення або його вступну та резолютивну частини, якщо складання мотивованого рішення було відкладено. Рішення суду оголошується публічно всім присутнім в залі і в тому випадку, якщо розгляд справи здійснювалося в закритому судовому
 12. Стаття 310. Проголошення вироку
  головуючий проголошує вирок. Всі присутні в залі судового засідання, включаючи склад суду, вислуховують вирок стоячи. 2. Якщо вирок викладено мовою, якою підсудний не володіє, то перекладач перекладає вирок вголос на мову, якою володіє підсудний, синхронно з проголошенням вироку або після його проголошення. 3. Якщо підсудний засуджений до страти, то
 13. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  головуючий роз'яснює педагогу його права, про що в протоколі судового за-сідання робиться відповідний запис. 3. Педагог має право з дозволу головуючого задавати питання неповнолітньому потерпілому, свідку. 4. При необхідності для участі в допиті неповнолітніх потерпілих і свідків, зазначених у частині першій цієї статті, викликаються також їх законні
 14. Стаття 261. Відкриття судового засідання
  головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка кримінальна справа підлягає
 15. Стаття 159. Заходи, що застосовуються до порушників порядку в судовому засіданні
  головуючого чи суду були відображені в протоколі судового засідання (п. 7 ч. 2 ст. 229 ЦПК) та оформлені розпорядженням головуючого (ч. 1, 2 ст . 159 ЦПК) або визначенням суду (ст. 224, 225 ЦПК). 2. Порушення порядку в судовому засіданні, тягне за собою застосування заходів процесуальної відповідальності, може виражатися в недотриманні передбачених ст. 158 ЦПК правил, у невиконанні
 16. Стаття 270. Роз'яснення спеціалістові його прав
  Головуючий роз'яснює спеціалістові його права та відповідальність, передбачені статтею 58 цього Кодексу, про що фахівець дає підписку, яка долучається до протоколу судового
 17. Стаття 275. Допит підсудного
  головуючий повідомляє йому зміст показань, даних у його відсутність, і надає йому можливість задавати питання підсудному, ДОПР-шенному в його відсутність. 5. Якщо в кримінальній справі бере участь кілька підсудних, то суд має право за клопотанням сторони змінити порядок їх допиту, встановлений частиною першою цієї
 18. Стаття 277. Допит потерпілого
  головуючого може давати свідчення в будь-який момент судового
 19. Стаття 333. Права присяжних засідателів
  головуючого питання допитуваним особам, брати участь в огляді речових доказів, документів і виробництві інших слідчих дій; 2) просити головуючого роз'яснити норми закону, які стосуються кримінальної справи, зміст оголошених у суді докумен-тів та інші неясні для них питання і поняття; 3) вести власні записи і користуватися ними при підготовці в
© 2014-2022  yport.inf.ua