Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 351. Постанова вироку

Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями:
1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів;
2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається суть обвинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться посилання на вердикт колегії присяжних засідателів або відмова державного обвинувача від обвинувачення. Приведення доказів потрібно лише в частині, що не витікає з вердикту, винесеного колегією присяжних засідателів;
3) в описово-мотивувальній частині обвинувального вироку повинні міститися опис злочинного діяння, у вчиненні якого підсудний визнаний винним, кваліфікація скоєного , мотиви призначення покарання і обгрунтування рішення суду щодо цивільного позову;
4) у резолютивній частині вироку повинні міститися роз'яснення про апеляційному порядку його оскарження.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 351. Постанова вироку"
 1. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 2. Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеці-ального, військового або почесного звання, класного чину і дер-жавних нагород
  1. Суд, який виніс вирок про позбавлення засудженого спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державного-ських нагород, після набрання ним законної сили направляє копію вироку посадовій особі, який привласнив засудженому звання, класний чин чи нагороди його державною нагородою. 2. Посадова особа в установленому порядку вносить до відповідних документів запис
 3. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  1. Причини, з яких вирок не виконувався, можуть бути самими різними (тривала хвороба, надана відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14 років, стихійні лиха і т.д.). 2. КК РФ передбачає тільки одну підставу до призупинення строків давності виконання вироку: це ухилення від відбування покарання (зміна місця
 4. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  1. Принцип приєднання покарань застосовується при його призначенні за сукупністю вироків, якщо новий злочин скоєно після винесення вироку, але до повного відбуття по ньому покарання. Вельми важливо час, з моменту якого допустимо приєднання покарання. Як зазначено в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ " Про практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання ",
 5. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
  1. Згідно з вироком суду командиром військової частини не пізніше трьох днів після отримання надійшли з суду ко-пії вироку та розпорядження про його виконання видається наказ, в якому оголошується, на якій підставі і протягом якого терміну засуджений військовослужбовець не представляється до підвищення на посаді і присвоєнню військового звання, який термін йому не зараховують ється в строк вислуги
 6. Стаття 305. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення або іншого судового акта Коментар до статті 305
  1. Предмет злочину - вирок, рішення чи іншої судовий акт. До інших судовим актам слід віднести ухвали і постанови (по кримінальних справах), судові накази, ухвали і постанови суду (у цивільних справах). Зокрема, до судових документів, передбачених ч. 1 коментованої статті, належить визначення судді про зупинення провадження у цивільній справі.
 7. Стаття 90. Преюдиция
  (в ред. Федерального закону від 29.12.2009 N 383-ФЗ) Обставини, встановлені набрав законної сили вироком чи іншим набрав законної сили рішенням суду, прийнятим у рамках цивільного, арбітражного або адміністративного судочинства, визнаються судом, прокурором, слідчим, дізнавачем без додаткової перевірки. При цьому такі вирок або рішення не можуть вирішувати наперед
 8. Стаття 189. Обчислення іспитового строку
  Коментар до статті 189 1. Частина 1 ст. 189 ДВК РФ належить до числа норм відсилань. У ній міститься положення, згідно з яким випробувальний термін при умовному засудженні обчислюється у порядку, встановленому ст. 73 КК РФ, де йдеться про те, що випробувальний термін обчислюється з моменту вступу вироку в законну силу. В цей же термін зараховується і час, що минув з дня
 9. 4. Звільнення за розкрадання
  Трудовий договір з працівником може бути розірваний у разі вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження. При цьому встановлений факт розкрадання повинен бути підтверджений набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про
 10. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  Підставами звільнення від відбування покарання є: а) відбуття строку покарання, призначеного за вироком суду; б) скасування вироку суду з припиненням справи виробництвом; в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави,
 11. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  Коментар до статті 31 січня. Штраф виповнюється судовими приставами-виконавцями Федеральної служби судових приставів Мін'юсту Росії. Порядок виконання штрафу регламентується ДВК РФ і Федеральним законом від 14 вересня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження". Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний оплатити його протягом 30 днів після вступу вироку в законну силу.
 12. Стаття 94. Строки давності Коментар до статті 94
  Статтею 94 КК РФ встановлено загальне правило, згідно з яким строки давності звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду скорочуються наполовину. Це положення кримінального закону також є одним з яскравих проявів гуманного ставлення держави до
 13. Стаття 302. Види вироків
  1. Вирок суду може бути виправдувальним або обвинувальним. 2. Виправдувальний вирок постановляється у випадках, якщо: 1) не встановлено подію злочину; 2) підсудний не причетний до скоєння злочину, 3) в діянні підсудного немає складу злочину; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 4) щодо підсудного колегією присяжних засідателів винесено
 14. Стаття 61. Підстави для звільнення від доказування
  Коментар до статті § 1. В силу ч. 4 ст. 61 ЦПК РФ вступив у законну силу вирок суду у кримінальній справі обов'язковий для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки діянь особи, щодо якої винесено вирок, лише з питань про те, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони даною особою. Виходячи з цього суд, приймаючи рішення за позовом,
 15. Стаття 147. Припинення виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
  Не пізніше ніж за три дні до закінчення встановленого вироком суду і оголошеного наказом по військовій частині терміну обмежених по військовій службі командир військової частини видає наказ про припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі з зазначенням дати припинення. Копія наказу надсилається до суду, який виніс
 16. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  Коментар до статті 34 1. Адміністрація організації, в якій працює засуджений, отримавши з інспекції копію вироку суду і повідомлення, в якому вона інформується про свої обов'язки, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від
 17. Стаття 7. Підстави виконання покарань та примі-вати інших заходів кримінально-правового характеру
  Підставами виконання покарань та застосування інших заходів кримінально-правового характеру є вирок чи змінюють його визначення або постанова суду, що набрали законної сили, а також акт помилування або акт про
 18. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 1. Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний сплатити штраф протягом 30 днів з дня набрання вироком суду за-кінну силу. 2. У разі, якщо засуджений не має можливості одноразово сплатити штраф, суд за його клопотанням може розстрочити уп-лату штрафу на строк до трьох років. (В ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225-ФЗ)
 19. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі
  1. У порядку виконання покарання протягом визначеного вироком суду терміну військовослужбовець, засуджений до обмеження по військовій службі, не може бути підвищений на посаді. 2. Якщо з урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин засуджений військовослужбовець не може бути залишати-льон в посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими, він за рішенням відповідного командира
© 2014-2022  yport.inf.ua