Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 306. Невчасне здійснення плате-жей за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями

Невчасне здійснення платежів за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями, відмова підтвердити прийняті бюджет-ні зобов'язання, крім підстав, передбачених цим Кодексом, або несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Ко-дексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 306. Невчасне здійснення плате-жей за підтвердженими бюджетними зобов'язаннями "
 1. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; несвоєчасне зарахування бюджетних коштів на рахунки одержувачів бюджетних коштів; несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з виконанням бюджету ; несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про бюджетні асигнування; несвоєчасне доведення до одержувачів
 2. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 3. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, виплату компенсації одержувачам бюджетних коштів у розмірі недофі-нансування, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання,
 4. Стаття 219. Виконання бюджету за видатками
  здійсненням заходів безпеки щодо потерпілих, свідків та інших учасників уголов-ного судочинства, згідно з платіжними документами. (В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 352-ФЗ) 5. Санкціонування оплати грошових зобов'язань здійснюється у формі вчинення дозвільної написи (акцепту) по-сле перевірки наявності документів, передбачених порядком
 5. Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів
  платіжних документів на перерахування бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню на особові рахунки одержувачів бюджетних коштів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі подвійної дію-щей ставки рефінансування Центрального банку Російської
 6. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними коштами, отриманими на
 7. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Підтверджені бюджетні зобов'язання. Рахунки, що використовуються для виконання федерального бюджету завершуємо року, підлягають закриттю в 24 години 31 грудня. Кошти, отримані бюджетними установами від підприємницької діяльності і не використані станом на 31 грудня, зараховуються до тих же сумах на знову відкриваються відповідним бюджетною установою особові рахунки. Після
 8. Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
  несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів в відповідної з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 9. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ передбачає відповідальність за такі види правопорушень: нецільове використання
 10. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з виконанням бюджету; несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про бюджетні асигнування; невідповідність бюджетного розпису закону (рішенню) про бюджет; недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів
 11. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
© 2014-2022  yport.inf.ua