Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 350. Види рішень, що приймаються председа-будівництві

Розгляд кримінальної справи в суді за участю присяжних засідателів закінчується прийняттям головуючим одного з таких рішень:
1) постанови про припинення кримінальної справи - у випадках, передбачених статтею 254 цього Кодексу;
2) виправдувального вироку - у випадках, коли присяжні засідателі дали негативну відповідь хоча б на одне з трьох основних питань, зазначених у частині першій статті 339 цього Кодексу, або головуючий визнав відсутність в діянні ознак злочину;
3) обвинувального вироку з призначенням покарання, без призначення покарання, з призначенням покарання і звільненням від нього - відповідно до статей 302, 307 і 308 цього Кодексу;
4) постанови про розпуск колегії присяжних засідателів і направлення кримінальної справи на новий розгляд іншим складом суду - у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 348 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 350. Види рішень, що приймаються председа-будівництві "
 1. Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва
  1. Дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва може бути наступних видів: 1) основні види дозволеного використання; 2) умовно дозволені види використання; 3) допоміжні види дозволеного використання, допустимі тільки в якості додаткових по відношенню до основних видів дозволеного використання і умовно дозволеним видам використання
 2. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 3. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  1. При участі в допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога. 2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює
 4. Стаття 418. Рішення суду щодо укладення прокурора
  Розглянувши висновок прокурора про відновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових або нововиявлених обставин, суд приймає одне з таких рішень: 1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і передачу кримінальної справи для провадження нового судового раз-бірательства; 1.1) про скасування вироку, визначення або постанови суду і всіх наступних судових
 5. Стаття 261. Відкриття судового засідання
  У призначений час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка кримінальна справа підлягає
 6. Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. У разі, якщо муніципальне боргове зобов'язання, виражене у валюті Російської Федерації, не пред'явлено до погашення-нию (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і муніципальними правовими актами муніципального освітньої-ня дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення,
 7. Стаття 87. Перевірка доказів
  Перевірка доказів проводиться дізнавачем, слідчим, прокурором, судом шляхом зіставлення їх з іншими доказів-тельствами, наявними у кримінальній справі, а також встановлення їх джерел, отримання інших доказів, що підтверджують або спростовують проверяемое
 8. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  Особи, винні в порушенні законодавства про містобудівну діяльність, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 9. Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
  (введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 420-ФЗ) Використання водних об'єктів рибогосподарського значення для цілей рибальства здійснюється відповідно до законодавства про рибальство та збереження водних біологічних
 10. Стаття 38. Принцип адресності та цільового характе-ра бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні асигнування та ліміти бюджетних орга- нізацією доводяться до конкретних одержувачів бюджетних коштів із зазначенням мети їх
 11. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  Коментар до статті Заява про перегляд судового акта в порядку нагляду у справі про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки повернуто заявнику, оскільки фонд звернувся з даною заявою, пропустивши встановлений законодавством тримісячний термін для звернення до суду наглядової інстанції, і клопотання про відновлення терміну фондом не подавалася. Див, наприклад:
 12. Стаття 30.17. Види постанов, прийнятих за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  (введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. Рішення за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту приймається у формі постанови. 2. За результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту виноситься одне з таких рішень: 1) про залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарги, протесту
 13. Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача
  1. Рішення про відвід слідчого приймає керівник слідчого органу, а рішення про відведення дізнавача приймає про-курор. Рішення про відвід керівника слідчого органу приймає вищестоящий керівник слідчого органу. (В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. Попереднє участь керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача в
 14. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
  Коментар до статті Правила, передбачені ст. 79 АПК РФ про огляд та дослідженні швидкопсувних об'єктів, вкрай рідко застосовуються арбітражними судами. Цей порядок аналогічний тому, який передбачений у ст. 78 АПК РФ, за одним винятком - речові докази, що швидко псуються, повинні оглядатися і досліджуватися
 15. § 1. Види рішень Конституційного Суду Республіки Білорусь
  Повноваження Конституційного Суду реалізуються за допомогою прийняття ним своїх рішень. Згідно зі статтею 36 закону про Конституційний Суд Республіки Білорусь рішенням Конституційного Суду є будь-який акт, що приймається в його засіданні. Таким чином, можна зробити висновок про те, що будь-які акти, які виходять від Конституційного Суду, повинні прийматися на спільних засіданнях суддів. У складі
 16. § 4. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання
  Примусові заходи медичного характеру можуть бути з'єднані з виконанням кримінального покарання щодо осіб, які страждають психічним розладом, не виключає осудності (ч. 2 ст. 99 КК). Примусовому лікуванню вони піддаються тільки в тому випадку, якщо суд постановляє обві-Передачі вирок з призначенням покарання. У всіх інших випадках, у тому числі і при винесенні
 17. Стаття 306. Невчасне здійснення плате-жей за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями
  Невчасне здійснення платежів за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями, відмова підтвердити прийняті бюджет-ні зобов'язання, крім підстав, передбачених цим Кодексом, або несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Ко-дексом України про адміністративні
 18. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 19. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, трудовий договір, укладений на невизначений строк з особою, яка працює за сумісництвом, може бути припинений у випадку прийому на роботу працівника, для кото-рого ця робота буде основною, про що роботодавець у письмовій формі попереджає зазначена особа не менш ніж за дві які-діли до припинення
© 2014-2022  yport.inf.ua