Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне право → 
Фінансове право
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
В . А. Мальцев Фінансове право. Підручник 2008
У підручнику розглядаються поняття фінансів, їх сутність і роль,
а також елементи фінансової системи Російської Федерації. Подроб
але викладаються принципи фінансової діяльності держави і місць
ного самоврядування, розкриваються основні повноваження державних
них органів, що здійснюють фінансову діяльність, дається характе
теристика видів і методів фінансового контролю. Основна увага
приділяється висвітленню підгалузей та інститутів фінансового права, та
ких як: бюджетне право, бюджетний процес, банківський кредит, де
ніжна система, валютне право. Законодавчий і фактичний мате
ріал дан станом на 1 квітня 2008
Для студентів середніх професійних навчальних закладів.
Л.Г. Єфімова Рамкові (організаційні) договори 2006
Рамкові (організаційні) договори широко застосовуються в російській комерційній практиці, у тому числі на міжбанківському ринку цінних паперів. Ця робота представляє собою першу спробу дослідження рамкових (організаційних) договорів в російському банківському праві.
У книзі використані іноземні джерела, матеріали сравнітель-но-правового дослідження рамкових договорів, а також правозастосовна практика, особливо банківська практика складання, виконання рамкових договорів та вирішення спорів, що випливають з таких договорів.

Книга призначена для практикуючих юристів, підприємців, керівників і фахівців організацій усіх форм власності, працівників державного апарату, судів, органів юстиції та охорони правопорядку, співробітників органів місцевих адміністрацій, депутатів представницьких органів, студентів та аспірантів юридичних вузів.
1 2
© 2014-2022  yport.inf.ua