Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 343. Винесення вердикту

1. Присяжні засідателі при обговоренні поставлених перед ними питань повинні прагнути до прийняття одностайних рішень. Якщо присяжним засідателям при обговоренні протягом 3 годин не вдалося досягти одностайності, то рішення приймається го-лосованіем.
2. Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні відповіді на кожен з трьох питань, зазначених у частині першій статті 339 цього Кодексу, проголосувала більшість присяжних засідателів.
3. Виправдувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за негативну відповідь на будь-який з поставлених в питально аркуші основних питань проголосувало не менше шести присяжних засідателів.
4. Відповіді на інші питання визначаються простою більшістю голосів присяжних засідателів.
5. Якщо голоси розділилися порівну, то приймається найбільш сприятливий для підсудного відповідь.
6. При винесенні вердикту "винен" присяжні засідателі вправі змінити обвинувачення в бік, сприятливу для підсудного-го.
7. Відповіді на поставлені перед присяжними засідателями питання повинні представляти собою твердження чи заперечення з обов'язковим пояснювальним словом або словосполученням, що розкриває або уточнюючим сенс відповіді ("Так, винен", "Ні, не вино-вен" і т.п.).
8. Відповіді на питання вносяться старшиною присяжних засідателів у питальний лист безпосередньо після кожного з відпо-чих питань. У разі, якщо відповідь на попереднє питання виключає необхідність відповідати на подальше питання, старшина за згодою більшості присяжних засідателів вписує після нього слова "без відповіді".
9. У разі, якщо відповідь на питання приймається голосуванням, старшина вказує після відповіді результат підрахунку голосів.
10. Питальний лист із внесеними в нього відповідями на поставлені питання підписується старшиною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 343. Винесення вердикту "
 1. Стаття 336. Дебати сторін
  1. Після закінчення судового слідства суд переходить до вислуховування дебатів сторін, які проводяться відповідно до статті 292 цього Кодексу. 2. Дебати сторін проводяться лише в межах питань, які підлягають вирішенню присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів
 2. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
  По справах, розглянутих за участю присяжних засідателів, покарання призначається за правилами глави 10 КК РФ з вилученнями, передбаченими ст. 65 КК РФ. Правові наслідки призначення покарання при вердикті присяжних про поблажливість закріплені в ст. 349 КПК РФ, в якій, у свою чергу, є посилання на положення ст. ст. 64 і 65 КК РФ. Відповідно до норм КПК РФ (ч. 4 ст. 339) і КК РФ
 3. 6. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість
  * (137) Стаття 123 Конституції Російської Федерації встановлює, що "У випадках, передбачених федеральним законом, судочинство здійснюється за участю присяжних засідателів". КПК РРФСР у момент його прийняття в жовтні 1960 р. не містив норм про суд присяжних. Законодавче закріплення інституту суду присяжних з'явилося значно пізніше, він був введений Федеральним законом РФ від 16
 4. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта (ст. 305 КК).
  Додатковий об'єк-ект - права і законні інтереси громадян. Об'єктивна сторона злочину полягає у винесенні за-ведено незаконного вироку, рішення або іншого судового акта, тобто у прийнятті судом акту, невірного з погляду закону щодо розглянутого питання. Вирок - рішення про невинність або винності підсівши-димого і призначення йому покарання або про звільнення його
 5. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
  1. Як визначено в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ "Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання", при призначенні покарання особі, визнаному присяжними засідателями винним у скоєнні злочину, необхідно керуватися загальними началами призначення покарання з дотриманням положень, передбачених ст. 65 КК РФ. Відповідно до зазначеної статті
 6. Стаття 69. Призначення покарання за сукупністю злочинів Коментар до статті 69
  1. Згідно з положеннями коментованої статті кожна з вчинених злочинів кваліфікується самостійно, за кожне визначається покарання, а потім призначається остаточне покарання за сукупністю злочинів. 2. Правила призначення покарання за сукупністю злочинів застосовуються з урахуванням положень Загальної частини КК РФ, що встановлюють особливості призначення покарання за незакінчений
 7. Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
  У коментованій статті не встановлені будь-які спеціальні правила вступу в законну силу визначень касаційної інстанції, винесених за приватною скаргою або поданням прокурора, по порівняно з порядком набрання законної сили визначень касаційної інстанції, винесених за касаційною скаргою або касаційним поданням прокурора і вступають в законну силу з моменту їх
 8. Стаття 30.8. Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після його винесення. 2. Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення в термін до трьох діб після її винесення вручається або надсилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких було винесено постанову по справі,
 9. Стаття 30.8 . Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після його винесення. 2. Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення в термін до трьох діб після її винесення вручається або надсилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких було винесено постанову по справі,
 10. Стаття 30.9 . Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону
 11. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону
 12. Стаття 120. Наслідки винесення ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами
  1. Винесення арбітражним судом ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами є підставою для початку розрахунків з усіма кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів. 2. У визначенні про перехід до розрахунків з кредиторами встановлюється термін закінчення розрахунків з кредиторами, який не може перевищувати шість місяців з дати винесення зазначеного визначення. Після закінчення
 13. Стаття 128. Повідомлення боржника про винесення судового наказу
  1. Спрощена процедура винесення судового наказу не повинна порушувати конституційне право боржника на судовий захист, що передбачає, зокрема, можливість кожного особисто відстоювати свої інтереси в цивільному судочинстві на засадах змагальності та рівноправності сторін (ч. 1 ст. 46, ч. 3 ст. 123 Конституції РФ). У наказному провадженні це право забезпечується обов'язком судді
 14. Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
  Коментар до статті Визначення про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими об-стоятельство, винесене арбітражним судом касаційної інстанції, може бути оскаржене до суду касаційної інстанції в відповідної з ч. 2 ст. 291 АПК РФ. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції про задоволення заяви може бути переглянуте в порядку
 15. Стаття 192. Видалення суду для прийняття рішення
  1. Завершальною частиною стадії судового розгляду є винесення і оголошення рішення. У ній підводиться підсумок процесуальної діяльності в суді першої інстанції, оформляється письмово і доводиться до відома всіх присутніх у залі судового засідання позиція самого суду як органу правосуддя по суті разрешаемого спору або питання. 2. Процедура винесення рішення включає
 16. Стаття 224. Порядок винесення ухвал суду
  Стаття 224. Порядок винесення ухвал
 17. Стаття 360. Винесення касаційного визначення і його оголошення
  Стаття 360. Винесення касаційного визначення і його
 18. Стаття 128. Повідомлення боржника про винесення судового наказу
  Стаття 128. Повідомлення боржника про винесення судового
 19. Стаття 30.1. Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особами, зазначеними в статтях 25.1 - 25.5 цього Кодексу: 1) винесене суддею - у вищестоящий суд; 2) винесене колегіальним органом - в районний суд за місцем знаходження колегіального органу; 3) винесене посадовою особою - до вищестоящого органу, вищестоящій посадовій особі або до районного суду за
© 2014-2022  yport.inf.ua