Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК).

Додатковий об'єк-ект - права і законні інтереси громадян.
Об'єктивна сторона злочину полягає у винесенні за-ведено незаконного вироку, рішення або іншого судового акта, тобто у прийнятті судом акту, невірного з погляду закону щодо розглянутого питання.
Вирок - рішення про невинність або винності підсівши-димого і призначення йому покарання або про звільнення його від покарання, винесене судом першої або апеляційної інстанції ції. Рішення - це судовий акт по цивільній справі. До дру-гим судовим актам слід віднести визначення, постановою ня, вердикти. Визначення - будь-яке рішення, за винятком вироку, винесене судом першої інстанції колегіально при провадженні у кримінальній справі. Визначеннями є і всі рішення, прийняті вищим судом, за винятком суду апеляційної чи наглядової інстанції, при перегляді відповідного судового рішення. Постанова - будь-яке рішення, за винятком вироку або рішення по громадян-ському справі, винесене суддею одноособово, а також винесене
1 Аналогічна думка висловлена В.В. Демидовим (див.: Злочини проти правосуддя / Под ред. А.В. Галахова. М., 2005. С. 183).

Президією суду при перегляді відповідного судового рішення, що вступило в законну силу. Вердикт - рішення про ви-новності або невинність підсудного, винесене колегією присяжних засідателів.
Винесені судові рішення можуть порушувати норми мате-ріального чи процесуального законодавства. Неправосуддя-ність судового вироку може проявитися в засудженні неви-новного або у виправданні завідомо винної особи, в невірній кваліфікації скоєного, у розгляді справи при незаконному складі суду, в порушенні порядку судового розгляду та ін За цивільній справі неправосудним може бути рішення про неправильне задоволенні позовної заяви, про відмову до прийняття розгляду позовної заяви тощо
Склад злочину - формальний. Злочин закінчено-но з моменту підписання всіма суддями неправосудного акта. Для визнання його закінченим не має значення наступні оприлюднення акта, вступ його в силу та ін
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-мим умислом, про що свідчить вказівка закону на завідувачку-мую неправосудність судового акта .
За ознаками суб'єктивної сторони варто відмежовувати розглянутий склад від інших злочинів і проступків, скоєних суддями. Для залучення до кримінальної відпові-ності за ознаками складу, передбаченого ст. 305 КК, обов'язковим є встановлення завідомість. Суддя достовірно знає, що засуджуване особа не вчиняла злочину, або що вирок виноситься при неповному складі суду, або що мається інше грубе порушення норм матеріального чи процесуального законодавства. Професійні помилки, викликані недостатньою компетентністю членів суду, що не-брежностью і т.д., не дають підстав для притягнення до відпові-дальності за ст. 305 КК.
Суб'єкт злочину - спеціальний: судді будь-яких судів і ланок, присяжні і арбітражні засідателі.
Частиною 2 ст. 305 КК передбачено два кваліфікуючих обставини: винесення неправосудного вироку до лише-нию свободи, настання тяжких наслідків. Під засудженням до позбавлення волі слід розуміти засудження до позбавлення

волі на певний строк (ст. 56 КК), довічне лише-ня волі (ст. 57 КК), а також умовне засудження до позбавлення волі (ст. 73 КК). Якщо незаконний вирок пов'язаний з засуджуючи-ням до страти, то мається таку кваліфікуючу при-знак, як тяжкі наслідки. До інших тяжких наслідків можна віднести самогубство незаконно засудженого, причини-ня значної майнової шкоди (найчастіше по цивільну справі), виправдання небезпечного злочинця, незаконне засудження по одній справі декількох осіб та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК). "
 1. Стаття 296. Погроза або насильницькі дії у зв'язку із здійсненням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування Коментар до статті 296
  винесенню завідомо неправосудного вироку, рішення або іншого судового акта (ст. ст. 33, 305 КК РФ). Загроза карна за ст. 296 КК РФ, якщо вона має місце у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді або з виробництвом попереднього розслідування, або з виконанням вироку, рішення суду або іншого судового акта. Погроза вбивством, заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю щодо
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  винесення завідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК). 4. Злочини, що перешкоджають виконанню покарання або відшкодуванню шкоди, заподіяної злочином: незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації (ст. 312 КК), втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти (ст. 313 КК);
 3. 3. Злочини проти правосуддя, що посягають на життя, здоров'я, честь і гідність осіб, які здійснюють правосуддя
  винесенню завідомо неправосудного вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 33, 305 КК). Загроза може бути висловлена безпосередньо потерпілому або передана йому через третіх осіб. Погроза повинна бути реальною і дійсною. При її оцінки повинні враховуватися як об'єктивні, так і суб'єктивні обставини справи в їх сукупності - сприйняття загрози потерпілим, спосіб вираження
 4. 5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами - працівниками правоохоронних органів
  винесення відповідною посадовою особою постанови про притягнення як обвинуваченого. Саме з цього моменту, згідно зі ст. 47 КПК, особа стає обвинуваченим і його правове та процесуальне становище якісно змінюються, зокрема, до нього можуть бути застосовані процесуальні форми примусу. Наступні скасування постанови прокурором, припинення справи, винесення виправдувального
 5. Стаття 294. Перешкоджання здійсненню правосуддя і виробництву попереднього розслідування Коментар до статті 2
  винесення незаконного вироку, судового рішення або іншого акта або перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розгляду справи. Злочин здійснюється шляхом дії. Характер дій може бути самим різним: звернення з проханнями, наказ, обіцянка підвищити на посаді і т.д. Практиці відомі також випадки втручання, вчиненого шляхом примусу свідка до
 6. Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Коментар до статті 299
  винесення постанови про притягнення конкретної особи як обвинуваченого або з моменту складання відносно нього обвинувального акта (ч. 1 ст. 47 КПК РФ), або з моменту вручення світовим суддею копії поданого потерпілим заяви та роз'яснення прав підсудного (ч. 3 ст. 319 КПК України). Притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинного означає пред'явлення обвинувачення особі, в
 7. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. Під дію ст. 300 КК РФ можуть підпадати лише випадки необгрунтованого припинення кримінальної справи або кримінального переслідування особи. Постанова про припинення кримінальної справи (звільнення конкретної особи від кримінального переслідування) буде вважатися законним лише в тому випадку, якщо воно відповідає йому як за формою, так і
 8. Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою Коментар до статті 30
  винесення судового рішення за клопотанням однієї зі сторін для подання нею додаткових доказів обгрунтованості або необгрунтованості обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У постанові про продовження терміну затримання вказуються дата і час, до яких продовжується термін затримання (п. 3 ч. 7 ст. 108 КПК РФ). Порядок затримання підозрюваного передбачений ст. 92 КПК
 9. Стаття 305. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта Коментар до статті 305
  винесено неправосудний акт, підірвати авторитет суду, зруйнувати віру у правосуддя. Предметом розглядуваного злочину є судовий акт - правозастосовний акт суду першої, апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій у формі процесуального документа, винесений суддею (суддями) по суті розглянутого питання і (або) зачіпає правове становище громадянина (особистості)
 10. 4. Злочини, що перешкоджають виконанню працівниками правоохоронних органів їх обов'язків по здійсненню цілей і завдань правосуддя
  винесення незаконного вироку, судового рішення або іншого акта. Ці дії передбачені ч. 1 ст. 294 КК. Частина 2 цієї статті присвячена відповідальності за втручання в якій би то не було формі в діяльність прокурора, слідчого або особи, яка провадить дізнання, з метою перешкоджання всебічному, повному та об'єктивному розслідуванню справи. Нове формулювання зазначеної норми (по
© 2014-2022  yport.inf.ua