Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 342. Порядок проведення наради і голосу-вання в нарадчій кімнаті

1. Нарадою присяжних засідателів керує старшина, який ставить на обговорення питання в послідовності, встановленої питально аркуші, проводить голосування за відповідями на них і веде підрахунок голосів.
2. Голосування проводиться відкрито.
3. Ніхто з присяжних засідателів не вправі утриматися при голосуванні. Присяжні засідателі голосують за списком.
4. Старшина голосує останнім.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 342. Порядок проведення наради і голосу-вання в нарадчій кімнаті "
 1. Стаття 341. Таємниця наради присяжних засідателів
  нараду для відпочинку. 4. Присяжні засідателі не можуть розголошувати судження, що мали місце під час наради. 5. Записи присяжних засідателів, які вони вели в судовому засіданні, можуть бути використані в нарадчій кімнаті для підготовки відповідей на поставлені перед присяжними засідателями
 2. Стаття 295. Видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку
  нарадчої кімнати для постановлення вироку, про що председа-будівництві оголошує присутнім у залі судового засідання. 2. Перед видаленням суду до нарадчої кімнати учасникам судового розгляду має бути оголошено час оголошення
 3. Стаття 301. Порядок наради суддів при колеги-альном розгляді кримінальної справи
  голосування, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. Всі питання вирішуються більшістю голосів. Головуючий голосує останнім. 3. Судді, що голосував за виправдання підсудного і залишився в меншості, надається право утриматися від голо-годження з питань застосування кримінального закону. Якщо думки суддів з питань про кваліфікацію
 4. Стаття 298. Таємниця наради суддів
  нарадчій кімнаті. Під час постановлення вироку у цій кімнаті можуть перебувати лише судді, які входять до складу суду по даній кримінальній справі. 2. Після закінчення робочого часу, а також протягом робочого дня суд вправі зробити перерву для відпочинку з виходом з дорадчого кімнати. Судді не мають права розголошувати судження, що мали місце при обговоренні та постанові
 5. Стаття 331. Старшина присяжних засідателів
  наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання, записує відповіді на них, підводить підсумки голосування, оформляє вердикт і за вказівкою головуючого проголошує його в судовому
 6. § 3. Порядок прийняття рішень
  нараді, яка проводиться таємно в нарадчій кімнаті. У нараді беруть участь лише судді, що брали участь у розгляді даної справи в судовому засіданні. У нарадчій кімнаті можуть бути присутніми працівники Секретаріату Конституційного Суду, необхідні для технічного забезпечення наради. У ході наради судді право вільно висловлювати свою позицію з обговорюваного
 7. Стаття 360. Винесення касаційного визначення і його оголошення
  стаття).
 8. Стаття 192. Видалення суду для прийняття рішення
  нарадчій кімнаті, де не повинні бути присутніми ніякі інші особи. Воно обов'язково і для судді, одноосібно розглянув справу. Порушення таємниці дорадчої кімнати під час винесення рішення є безумовною підставою для його скасування вищою судовою інстанцією (ч. 1 ст. 330, п. 8 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ЦПК). 3. При оголошенні присутнім у залі про видалення до нарадчої
 9. Стаття 194. Ухвалення рішення суду
  наради. Однак саме по собі розголошення таких відомостей після вирішення справи не є підставою для скасування рішення, оскільки це порушення не могло вплинути на волевиявлення суддів під час наради з обговорюваних питань. 3. При колегіальному розгляді справи судді даного складу суду володіють при винесенні рішення рівними повноваженнями. Всі обговорювані при нараді питання вони
 10. Стаття 344. Додаткові роз'яснення председа-будівництві. Уточнення поставлених питань. Возоб-Постановою судового слідства
  наради присяжні засідателі прийдуть до висновку про необхідність отримати від головуючого додаткового-тільні роз'яснення з поставлених питань, то вони повертаються в зал судового засідання і старшина звертається до голова-діючим з відповідним проханням . 2. Головуючий у присутності сторін дає необхідні роз'яснення, або, вислухавши думку сторін, при необхідності
 11. Стаття 197. Виклад рішення суду
  нарадчій кімнаті, навіть якщо складання мотивованого рішення відкладено. У цьому випадку в день закінчення розгляду справи викладаються лише його вступна та резолютивна частини (див. коментар до ст. 199 ЦПК). Неприпустимо оголошувати результат вирішення справи за відсутності підписаного суддями письмового тексту рішення, що підлягає залученню до справи. Рішення викладається головуючим
 12. Стаття 15. Порядок вирішення питань судом у колегіальному складі
  порядок вирішення питань, що виникають при розгляді справи колегіальним складом суду. Дотримання встановленого законом порядку дозволу всіх виникаючих при розгляді справи питань колегіальним складом суду є необхідною умовою правильного розгляду і вирішення справи і досягнення цілей цивільного судочинства. Рівність всіх суддів при здійсненні правосуддя
 13. Стаття 389.33. Постанова апеляційного при-говору, винесення апеляційних ухвали, постанови і звернення їх до виконання
  вання покарання, негайно надсилається відповідно адміністрації місця утримання під вартою, адміністрації місця відбування покарання. Якщо засуджений бере участь в засіданні суду апеляційної інстанції, апеляційні вирок, постанову чи ухвалу в частині звільнення засудженого з-під варти або від відбування покарання виконується негайно. (Частина 4 в ред. Федерального
 14. Стаття 157. Безпосередність, усність і безперервність судового розгляду
  нарадчої кімнати у п'ятницю ввечері, а в понеділок вранці оголосити рішення у справі? Відповідь. Частина 3 ст. 157 ЦПК РФ встановлює, що судове засідання по кожній справі відбувається безперервно, за винятком часу, призначеного для відпочинку. До закінчення розгляду розпочатої справи або до відкладення його розгляду суд не вправі розглядати інші цивільні, кримінальні та адміністративні
 15. Стаття 225. Зміст ухвали суду
  порядок і строк оскарження, якщо визначення підлягає оскарженню в порядку ст. 331 і 371 ЦПК. 5. Визначення, що виносяться без видалення до нарадчої кімнати , не містять вказівок на порядок і строк оскарження, з чого можна зробити висновок, що протокольними не можуть бути пресекательние, заключні визначення, підлягають оскарженню як виключають подальший рух справи, а також
 16. Стаття 345. Проголошення вердикту
  вання думок сторін внести в питальний лист додаткові запитання. Вислухавши короткий напутнє слово головуючого з приводу змін до питально аркуші, колегія присяжних засідателів повертається в дорадчу кімнату для винесення вердикту. (частина друга введена Федеральним законом від 29.05 .2002 N 58-ФЗ) 3. Старшина присяжних засідателів проголошує вердикт, зачитуючи по
 17. Стаття 167. Ухвалення рішення
  наради суддів особи, що у справі, та інші особи, присутні в засіданні суду, видаляються з приміщення. Див: п. 42 Регламенту арбітражних судів, затвердженого Постановою Пленуму ВАС РФ від 05.06.1996 N 7 (ред. від
 18. Стаття 25. Порядок вирішення заявленого відводу
  стаття АПК РФ визначає порядок розгляду відводу і суб'єктів, уповноважених законом вирішувати питання про відвід. Суб'єктний склад, який розглядає питання про відвід, залежить від того, кому заявлено відвід. Голова арбітражного суду, його заступники або голови судових складів дозволяють питання про відвід судді, який розглядає справу одноособово, і про відвід, заявленому кільком суддям
© 2014-2022  yport.inf.ua