Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 91. Підстави затримання підозрюваного

1. Орган дізнання, дізнавач, слідчий вправі затримати особу за підозрою у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, за наявності однієї з таких підстав:
(в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92 - ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;
2) коли потерпілі або очевидці вкажуть на дану особу, що вчинила злочин;
3) коли на цьому обличчі або його одязі, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину.
2. При наявності інших даних, що дають підставу підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затримано, якщо це особа намагалася втекти, або не має постійного місця проживання, або не встановлено його особу, або якщо слідчим за згодою керівника слідчого органу або дізнавачем за згодою прокурора до суду направлено клопотання про обрання відносно вказаної особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 91. Підстави затримання підозрюваного"
 1. Стаття 92. Порядок затримання підозрюваного
  1. Після доставляння підозрюваного в орган дізнання або до слідчого в термін не більше 3 годин має бути складений протокол затримання, в якому робиться відмітка про те, що підозрюваному роз'яснені права, передбачені статтею 46 цього Кодек-са. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. У протоколі зазначаються дата і час складання протоколу, дата, час, місце,
 2. Затримання
  Затримання - це невідкладна міра процесуального примусу, яка полягає у захопленні особи, підозрюваного у скоєнні злочину, і його тимчасової ізоляції від
 3. Коментар до статті 27.5
  1. Див п. 1 коментаря до ст. 27.4. Доставлення порушника являє собою початкове процесуальна дія, здійснюване при адміністративному затриманні (див. коментар до ст. 27.2). 2. Строк адміністративного затримання не може перевищувати трьох годин, адміністративне затримання на строк до 48 годин можливо тільки стосовно до адміністративних правопорушень, зазначених у ч. 2
 4. Підозрюваний
  . Згідно ч. 1 ст. 46 КПК підозрюваним є особа: - щодо якої порушено кримінальну справу; - затримана за підозрою у скоєнні злочину відповідно до ст. 91 і 92 КПК; - до якого застосована будь-яка з передбачених законом запобіжних заходів. Підозрюваний бере участь у кримінальному процесі тільки в стадії попереднього розслідування. Часовий період, в
 5. Незаконні затримання, взяття під варту або з-тримання під вартою (ст. 301 КК).
  Арешт, взяття під варту і утримання під вартою допускаються тільки за доль-ному рішенням. До судового рішення особа не може бути під-вергнути затримання на термін більше 48 годин (ч. 2 ст. 22 Консти-туції РФ). Конституційний принцип особистої недоторканність ності особи обумовлює спеціальний порядок затримання особи та ув'язнення його під варту, регламентований нормами уго-
 6. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  1. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється
 7. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  1. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється
 8. Момент допуску захисника до участі у справі
  . Для обвинуваченого цей момент визначається моментом винесення постанови про його притягнення як обвинуваченого. Право підозрюваного на допомогу захисника виникає з моменту затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а в разі порушення кримінальної справи щодо конкретної особи - з моменту порушення кримінальної справи. Право підозрюваного на допомогу
 9. Стаття 46. Підозрюваний
  1. Підозрюваним є особа: 1) або щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, що встановлені главою 20 цього Кодексу; 2) або яка затримана відповідно до статей 91 і 92 цього Кодексу; 3) або до якого застосовано запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення відповідно до статті 100 цього Кодексу; (в ред. Федерального закону від
 10. Стаття 93. Особистий обшук підозрюваного
  Підозрюваний може бути підданий особистому обшуку в порядку, встановленому статтею 184 цього
 11. Стаття 301. Незаконні затримання, взяття під варту або утримання під вартою Коментар до статті 301
  1. У ст. 301 встановлена відповідальність за три самостійних злочини: незаконні затримання (ч. 1), взяття під варту і утримання під вартою (ч. 2). 2. Затримання - захід процесуального примусу, що застосовується органом дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором на строк не більше 48 годин з моменту фактичного затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (п. 11
 12. Порядок утримання підозрюваних під вартою
  . Порядок і умови утримання підозрюваних під вартою регулюються Федеральним законом від 15.07.1995 № 103 -ФЗ «Про порядок утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів» (в ред. від 07.03.2005). Місцями утримання під вартою підозрюваних є: - слідчі ізолятори кримінально-виконавчої системи Мін'юсту Росії; - слідчі ізолятори ФСБ Росії; -
 13. Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин: поняття, умови правомірності, відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи
  . Умови пр.мерності заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин-е. Ст. 38 КК встановлює, що ні явл. переступив-ем заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин-е, при його затриманні для доставлення до органів влади і припинення можливості соверш-я їм нових переступив-й, якщо іншими засобами затримати така особа не представ-лось можливим і при цьому не було допущено перевищення
 14. Стаття 184. Особистий обшук
  1. За наявності підстав і в порядку, які передбачені частинами першою і третьою статті 182 цього Кодексу, вироб-диться особистий обшук підозрюваного, обвинуваченого з метою виявлення та вилучення предметів і документів, які можуть мати значення для кримінальної справи. 2. Особистий обшук може бути зроблений без відповідної постанови при затриманні особи або укладення його під варту, а
 15. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до слідчого, дізнавачу або до суду проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 16. Стаття 27.13.1. Затримання судна, доставленого в порт Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 198-ФЗ) 1. Судно, доставлене в порт Російської Федерації посадовими особами, зазначеними у пунктах 8 і 10.1 частини 1 статті 27.2 справжнього Кодексу, може бути затримано для з'ясування обставин адміністративного правопорушення, забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення, адміністративна
 17. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
  Названі заходи відносяться до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 27.1 КоАП ці заходи здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, забезпечення своєчасного і правильного
 18. Стаття 27.5. Строки адміністративного затримання
  1. Строк адміністративного затримання не повинен перевищувати три години, за винятком випадків, передбачених частинами 2 і 3 цієї статті. 2. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, що посягають на встановлений режим Державного кордону Російської Федерації і порядок перебування на території Російської Федерації, про адміністративне
 19. Стаття 49. Захисник
  1. Захисник - особа, яка здійснює в установленому цим Кодексом порядку захист прав та інтересів підозрюваних і об-виняемого і надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. 2. Як захисники допускаються адвокати. За визначенням або постановою суду в якості захисника можуть бути до-пущені поряд з адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша
 20. Права підозрюваного і порядок його допиту
  . Оскільки особа стає підозрюваним не з моменту оголошення протоколу затримання, який складається не пізніше ніж через три години після доставлення затриманого в орган дізнання або до слідчого, а з моменту фактичного затримання, саме з цього моменту кожен затриманий має право користуватися допомогою адвоката (ч. 2 ст. 48 Конституції). До моменту доставлення затриманого в органи
© 2014-2022  yport.inf.ua