Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації

1. До бюджетних правовідносин відносяться:
відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі складання і розгляду проектів бюд-жетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, розгляду і затвердження бюджетної звітності.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Цей Кодекс встановлює правовий статус учасників бюджетного процесу, правові основи порядку та умов при-потягу до відповідальності за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації "
 1. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 2. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 3. 3. Бюджетні правовідносини
  правовідносин відносини, які виникають у процесі формування доходів та здійснення видатків бюджету РФ, бюджетів суб'єктів РФ, бюджетів муніципальних утворень і бюджетів державних цільових бюджетних і позабюджетних фондів, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулювання державного та муніципального боргу, а також відносини, що виникають у процесі
 4. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
  Бюджетного устрою і бюджетного процесу », ФЗ« про загальні принципи організації МСУ в РФ », укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є Бюджетний кодекс Російської Федерації. Найважливішими джерелами
 5. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 6. 5. Надання міжбюджетних трансфертів.
  Бюджетних трансфертів визначені у гл. 16 ("Міжбюджетні трансферти") БК РФ. Зауважимо, що зазначена глава відповідно до Федерального закону від 30 грудня 2008 р. N 310-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації і Федеральний закон" Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і приведення у відповідність з бюджетним
 7. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  правовідносини.
 8. Тема 1. Поняття бюджетного права
  бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права. Регіональна складова джерел бюджетного права. Муніципальна складова джерел бюджетного права. Бюджетне законодавство Російської Федерації. Федеральний рівень бюджетного
 9. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 2. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації службою судових приставів не про-випроваджує, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом. 3. Звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної
 10. Стаття 166.2. Бюджетні повноваження Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду
  бюджетного нагляду володіє бюджетними повноваженнями, встановленими цим Кодексом та Урядом Російської
 11. Стаття 281. Порушення бюджетного законодавства Російської Федерації
  бюджетної системи Російської Федерації призна-ється порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації, яке тягне застосування до порушника заходів примусу ня. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Заходи примусу до порушника бюджетного законодавства, щодо якої арбітражним судом порушено справу про банкрутство, застосовуються остільки, оскільки вони не
 12. Стаття 299. Надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку
  бюджетних інвестицій з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне-щем виконанні бюджетного процесу, а також при
 13. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні
 14. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
 15. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  статтями 190 і 191 цього Кодексу. Положення пункту 3 статті 219.1 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 3. Порядок складання та ведення бюджетних розписів може
 16. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 17. 2. Система джерел бюджетного права
  правовідносини, зазначені в ст. 1 БК РФ (ст. 2 БК РФ). Президент РФ має право видавати укази, що регулюють бюджетні правовідносини на підставі та на виконання положень БК РФ. Уряд РФ має право приймати нормативні правові акти. Федеральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції приймають акти, що регулюють бюджетні правовідносини, у випадках і
© 2014-2022  yport.inf.ua