Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації

(в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ)
Підставами застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації є:
невиконання закону (рішення) про бюджет;
нецільове використання бюджетних коштів;
неперерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
неповне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів;
несвоєчасне зарахування бюджетних коштів на рахунки одержувачів бюджетних коштів;
несвоєчасне подання звітів та інших відомостей, пов'язаних з виконанням бюджету;
несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про бюджетні асигнування;
несвоєчасне доведення до одержувачів бюджетних коштів повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань;
невідповідність бюджетного розпису закону (рішенню) про бюджет;
невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях, повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань затвердженим расхо-дам і бюджетного розпису;
недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів бюджетів державних позабюджетних фондів та інших надходжень в бюджетну систему Російської Федерації;
несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування коштів, що підлягають зарахуванню на рахунки бюджету та дер-жавних позабюджетних фондів;
несвоєчасне подання проектів бюджетів і звітів про виконання бюджетів;
відмова підтвердити прийняті бюджетні зобов'язання, крім підстав, встановлених цим Кодексом;
несвоєчасне підтвердження бюджетних зобов'язань, несвоєчасне здійснення платежів за підтвердженими бюд-житній зобов'язаннями;
фінансування витрат , які не включені до бюджетного розпису;
фінансування витрат у розмірах, що перевищують розміри, включені до бюджетного розпису, і затверджені ліміти бюджетних зобов'язань;
недотримання нормативів фінансових витрат на надання державних або муніципальних послуг;
недотримання граничних розмірів дефіцитів бюджетів, державного або муніципального боргу і витрат на обслуговуючи-ня державного або муніципального боргу, встановлених цим Кодексом;
відкриття рахунків бюджету в кредитних організаціях за наявності на відповідній території установ Банку Росії, що мають можливість обслуговувати рахунки бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
недотримання головним розпорядником коштів федерального бюджету, який представляв у суді інтереси Російської Федерації, строку направлення до Міністерства фінансів Російської Федерації інформації про результати розгляду справи в судах, встановлений-ного в пункті 2 статті 242.2 цього Кодексу;
несвоєчасне або неповне виконання судового акта, що передбачає звернення стягнення на кошти бюджету бюд-житній системи Російської Федерації;
інші підстави відповідно до цього Кодексу та федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації "
 1. Стаття 281. Порушення бюджетного законодавства Російської Федерації
  Невиконання чи неналежне виконання встановленого цим Кодексом порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації призна-ється порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації, яке тягне застосування до порушника заходів примусу ня. (В ред. Федерального закону від
 2. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Порушення бюджетного законодавства - невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів , виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, яке тягне застосування до порушника заходів примусу. Перелік примусових заходів, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства,
 3. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (діюча редакція від 14.07.2013), 2013

 4. Тема 10. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Відповідальність за порушення бюджетного законодавства: поняття, ознаки. Бюджетне правопорушення як підстава відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Склад бюджетного правопорушення. Санкції, застосовувані за порушення бюджетного
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких
 6. 10.1. Загальна характеристика відповідальності за порушення бюджетного законодавства
  У механізмі правового регулювання фінансових відносин фінансово-правова відповідальність виконує юридичну та соціальну функції. Соціальна функція фінансової відповідальності виражається в загальному попередженні фінансових правопорушень за допомогою спонукання суб'єктів фінансового права до дотримання норм фінансового законодавства * (181). Виділення фінансової відповідальності як
 7. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
  Бюджетний кодекс Російської Федерації в якості підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства на увазі вчинення порушення бюджетного законодавства, яке визначається як невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх
 8. 56 . Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КоАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
 9. Тема 1. Поняття бюджетного права
  Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 10. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  1. До бюджетних правовідносин відносяться: відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин в процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини,
 11. 15.1. Державний примус: поняття, ознаки, види
  Державний примус - вид соціального примусу, сукупність заходів психічного, фізичного, матеріального чи організаційного впливу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому порядку незалежно від волі суб'єктів застосування в цілях забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Ознаки державного примусу: - є
 12. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 13. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Відповідальність за порушення бюджетного законодавства, як правило, також виділяється в якості окремого інституту бюджетного права, незважаючи на те, що скрутно виділити якісь особливі бюджетно-правові санкції і взагалі самостійну бюджетно-правову відповідальність. Правова охорона бюджетних відносин здійснюється за допомогою встановлення кримінально-правових,
 14. Лекція 6. Бюджетний контроль та відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Тема, винесена в заголовок, розпадається на дві самостійні підтеми: фінансовий контроль у бюджетному процесі (далі, слідуючи за склалася термінологією, бюджетний контроль) і відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Не можна заперечувати повна відсутність взаємозв'язку між бюджетним контролем і відповідальністю за порушення бюджетного законодавства. Однак далеко не завжди
© 2014-2022  yport.inf.ua