Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів

Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню на особові рахунки одержувачів бюджетних коштів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі подвійної дію-щей ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів"
 1. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, виплату компенсації одержувачам бюджетних коштів у розмірі недофі-нансування, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання,
 2. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  виконанні бюджетно-го
 3. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними коштами, отриманими на
 4. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з виконанням бюджету; несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про бюджетні асигнування; невідповідність бюджетного розпису закону (рішенню) про бюджет; недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів
 5. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  несвоєчасне повернення бюджетних коштів; неперерахування або несвоєчасне перерахування плати за користування бюджетними коштами; неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням ; неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів; несвоєчасне доведення
 6. Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
  несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів в відповідної з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 7. Стаття 219. Виконання бюджету за видатками
  виконання грошових зобов'язань. 3. Одержувач бюджетних коштів приймає бюджетні зобов'язання в межах доведених до нього лімітів бюджетних зобов'язань. (В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів приймає бюджетні зобов'язання шляхом укладання державних (муніципальних) кон-трактів, інших договорів з фізичними та юридичними особами,
 8. Стаття 284.1 . Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
  несвоєчасне повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі , у розмірі однієї трехсо-той діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) виносити попередження
 9. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
  документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами
  перерахування одержувачем бюджетних коштів у встановлений термін плати за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 11. Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами
  перерахування одержувачем бюджетних коштів у встановлений термін плати за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 12. 2. Виконання зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями
  виконання платіжного доручення платника в ситуації, коли банки, що обслуговують платника і одержувача коштів, пов'язані кореспондентськими відносинами. В інших випадках отримав платіжне доручення платника банк має право залучити інші банки для виконання операцій з перерахуванню грошових коштів на рахунок, вказаний у платіжному дорученні клієнта. З цього випливає, що банк
 13. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями : складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 14. Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку
  платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, означає тільки стягнення заборгованості за зазначеними платежами на підставі доручень податкових органів та органів податкової поліції, носять безперечний характер. Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані
 15. 3. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями
  несвоєчасне списання або перерахування грошових коштів за платіжним дорученням клієнта і відповідно - за їх несвоєчасне зарахування на рахунок одержувача (ст. 856 ЦК). Дана неустойка по відношенню до збитків носить заліковий характер. Прострочення банку в перерахування грошових коштів є підставою для сплати неустойки на підставі ст. 856 ЦК, якщо при внутрішньобанківських розрахунках кошти
 16. 7.2.9. Банки
  несвоєчасне виконання банком платіжного доручення на сплату податку не як цивільно-правове порушення, за яке настає відповідальність перед власником рахунку, а як порушення публічно-правове. На банк покладаються публічні обов'язки з виконання функцій, пов'язаних з перерахуванням коштів на бюджетні рахунки. Порядок виконання цих функцій не регулюється угодою банку з
 17. 6. Відповідальність банків за порушення зобов'язань при розрахунках по інкасо
  несвоєчасного здійснення відповідної банківської операції з'являється в наступному випадку. Одержувач коштів звернувся до арбітражного суду з позовною вимогою про відшкодування обслуговуючим його банком збитків, що виникли внаслідок прострочення виконання платіжної вимоги, яку було виконано і кошти за яким були зараховані на рахунок позивача через 15 днів після зафіксованої дати
 18. Коментар до статті 15.14
  несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету, наданих на поворотній основі, несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування коштами федерального бюджету, наданими на оплатній основі. Пеня нараховується в розмірі 1/300 діючої ставки рефінансування Банку Росії за кожен день прострочення в порядку, передбаченому п . 4 Інструкції; д) стягнення в
© 2014-2022  yport.inf.ua