Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 304. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки бюджетів

Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки відповідних бюджетів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 304. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки бюджетів"
 1. Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів
  Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню на особові рахунки одержувачів бюджетних коштів, тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі подвійної дію-щей ставки рефінансування
 2. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  Неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу РРФСР про
 3. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними коштами,
 4. 2. Виконання зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями
  Виконання платіжного доручення платника полягає в тому, що прийняв його банк виконує свій обов'язок списати з рахунку платника зазначену в дорученні суму і перерахувати її банку, в якому відкрито рахунок одержувача (також вказаний у платіжному дорученні), для зарахування на рахунок одержувача коштів у встановлений строк (п. 1 ст. 865 ЦК). Таким чином здійснюється виконання платіжного
 5. Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
  (введена Федеральним законом від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. У разі, якщо бюджети суб'єктів Російської Федерації або місцеві бюджети виконуються не органами Федерального казначейства, керівники органів, які виконують відповідні бюджети, мають право застосовувати заходи примусу відповідно до цього Кодексу. 2. Керівники органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і
 6. 3. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями
  Невиконання або неналежне виконання платіжного доручення клієнта тягне для банку відповідальність на підставах і в розмірах, які передбачені законом (п. 1 ст. 866 ЦК). Це означає, що у разі невиконання або неналежного виконання платіжного доручення клієнта банк, який виступає в ролі боржника за зобов'язанням, яке з'явилося з цього доручення, зобов'язаний відшкодувати клієнтові (кредитору)
 7. 6. Відповідальність банків за порушення зобов'язань при розрахунках по інкасо
  Відповідно до п. 3 ст. 874 ЦК у разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк-емітент несе перед ним майнову відповідальність за загальними нормами гл. 25 ГК; якщо невиконання або неналежне виконання доручення клієнта мало місце у зв'язку з порушенням правил розрахункових операцій виконуючим банком, відповідальність перед клієнтом може бути покладена на
 8. Стаття 292. Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для со-ставления проектів бюджетів, їх виконання і контролю за їх виконанням
  Неподання або несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, необхідних для складання проектів бюджетів, їх виконання та контролю за їх виконанням, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів в відповідної з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 9. Розрахунки платіжними дорученнями
  . Розрахунки платіжними дорученнями є найбільш поширеною формою безготівкових розрахунків в Російській Федерації. Пояснюється це насамперед тим, що виконання операцій за рахунком для клієнта є обов'язком кредитної організації на підставі укладеного між ними договору банківського рахунку (ст. 848 ЦК), тобто ніяких додаткових угод між банком і клієнтом про проведення
 10. Відповідальність банків за порушення зобов'язань при розрахунках по інкасо
  Відповідно до п. 3 ст. 874 ЦК у разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк-емітент несе перед ним відповідальність на підставах і в розмірі, які передбачені гл. 25 ГК; якщо невиконання або неналежне виконання доручення клієнта мало місце у зв'язку з порушенням правил розрахункових операцій виконуючим банком, відповідальність перед клієнтом може
 11. Стаття 172. Рішення про визнання не підлягає виконанню виконавчого або іншого документа
  Коментар до статті По даній категорії справ арбітражний суд у резолютивній частині повинен вказати повне найменування органу, що видав документ, найменування самого документа (наприклад, інкасове доручення), що не підлягає виконанню, номер документа, дату його видачі, суму, яка не підлягає стягненню. Не підлягає виконанню може бути визнаний виконавчий чи інший документ, за яким
 12. Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів Коментар до статті 187
  1. Розрахункова картка призначена для здійснення операцій її утримувачем у межах встановленої кредитною організацією-емітентом суми коштів (витратного ліміту), розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або кредиту, наданого кредитною організацією-емітентом відповідно до договором банківського рахунку при
 13. Стаття 864. Умови виконання банком платіжного доручення
  1. Зміст платіжного доручення та подаються разом з ним розрахункових документів та їх форма повинні відповідати вимогам, передбаченим законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами. 2. При невідповідності платіжного доручення вимогам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, банк може уточнити зміст доручення. Такий запит повинен бути зроблений
 14. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 15. Стаття 865. Виконання доручення
  1. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, зобов'язаний перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеного в дорученні, у строк, встановлений пунктом 1 статті 863 цього Кодексу. 2. Банк має право залучати інші банки для виконання операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок, вказаний у дорученні клієнта. 3. Банк
 16. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Порушення бюджетного законодавства - невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, яке тягне застосування до порушника примусових заходів. Перелік примусових заходів, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства,
 17. Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку
  1. За наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом. 2. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених
 18. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 94-ФЗ) Неперерахування, а одно перерахування з порушенням встановлених законом строків органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, наділеними відповідними повноваженнями з перерахування коштів, кредитною організацією, відділенням зв'язку коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням,
 19. Стаття 219. Виконання бюджету за видатками
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Виконання бюджету за видатками здійснюється в порядку, встановленому відповідним фінансовим органом, з додержанням вимог цього Кодексу. 2. Виконання бюджету за видатками передбачає: прийняття бюджетних зобов'язань; підтвердження грошових зобов'язань; санкціонування оплати грошових зобов'язань; підтвердження
 20. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
© 2014-2022  yport.inf.ua