Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 331. Старшина присяжних засідателів

1. Присяжні засідателі, що входять до складу колегії, у дорадчій кімнаті відкритим голосуванням обирають більшістю голосів старшину, який про своє обрання повідомляє головуючому.
2. Старшина присяжних засідателів керує ходом наради присяжних засідателів, за їх дорученням звертається до предсе-дательством з питаннями і проханнями, оголошує поставлені судом питання, записує відповіді на них, підводить підсумки голосування, оформляє вердикт і за вказівкою головуючого проголошує його в судовому засіданні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 331. Старшина присяжних засідателів "
 1. Стаття 345. Проголошення вердикту
  старшині присяжних засідателів для проголошення. Знайшовши вердикт неясним або суперечливим, головуючий вказує на його неясність або суперечливість колегії присяжних засідателів і пропонує їм повернутися до нарадчої кімнати для внесення уточнень до питальний лист. Головуючий має право також після вислуховування думок сторін внести в питальний лист додаткові
 2. Стаття 343. Винесення вердикту
  старшиною присяжних засідателів у питальний лист безпосередньо після кожного з відпо-чих питань. У разі, якщо відповідь на попереднє питання виключає необхідність відповідати на подальше питання, старшина за згодою більшості присяжних засідателів вписує після нього слова "без відповіді". 9. У разі, якщо відповідь на питання приймається голосуванням, старшина вказує після відповіді
 3. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
  присяжного засідателя для участі в судовому розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 4. Стаття 333. Права присяжних засідателів
  присяжних засідателів по поставленим перед ними питань. 3. За неявку в суд без поважної причини присяжний засідатель може бути підданий грошовому стягненню в порядку, ус-тановленном статтею 118 цього Кодексу. 4. Головуючий попереджає присяжних засідателів про те, що в разі порушення вимог, передбачених ча-стю другою цієї статті, присяжний засідатель
 5. Стаття 17.5. Перешкоджання явці до суду народного чи присяжного засідателя
  присяжного засідателя для участі в судовому розгляді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 6. Стаття 336. Дебати сторін
  присяжними засідателями. Сторони не вправі стосуватися обставин, які розглядаються після винесення вердикту без участі присяжних засідателів. Якщо учасник дебатів сторін згадує про такі обставини, то головуючий зупиняє його і роз'яснює присяжним засідателям, що зазначені обставини не повинні бути прийняті ними до уваги при винесенні вердикту. 3. Сторони не
 7. Стаття 351. Постанова вироку
  присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається суть обвинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться посилання на вердикт колегії присяжних засідателів або відмова державного обвинувача від обвинувачення. Приведення доказів потрібно лише в частині, що не витікає з вердикту,
 8. Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
  присяжних засідателів, а також подання завідомо невірної інформації особою, на яку покладено обов'язок подавати таку інформацію, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 9. Стаття 17.6. Неподання інформації для складання списків присяжних засідателів
  присяжних засідателів, а також подання завідомо невірної інформації особою, на яку покладено обов'язок подавати таку інформацію, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 348. Обов'язковість вердикту
  присяжних засідателів обов'язковий для головуючого і тягне за собою постанову їм виправдувального вироку. 2. Обвинувальний вердикт обов'язковий для головуючого у кримінальній справі, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. 3. Головуючий кваліфікує скоєне підсудним відповідно з обвинувальним вердиктом, а також
 11. Стаття 64. Заява про відвід судді
  статтями 61 і 63 цього Кодексу, судді може бути заявлено відвід учасниками кримінального судочинства. 2. Відведення судді заявляється до початку судового слідства, а в разі розгляду кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів - до формування колегії присяжних засідателів. У ході подальшого судового засідання заяву про відвід допускається лише у разі, коли підстава
 12. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
  присяжних засідателів, покарання призначається за правилами глави 10 КК РФ з вилученнями, передбаченими ст. 65 КК РФ. Правові наслідки призначення покарання при вердикті присяжних про поблажливість закріплені в ст. 349 КПК РФ, в якій, у свою чергу, є посилання на положення ст. ст. 64 і 65 КК РФ. Відповідно до норм КПК РФ (ч. 4 ст. 339) і КК РФ (ч. 1 ст. 65) перед присяжними
 13. Коментар до статті 17.6
  присяжних засідателів. Крайова, обласна, районна, міська адміністрація щорічно доставляє загальні і запасний списки присяжних засідателів, включаючи в них необхідне для нормальної роботи крайового, обласного суду число громадян, які постійно проживають в районах та містах краю, області. Число включаються в загальні списки присяжних засідателів краю, області громадян, які постійно проживають в
 14. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
  присяжними засідателями винним у скоєнні злочину, необхідно керуватися загальними началами призначення покарання з дотриманням положень, передбачених ст. 65 КК РФ. Відповідно до зазначеної статті термін і розмір покарання особі, визнаному присяжними засідателями винним у скоєнні злочину, але заслуговує поблажливості, знижується і не може перевищувати двох третин
 15. Стаття 17. Свобода оцінки доказів
  присяжні засідателі, а також прокурор, слідчий, дізнавач оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на сукупності наявних у кримінальній справі доказів, керуючись при цьому законом і совістю. 2. Ніякі докази не мають заздалегідь встановленої
 16. Стаття 385. Виклик присяжних
  присяжних Головуючий Дає секретарю судового засідання Розпорядження про виклик присяжних у кількості семи ОСІБ, Які візначаються автоматизоване системою документообігу суду з числа ОСІБ, Які внесені до списку присяжних. 2. Громадяни, Які внесені до списку присяжних и могут буті віклікані до суду як Присяжні, візначаються згідно із Законом України "Про судоустрій и статус суддів". 3.
 17. Стаття 390. Усунення присяжного
  присяжним обов ' язків, передбачення Частинами другою статьи 386 цього Кодексу; 2) за наявності обгрунтованих підстав вважаті, что Присяжний у результаті незаконного впліву ВТРАТИ неупередженість, необхідну для Вирішення вопросам кримінального провадження відповідно до закону. 2. Присяжний может буті усунутій від подальшої участі в судновому розгляді кримінального провадження за ініціатівою
 18. Коментар до статті 17.5
  присяжні, народні та арбітражні засідателі. За змістом п. 2 ст. 8 зазначеного Федерального конституційного закону участь у здійсненні правосуддя є громадянським обов'язком, але не обов'язком зазначених осіб. Присяжними засідателями є громадяни РФ, включені до списків присяжних засідателів і покликані в установленому законом порядку до участі в розгляді судом справи. 2. Згідно
© 2014-2022  yport.inf.ua