Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне право → 
Фінансове право
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Президент Російської Федерації Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013) 2013
Бюджетний кодекс Російської Федерації встановлює загальні принципи бюджетного законодавства Росій-ської Федерації, організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, правове становище суб'єктів бюджет-них правовідносин, визначає основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин в Російській Федерації, порядок исполне-ня судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, підстави і види відпові-дальності за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 20.08.2004 N 120-ФЗ, від 27.12.2005 N 197-ФЗ)
Колектив авторів Відповіді до квитків з фінансового права (РПА 2011) 2011
Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова "шпора", написана реальними преподом. Тут є все необхідне з фінансового права, а інше - справа техніки.
О. А. МУЗИКА-Стефанчук Органи публічної влади як суб'єкти бюджетних правовідносін. Монографія 2011
У монографії аналізуються нормативно-правові акти в сфере правового регулювання бюджетних відносін та участі у них органів публічної влади. Розглянуто становлення та Розвиток законодавства про Бюджетні отношения на территории України. Проаналізовано Публічний Інтерес у бюджетних правовідносінах, бюджетну діяльність, права та обов'язки органів публічної влади, а такоже проблеми участі ціх органів в окрем бюджетних правовідносінах. На Основі АНАЛІЗУ вітчізняного бюджетного законодавства сформульовано Низьке положення та практичних рекомендацій.
Може буті корисностей для вікладачів юридичних Навчальних Закладів и факультетів, аспірантів, студентов, а такоже для працівніків ФІНАНСОВИХ органів різніх рівнів, органів місцевого самоврядування та других суб'єктів правозастосовної ДІЯЛЬНОСТІ.
Д.Л. Комягин Бюджетне право Росії. Навчальний посібник 2011
Навчальний посібник, на основі знань, накопичених наукою російського фінансового права за її вже майже двохсотлітню історію, представляє навчальний курс, який дозволив би отримати надійні, грунтовні відомості по бюджетному праву. Основна відмінність пропонованого навчального посібника полягає в оригінальній подачі навчального матеріалу: великий спектр досліджуваних питань викладено в лаконічній формі, що сприяє його кращому засвоєнню. Посібник включає в себе програму навчальної дисципліни "Бюджетне право", короткий курс лекцій, завдання для роботи на семінарах і для самостійних занять вдома, словник термінів і основних понять по бюджетному праву.
І.Б. Лагутін Правове регулювання бюджетного процесу в Російській Федерації 2010
Навчальний посібник призначений для підготовки студентів за напрямом "Юриспруденція". У ньому міститься коротка інформація про бюджетний процес, його стадіях, принципах, учасниках та інше. Крім цього в посібнику наводяться практичні та тестові завдання для закріплення знань з бюджетному процесу.
Н. А. Саттарова Бюджетне право. Підручник 2009
У підручнику викладено теоретичні основи бюджетного права Росії, аналізується бюджетна система і бюджетний пристрій Росії, розкриваються особливості бюджетних правовідносин, правового регулювання державних і муніципальних доходів і витрат , державного муніципального кредиту, розглядається правовий режим державних і муніципальних грошових фондів, а також питання бюджетного контролю, повноважень учасників бюджетного процесу, відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Підручник написаний з урахуванням останніх зміні бюджетного законодавства. Особливу увагу приділено питанням правового режиму резервних фондів суб'єктів РФ, Фонду національного добробуту, аудиту бюджету. Видання призначене для студентів юридичних та економічних факультетів, аспірантів і викладачів вузів, наукових і практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами бюджетного права.
Д.А. Пашкевич Бюджетне право. Шпаргалки 2008
У книзі розкрито основні поняття бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації.
Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів Росії.
1 2
© 2014-2022  yport.inf.ua