Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348. Обов'язковість вердикту

1. Виправдувальний вердикт колегії присяжних засідателів обов'язковий для головуючого і тягне за собою постанову їм виправдувального вироку.
2. Обвинувальний вердикт обов'язковий для головуючого у кримінальній справі, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті.
3. Головуючий кваліфікує скоєне підсудним відповідно з обвинувальним вердиктом, а також встановлений-ними судом обставинами, що не підлягають встановленню присяжними засідателями і вимагають власне юридичної оцін-ки.
4. Обвинувальний вердикт колегії присяжних засідателів не перешкоджає постанови виправдувального вироку, якщо головуючий визнає, що діяння підсудного не містить ознак злочину.
5. Якщо головуючий визнає, що звинувачувальний вердикт винесений у відношенні невинного і є достатні підстави для постановлення виправдувального вироку з огляду на те, що не встановлено подію злочину або не доведено участь підсудного у вчиненні злочину, то він виносить постанову про розпуск колегії присяжних засідателів і направлення уго-ловного справи на новий розгляд іншим складом суду зі стадії попереднього слухання. Ця постанова не підлягає оскарженню ванию в апеляційному порядку.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 348. Обов'язковість вердикту"
 1. Стаття 336. Дебати сторін
  1. Після закінчення судового слідства суд переходить до вислуховування дебатів сторін, які проводяться відповідно до статті 292 цього Кодексу. 2. Дебати сторін проводяться лише в межах питань, які підлягають вирішенню присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів
 2. Стаття 351. Постанова вироку
  Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями: 1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається істота звинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться
 3. Стаття 343. Винесення вердикту
  1. Присяжні засідателі при обговоренні поставлених перед ними питань повинні прагнути до прийняття одностайних рішень. Якщо присяжним засідателям при обговоренні протягом 3 годин не вдалося досягти одностайності, то рішення приймається го-лосованіем. 2. Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні відповіді на кожен з трьох питань, зазначених у частині першій статті 339
 4. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
  По справах, розглянутих за участю присяжних засідателів, покарання призначається за правилами глави 10 КК РФ з вилученнями, передбаченими ст. 65 КК РФ. Правові наслідки призначення покарання при вердикті присяжних про поблажливість закріплені в ст. 349 КПК РФ, в якій, у свою чергу, є посилання на положення ст. ст. 64 і 65 КК РФ. Відповідно до норм КПК РФ (ч. 4 ст. 339) і КК РФ
 5. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
  1. Як визначено в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ "Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання", при призначенні покарання особі, визнаному присяжними засідателями винним у скоєнні злочину, необхідно керуватися загальними началами призначення покарання з дотриманням положень, передбачених ст. 65 КК РФ. Відповідно до зазначеної статті
 6. 6. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість
  * (137) Стаття 123 Конституції Російської Федерації встановлює, що "У випадках, передбачених федеральним законом, судочинство здійснюється за участю присяжних засідателів". КПК РРФСР у момент його прийняття в жовтні 1960 р. не містив норм про суд присяжних. Законодавче закріплення інституту суду присяжних з'явилося значно пізніше, він був введений Федеральним законом РФ від 16
 7. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК).
  Додатковий об'єк-ект - права і законні інтереси громадян. Об'єктивна сторона злочину полягає у винесенні за-ведено незаконного вироку, рішення або іншого судового акта, тобто у прийнятті судом акту, невірного з погляду закону щодо розглянутого питання. Вирок - рішення про невинність або винності підсівши-димого і призначення йому покарання або про звільнення його
 8. Стаття 936. Здійснення обов'язкового страхування
  1. Обов'язкове страхування здійснюється шляхом укладення договору страхування особою, на яку покладено обов'язок такого страхування (страхувальником), зі страховиком. 2. Обов'язкове страхування здійснюється за рахунок страхувальника, за винятком обов'язкового страхування пасажирів, яке у передбачених законом випадках може здійснюватися за їх рахунок. 3. Об'єкти, що підлягають
 9. Стаття 27. Обчислення строку обов'язкових робіт
  1. Термін обов'язкових робіт обчислюється в годинах, протягом яких засуджений відбував обов'язкові роботи. 2. Час обов'язкових робіт не може перевищувати чотирьох годин у вихідні дні і в дні, коли засуджений не зайнятий на основній роботі, службі або навчанні; в робочі дні - двох годин після закінчення роботи, служби або навчання, а за згодою засудженого - чотирьох годин. Час обов'язкових робіт в
 10. Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
  1. Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою (страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). Договір особистого страхування є публічним договором (стаття 426). 2. У випадках, коли законом на зазначених у ньому осіб покладається обов'язок страхувати як страхувальників життя, здоров'я
 11. § 4. Обов'язкове пом'якшення покарання
  Розвиваючи положення про загальні засади призначення покарання, а також керуючись принципами справедливості, гуманізму, економії репресії і прагненням оптимально Индивидуализа-ровать покарання, Кримінальний кодекс передбачає кілька спеціальних підстав для його пом'якшення. Обов'язкове пом'якшення покарання допускається в таких випадках, передбачених у кримінальному законі. При наявності
 12. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  1. На адміністрацію організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ. 3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з
© 2014-2022  yport.inf.ua