Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача

1. Рішення про відвід слідчого приймає керівник слідчого органу, а рішення про відведення дізнавача приймає про-курор. Рішення про відвід керівника слідчого органу приймає вищестоящий керівник слідчого органу.
(в ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
2. Попереднє участь керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача в провадженні попереднього розслідування при-вання з даного кримінальній справі не є підставою для його відводу.
(в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача "
 1. Стаття 69. Відвід перекладача
  1. Рішення про відвід перекладача в ході досудового провадження у кримінальній справі приймає дізнавач, слідчий, а також суд у випадках, передбачених статтею 165 цього Кодексу. У ході судового провадження зазначене рішення приймає суд, що розглядає дану кримінальну справу, або суддя, головуючий у суді за участю присяжних засідателів. (в ред. Федерального закону від
 2. Стаття 113. Привід
  1. У разі неявки за викликом без поважних причин підозрюваний, обвинувачений, а також потерпілий і свідок можуть бути піддані приводу. 2. Привід складається в примусовому доставлянні особи до дізнавачу, слідчому або до суду. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87 -ФЗ) 3. При наявності причин, що перешкоджають явці за викликом у призначений строк, особи, зазначені у частині першій цієї
 3. Стаття 17.7. Невиконання законних вимог прокурора, слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження по справі про адміністративне правопорушення
  Умисне невиконання вимог прокурора, що випливають з його повноважень, встановлених федеральним законом, а одно законних вимог слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 4. Стаття 60. Понятий
  1. Понятий - яка не заінтересована в результаті кримінальної справи особа, притягається дізнавачем, слідчим для посвідчення факту виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути: 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та
 5. Стаття 17.7. Невиконання законних вимог прокурора, слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення
  Умисне невиконання вимог прокурора, що випливають з його повноважень, встановлених федеральним законом, а одно законних вимог слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від
 6. Стаття 88. Правила оцінки доказів
  1. Кожний доказ підлягає оцінці з точки зору належності, допустимості, достовірності, а всі зібрані докази в сукупності - достатності для вирішення кримінальної справи. 2. У випадках, зазначених у частині другій статті 75 цього Кодексу, суд, прокурор, слідчий, дізнавач визнає доказ неприпустимим. 3. Прокурор, слідчий, дізнавач вправі визнати
 7. Стаття 58. Спеціаліст
  1. Спеціаліст - особа, що володіє спеціальними знаннями, яка притягається до участі в процесуальних діях у порядку, встановленому цим Кодексом, для сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів, застосування технічних засобів у дослідженні матеріалів кримінальної справи, для постановки питань експерту, а також для роз'яснення сторонам та суду питань, що входять до
 8. Стаття 59. Перекладач
  1. Перекладач - особа, яка притягається до участі в кримінальному судочинстві у випадках, передбачених цим Кодексом, вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу. 2. Про призначення особи перекладачем дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. Виклик пере-водчіка і порядок його участі в кримінальному судочинстві визначаються статтями 169 і
 9. Стаття 92. Порядок затримання підозрюваного
  1. Після доставляння підозрюваного в орган дізнання або до слідчого в термін не більше 3 годин має бути складений протокол затримання, в якому робиться відмітка про те, що підозрюваному роз'яснені права, передбачені статтею 46 цього Кодек-са. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. У протоколі зазначаються дата і час складання протоколу, дата, час, місце,
 10. Стаття 91. Підстави затримання підозрюваного
  1. Орган дізнання, дізнавач, слідчий вправі затримати особу за підозрою у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, за наявності однієї з таких підстав: (в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06 .2007 N 87-ФЗ) 1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 2) коли
 11. Стаття 87. Перевірка доказів
  Перевірка доказів проводиться дізнавачем, слідчим, прокурором, судом шляхом зіставлення їх з іншими доказів-тельствами, наявними у кримінальній справі, а також встановлення їх джерел, отримання інших доказів, що підтверджують або спростовують проверяемое
 12. Стаття 17. Свобода оцінки доказів
  1. Суддя, присяжні засідателі, а також прокурор, слідчий, дізнавач оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на сукупності наявних у кримінальній справі доказів, керуючись при цьому законом і совістю. 2. Ніякі докази не мають заздалегідь встановленої
 13. Коментар до статті 25.13
  1. Заявляти відвід захиснику, представнику, спеціалісту, експерту, перекладачеві за наявності обставин, передбачених ст. 25.12 КоАП, має право: а) особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, - згідно з ч. 1 ст. 25.1 КоАП, б) потерпілий, у тому числі і потерпілий, опитаний як свідок, - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; в)
 14. Стаття 46. Підозрюваний
  1. Підозрюваним є особа: 1) або щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, що встановлені главою 20 цього Кодексу; 2) або яка затримана відповідно до статей 91 і 92 цього Кодексу; 3) або до якого застосовано запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення відповідно до статті 100 цього Кодексу; (в ред. Федерального закону від
 15. Стаття 23. Відведення помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  Коментар до статті Підстави для відводу названих у ст. 23 АПК РФ осіб такі ж, як і підстави для відводу судді. Тому підходи у правозастосуванні ст. 21 АПК РФ застосовні і в даному
 16. Стаття 57. Експерт
  1. Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена у порядку, встановленому цим Кодексом, для вироб-ництва судової експертизи і дачі висновку. 2. Виклик експерта, призначення та виробництво судової експертизи здійснюються порядку, встановленому статтями 195 - 207, 269, 282 і 283 цього Кодексу. 3. Експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи,
 17. Стаття 122. Дозвіл клопотання
  Про задоволення клопотання або про повну або часткову відмову в його задоволенні дізнавач, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу, яке доводиться до відома особи, заявив клопотання. Рішення за клопотанням може бути оскаржене в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 18. Стаття 54. Цивільний відповідач
  1. В якості цивільного відповідача може бути притягнуто фізична або юридична особа, яка в Відповідно до громадянського кодексом Російської Федерації несе відповідальність за шкоду, заподіяну злочином. Про залучення фізичної або юридичної особи як цивільного відповідача дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. (в ред. Федерального
 19. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до слідчого, дізнавачу або до суду проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованій установі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
© 2014-2022  yport.inf.ua