Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність

Особи, винні в порушенні законодавства про містобудівну діяльність, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність "
 1. Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
  законодав-ством про рибальство та збереження водних біологічних
 2. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  законодав-ством тримісячний строк для звернення до суду наглядової інстанції, і клопотання про відновлення терміну фондом не подавалася. Див, наприклад: Визначення ВАС РФ від 11.11.2010 N ВАС-10403/10, від 24.09.2009 N
 3. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  відповідально органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування законодавства про містобудівну діяльність (далі в справжній статті - органи, здійснюва-рами контроль за дотриманням законодавства про містобудівну діяльність), в тому числі контроль за: 1) відповідністю нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації,
 4. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  тельство про містобудівну діяльність складається з цього Кодексу, інших федеральних законів та інших нор-мативно правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції. 2. Федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють відносини в
 5. Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
  відповідально прийняли, затвердили, що видали до-кументи, що містяться в яких відомості підлягають відповідно до цього Кодексу розміщенню в інформаційних системах забезпечення містобудівної діяльності, протягом семи днів з дня прийняття, затвердження, видачі зазначених документів направ-ляють відповідні копії до органу місцевого самоврядування міського округу, орган місцевого
 6. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  порушення бюджетного законодав-ства Російської Федерації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування доходів і здійснювала-тичних видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, ведення бюджетного обліку та складання бюджетної звітності бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та казенних установ, єдність порядку виконання судових актів з
 7. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  відповідально органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Рос-сийской Федерації, органи місцевого самоврядування в межах своєї
 8. Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
  законодавством про містобудівну діяльність встановлюються містобудівні регламенти, визначаються такими містобудівними регламентами. 2. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або щодо яких містобудівні регламенти не встановлюються, визначаються відповідно до
 9. Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва
  тва може бути наступних видів: 1) основні види дозволеного використання; 2) умовно дозволені види використання; 3) допоміжні види дозволеного використання, допустимі тільки в Як додаткові по відношенню до основних видів дозволеного використання і умовно дозволеним видам використання і здійснювані спільно з ними. 2. Стосовно до кожної
 10. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  законодавством Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) доходи, отримані бюджетами у вигляді
 11. Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
  тва, реконструкції лінійних об'єктів, можуть надаватися містобудівні плани земельних ділянок у порядку, встановленому Містобудівною кодексом Рос-сийской Федерації (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ). 1. Підготовка містобудівних планів земельних ділянок здійснюється стосовно забудованим або призначеним для будівництва, реконструкції об'єктів
 12. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  тва; 4) створення умов для залучення інвестицій, у тому числі шляхом надання можливості вибору найбільш ефективних видів дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва. 2. Правила землекористування і забудови включають в себе: 1) порядок їх застосування та внесення змін до зазначених правила; 2) карту містобудівного зонування; 3)
 13. Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражними судами
  відповідальністю "Далекосхідна трастова компанія" на порушення конституційних прав і свобод частиною 1 статті 183 Ар-арбітражного процесуального кодексу Російської
 14. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  нізацією, складових державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу. 3. Сума витрат
© 2014-2022  yport.inf.ua