Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 333. Права присяжних засідателів

1. Присяжні засідателі, в тому числі і запасні, має право:
1) брати участь у дослідженні всіх обставин кримінальної справи, задавати через головуючого питання допитуваним особам, брати участь в огляді речових доказів, документів і виробництві інших слідчих дій;
2) просити головуючого роз'яснити норми закону, які стосуються кримінальної справи, зміст оголошених у суді докумен-тів та інші неясні для них питання і поняття;
3) вести власні записи і користуватися ними при підготовці у дорадчій кімнаті відповідей на поставлені перед присяжних-ними засідателями питання.
2. Присяжні засідателі не вправі:
1) відлучатися із залу судового засідання під час слухання кримінальної справи;
2) висловлювати свою думку з даного кримінальній справі до обговорення питань при винесенні вердикту;
3) спілкуватися з особами, які не входять до складу суду, з приводу обставин даної кримінальної справи;
4) збирати відомості по кримінальній справі поза судового засідання;
5) порушувати таємницю наради і голосування присяжних засідателів по поставленим перед ними питань.
3. За неявку в суд без поважної причини присяжний засідатель може бути підданий грошовому стягненню в порядку, ус-тановленном статтею 118 цього Кодексу.
4. Головуючий попереджає присяжних засідателів про те, що в разі порушення вимог, передбачених ча-стю другою цієї статті, присяжний засідатель може бути усунений від подальшої участі в розгляді кримінальної справи за ініціативою судді або за клопотанням сторін. У цьому випадку відсторонений присяжний засідатель замінюється запасним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 333. Права присяжних засідателів "
  1. Стаття 345. Проголошення вердикту
    1. Після підписання питального листа з внесеними до нього відповідями на поставлені питання присяжні засідателі повертаються в зал судового засідання. 2. Старшина присяжних засідателів передає головуючому питальний лист із внесеними в нього відповідями. За відсутності зауважень головуючий повертає питальний лист старшині присяжних засідателів для проголошення. Знайшовши вердикт
  2. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
    Перешкоджання роботодавцем або особою, його представляють, явці до суду народного чи присяжного засідателя для участі в судовому розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів . (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
  3. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
    Перешкоджання роботодавцем або особою, його представляють, явці в суд народного або присяжного засідателя для участі в судовому розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
  4. Стаття 343. Винесення вердикту
    1. Присяжні засідателі при обговоренні поставлених перед ними питань повинні прагнути до прийняття одностайних рішень. Якщо присяжним засідателям при обговоренні протягом 3 годин не вдалося досягти одностайності, то рішення приймається го-лосованіем. 2. Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні відповіді на кожен з трьох питань, зазначених у частині першій статті 339
  5. Стаття 336. Дебати сторін
    1. Після закінчення судового слідства суд переходить до вислуховування дебатів сторін, які проводяться відповідно до статті 292 цього Кодексу. 2. Дебати сторін проводяться лише в межах питань, які підлягають вирішенню присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів
  6. Стаття 351. Постанова вироку
    Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями: 1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається істота звинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться
  7. Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
    Неподання інформації, необхідної районної, міської, крайової або обласної адміністрації для складання списків присяжних засідателів, а також подання завідомо невірної інформації особою, на яку покладено обов'язок подавати таку інформацію, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (У
  8. Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
    Неподання інформації, необхідної районної, міської, крайової або обласної адміністрації для складання списків присяжних засідателів, а одно подання завідомо невірної інформації особою, на яку покладено обов'язок подавати таку інформацію, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів
  9. Стаття 348. Обов'язковість вердикту
    1. Виправдувальний вердикт колегії присяжних засідателів обов'язковий для головуючого і тягне за собою постанову їм виправдувального вироку. 2. Обвинувальний вердикт обов'язковий для головуючого у кримінальній справі, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. 3. Головуючий кваліфікує скоєне підсудним відповідно до
  10. Стаття 64. Заява про відвід судді
    1. За наявності обставин, передбачених статтями 61 і 63 цього Кодексу, судді може бути заявлено відвід учасниками кримінального судочинства. 2. Відведення судді заявляється до початку судового слідства, а в разі розгляду кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів - до формування колегії присяжних засідателів. У ході подальшого судового засідання заяву про відвід
  11. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
    По справах, розглянутих за участю присяжних засідателів, покарання призначається за правилами глави 10 КК РФ з вилученнями, передбаченими ст. 65 КК РФ. Правові наслідки призначення покарання при вердикті присяжних про поблажливість закріплені в ст. 349 КПК РФ, в якій, у свою чергу, є посилання на положення ст. ст. 64 і 65 КК РФ. Відповідно до норм КПК РФ (ч. 4 ст. 339) і КК РФ
  12. Коментар до статті 17.6
    1. Згідно ст. 81 - 83 Закону РРФСР від 8 липня 1991 р. N 976 "Про судоустрій РРФСР" (в ред. Федерального закону від 2 січня 2000 р. N 37-ФЗ) громадяни, посадові особи державних органів, а також підприємств, установ і організацій зобов'язані представити районної, міської, крайової, обласної адміністрації за її запитом інформацію, необхідну для складання списків присяжних засідателів.
  13. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
    1. Як визначено в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ "Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання ", при призначенні покарання особі, визнаному присяжними засідателями винним у скоєнні злочину, необхідно керуватися загальними началами призначення покарання з дотриманням положень, передбачених ст. 65 КК РФ. Відповідно до зазначеної статті
© 2014-2022  yport.inf.ua