Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 4. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання


Примусові заходи медичного характеру можуть бути з'єднані з виконанням кримінального покарання щодо осіб, які страждають психічним розладом, не виключає осудності (ч. 2 ст. 99 КК). Примусовому лікуванню вони піддаються тільки в тому випадку, якщо суд постановляє обві-Передачі вирок з призначенням покарання. У всіх інших випадках, у тому числі і при винесенні обвинувального вироку із звільненням особи від покарання або від його відбування, при-примусове лікування виключається.
Підстави для визнання особи страждають психічним розладом, не виключає осудності, викладені у ст. 22
КК. До них відноситься нездатність особи повною мірою осозна-вать фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дей-наслідком (бездіяльності) або керувати ними. Таке психічний стан особи встановлюється судово-психіатричної екс-пертизи, у висновку якої також повинна міститися рекомендаціях про необхідність застосування до нього примусово-го лікування. Суд має право не погодитися з думкою експертів, але зобов'язаний у цьому випадку мотивувати своє рішення.
Щодо осіб, які страждають психічним розладом, не виключає осудності, законом передбачений тільки один вид примусових заходів медичного характеру - амбу-латорное примусове спостереження і лікування у психіатра.
Виконання даної примусового заходу медичного ха-рактер залежить від виду покарання. Згідно ст. 18 ДВК РФ до осуж-денним до обмеження волі, арешту, позбавлення волі, стра-дає психічними розладами, що не виключають вме-няемості, ця міра застосовується установами, виконуючими

зазначені види покарань. Особи, засуджені до інших видів покарання, примусово спостерігаються і лікуються у психіатра в установах органів охорони здоров'я за місцем свого житель-ства.
Як вказувалося, при зміні психічного стану засудженого, що вимагає стаціонарного лікування, він поміщає-ся в психіатричний стаціонар або інша лікувальна установа в порядку і з підстав, які передбачені законодавством РФ про охорону здоров'я. Засуджені до позбавлення сво-боди поміщаються в подібних випадках в психіатричні ста-стаціонару, наявні в системі Мін'юсту РФ. Госпіталізація осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з арештом, обмеженням або позбавленням волі, проводиться в психіатричної-ські або наркологічні стаціонари органів охорони здоров'я. Час перебування в них також зараховується в строк покарання.
Виписка з зазначених установ здійснюється за відпала-деніі необхідності подальшого лікування засудженого, причому не за рішенням суду, а в порядку, передбаченому законодавством про охорону здоров'я.
Зміна та продовження даної примусового заходу судом, на відміну від інших заходів медичного характеру, КК Не передбачено. Припиняє застосування примусового заходу міді-цинского характеру, з'єднаної з виконанням покарання, суд за поданням органу, що виконує покарання, на основі висновку комісії лікарів-психіатрів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання "
 1. Стаття 100. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра Коментар до статті 100
  примусових заходів медичного характеру - амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра. Амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра може бути застосоване лише щодо особи, яка за своїм психічним станом не потребує в приміщенні в психіатричний стаціонар. Назване психічний стан має бути зазначено у висновку судово-психіатричної
 2. Стаття 104. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання Коментар до статті 104
  примусову міру медичного характеру. Цим заходом відповідно до ч. 2 ст. 99 КК РФ може бути тільки амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. При цьому кримінальний закон не обмежує види покарань, виконання яких може супроводжувати амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра. Тому цей вид примусового заходу примусового характеру може
 3. Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медичного характеру
  примусовий захід медичного характеру у вигляді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра. У цих випадках при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі примусові заходи медичного характеру виконуються за місцем відбування покарання. Цей же порядок передбачений і стосовно до засуджених до арешту, проте цей вид покарання ще не введений в дію. 2.
 4. 5. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання
  примусових заходів медичного характеру покладається на адміністрацію і медичну службу виправної установи. При відбуванні покарання у вигляді позбавлення волі виконання примусових заходів медичного характеру покладається на адміністрацію і медичну службу виправної установи. У кримінально-виконавчій системі для медичного обслуговування зазначеної категорії осіб організовуються
 5. Глава 37 Судова реформа
  примусовому поселенні (найчастіше в Сибір). Указом 1863 були скасовані тілесні покарання для жінок, додаткові тілесні покарання, таврування, обмежувалося застосування різку. В армії скасовувалися шпіцрутени, але зберігалися різки. У 1871 р. були скасовані шпіцрутени для засланців, в 1885 р. зовсім скасовуються
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
  примусових заходів виховного впливу, які вчинили втечі з установ кримінально-виконавчої системи або самовільно пішли із сімей, спеціальних навчально-виховних установ або центрів тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників органів внутрішніх справ (ч. 1 ст . 23 Федерального закону від 24 червня 1999 року N 120-ФЗ "Про основи системи профілактики бездоглядності
 7. Стаття 13. Права поліції
  примусове перепровадження (піше або на транспорті) фізичної особи з місця його фактичного затримання у вказане службове приміщення або до відповідної посадової особи. 13.2. Особа вважається доставленим, а доставлення завершеним, після того як доставляється переступив поріг будівлі територіального органу або підрозділу поліції або увійшов до кабінету до співробітника, до
 8. Виноски
  примусової ін'єкції наркотичних і психотропних засобів та ін (Див: Кримінальне право. Загальна частина. М.: Моск. ін-т МВС, 1997. С. 298). У цих випадках принуждаемое особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності внаслідок відсутності вини. * (550) Новий Кримінальний кодекс Франції. М.: Изд-во "Юридичний коледж МДУ", 1993. С. 10. * (551) Нове кримінальне право Росії. Навчальний посібник.
 9. 2. Підстави і цілі застосування примусових заходів медичного характеру
  примусовому психіатричному спостереженні та лікуванні. Вони передбачені кримінальним законодавством і застосовуються судом на підставі висновку судово-психіатричної експертизи до осіб, що страждають певними психічними розладами та вчинили діяння, передбачені статтями Особливої частини КК, а також до алкоголіків і наркоманів, які вчинили злочини. Чинне кримінальне
 10. 3. Види примусових заходів медичного характеру
  примусових заходів медичного характеру: 1) амбулаторне примусове спостереження і лікування у психіатра; 2) примусове лікування в психіатричному стаціонарі загального типу; 3) примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу; 4) примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням. Порівняно з КК РРФСР
© 2014-2022  yport.inf.ua