Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне право → 
Інформаційне право
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
В.В. Піляева Виконавче провадження 2012
Служба судових приставів Міністерства юстиції Російської Федерації в сучасних умовах відіграє позитивну роль у зміцненні законодавства, ліквідації правового нігілізму і виробленню в суспільстві істинно ціннісного ставлення до права як до соціального інституту, без якого не можна вирішувати стратегічні завдання підвищення ефективності правового впливу на суспільні відносини.
Необхідність в об'єктивних знаннях системи примусового виконання правових норм пов'язана з тим, що судове рішення, яке не може бути реалізоване на практиці, не має реальної юридичної сили. Виходячи з теорії фактів автором в роботі висвітлені історичні особливості становлення в Росії інституту судових приставів та виконавчого провадження. Підпорядкування закону є найважливішою демократичною цінністю і лежить в основі нормального функціонування державних інститутів. Безсумнівно, зацікавлять читача словник термінів по виконавчому виробництву, зразки документів та федеральні закони "Про виконавче провадження" та "Про судових приставів".
Вся добірка і освітлення матеріалів дані в простій, зрозумілій і дохідливій формі, що сприятиме швидкому та чіткому виконанню рішень як арбітражних судів, так і судів загальної юрисдикції, і зробить гранично зрозумілими для всіх учасників даних процесів дії судових приставів.
М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін Інформаційне право 2004
У навчальному посібнику розкриваються поняття інформації, інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету.
Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та комерційної таємниці, персональних (конфіденційних) даних, захисту прав і свобод в інформаційній сфері.
Для студентів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція", а також для всіх, хто цікавиться цією проблемою.
Копилов В.А. Інформаційне право 2002
У підручнику, підготовленому завідувачем кафедри правової інформатики Московської державної юридичної академії професором В.А.Копиловим на основі досвіду викладання інформаційного права в МДЮА, розглянуті всі основні питання навчальної програми, які стосуються Вступною, Загальної та Особливої частинах курсу.
У додатках вміщено: програма курсу; словник термінів, що використовуються в актах інформаційного законодавства; перелік актів і норм актів інформаційного законодавства; рекомендована література.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, в яких вивчається інформаційне право. Буде корисний для всіх, хто цікавиться проблемами інформатизації.
© 2014-2022  yport.inf.ua