Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред . 01.12.2007))
1. У разі, якщо муніципальне боргове зобов'язання, виражене у валюті Російської Федерації, не пред'явлено до погашення-нию (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і муніципальними правовими актами муніципального освіти -ня дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою погашення, передбаченої умовами муніципального боргового зобов'язання, або закінчився термін муніципальної гарантії та в інших випадках, передбачених статтею 115 цього Кодексу, вказане зобо-будівництві вважається повністю припиненим і списується з муніципального боргу, якщо інше не передбачено муніципальними пра-вовимі актами представницьких органів муніципального освіти.
2. Місцева адміністрація після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, видає муніципальний правовий акт про списання з муніципального боргу муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федеративної-ції.
3. Списання з муніципального боргу здійснюється за допомогою зменшення обсягу муніципального боргу за видами списуємо-екпортувати муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, на суму їх списання без відображення сум списання в джерелах фінансування дефіциту місцевого бюджету.
4. Дія пунктів 1 - 3 цієї статті не поширюється на зобов'язання за кредитними угодами, на муніципальні боргові зобов'язання перед Російською Федерацією , суб'єктами Російської Федерації та іншими муніципальними освіти-ми.
5. Списання з муніципального боргу реструктурованих, а також погашених (викуплених) муніципальних боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу.
6. Випуски муніципальних цінних паперів, викуплені в повному обсязі емітували їх органом відповідно до умов випуску муніципальних цінних паперів до настання дати погашення, можуть бути визнані за рішенням зазначеного органу достроково погашеними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 100.1. Припинення муніципальних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, і їх списання з муніципального боргу "
 1. Стаття 99.1. Припинення боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації, виражених у валюті Рос-сийской Федерації, і їх списання з державного боргу суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання суб'єкта Російської Федерації, виражене у валюті Російської Федерації, НЕ пред-явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визначені умовами зобов'язання і нормативними правовими актами суб'єкта Російської Федерації дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою
 2. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 3. Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або
 4. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в
 5. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  Правовим нормам, присвяченим припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації, а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними
 6. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 7. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Державний і муніципальний борг, управління держ. (муніц.) боргом Публічний кредит і публічний борг слід розглядати як дві сторони однієї медалі. Перше є причина другого. Як економічна категорія державний (муніципальний) кредит представляє собою систему економічних грошових відносин, що виникають у зв'язку із залученням державою та муніципальними утвореннями на
 8. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 1 статті 110.2 після слів "перелік надаваних державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єкта Російської Федеративної-ції" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і плановий період".
 9. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Державна або муніципальна гарантія - це спосіб забезпечення цивільно-правових зобов'язань, в силу якого відповідно Російська Федерація, суб'єкт РФ або муніципальне утворення - гарант - дає письмове зобов'язання відповідати повністю або частково за виконання особою, якій дається державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін
 10. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (п. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2.
 11. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  Під управлінням державним внутрішнім боргом розуміється сукупність заходів держави з виплати доходів кредиторам і погашення позик, а також порядок, умови випуску (видачі) та розміщення боргових зобов'язань РФ. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Центральним банком РФ і його установами, якщо інше не встановлено Урядом РФ, і
 12. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  1. Належне виконання припиняє зобов'язання. 2. Кредитор, приймаючи виконання, зобов'язаний на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання повністю або у відповідній частини. Якщо боржник видав кредиторові в посвідчення зобов'язання борговий документ, то кредитор, приймаючи виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості повернення вказати на це в
 13. 18. Муніципальний борг
  Муніципальний борг - сукупність боргових зобов'язань відповідного муніципального освіти. Муніципальний борг забезпечується повністю і без умов всім муніципальним майном, що є муніципальної казни (ст. 100 БК РФ). Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати в таких формах: 1) кредитні угоди і договори; 2) позики, здійснювані
 14. 7.4. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  Боргові зобов'язання Російської Федерації, її суб'єкта, муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, її суб'єкта, муніципального освіти майном , що становить відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів відповідного бюджету. Російська Федерація не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями
 15. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні
© 2014-2022  yport.inf.ua