Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ольга Петрівна Еппель. Вас затримали: що робити?, 2007 - перейти до змісту підручника

Права підозрюваного і порядок його допиту


. Оскільки особа стає підозрюваним не з моменту оголошення протоколу затримання, який складається не пізніше ніж через три години після доставлення затриманого в орган дізнання або до слідчого, а з моменту фактичного затримання, саме з цього моменту кожен затриманий має право користуватися допомогою адвоката (ч. 2 ст. 48 Конституції). До моменту доставлення затриманого в органи міліції або до слідчого він вже є підозрюваним. Це означає, що його не можна допитувати як свідка, проводити з ним слідчі дії, де він виступав би в цій якості, і позбавлений можливості користуватися послугами захисника, а також те, що він володіє правом на мовчання.
Право на мовчання - одна з конституційних гарантій прав громадянина при арешті. Оскільки підозрюваний, за загальним правилом, перебуває в кримінальному процесі протягом короткого терміну, його обізнаність про зібрані проти нього докази та інших матеріалах слідчого виробництва обмежена. Тому багато адвокати рекомендують клієнтам при перших допитах скористатися правом на мовчання. За законом підозрюваний має право знати, в чому він підозрюється, але на практиці дізнавач або слідчий рідко виконують свої обов'язки з роз'яснення сутності підозр, обмежуючись назвою статті КК. У такій ситуації, коли суть підозр не зрозуміла або зрозуміла не до кінця, найкраще скористатися правом на мовчання, щоб не наговорити зайвого, про що згодом можна гірко пошкодувати.
Право на мовчання гарантує ч. 1 ст. 51 Конституції, згідно з якою ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначено законом. Так, п. 4 ст. 5 КПК до числа близьких родичів відносить: чоловіка, дружину, батьків, дітей, усиновителів, усиновлених, рідних братів і сестер, дідуся, бабусю, онуків.
Важливо пам'ятати, що нероз'яснення слідчим, дізнавачем або судом правила, передбаченого ст. 51 Конституції, зацікавленим особам при дачі ними показань тягне за собою визнання таких свідчень недопустимими доказами.
Частина 4 ст. 46 КПК наділяє підозрюваного такими правами:
- знати, в чому він підозрюється, і отримати копію постанови про порушення проти нього кримінальної справи, або копію протоколу затримання, або копію постанови про застосування до нього запобіжного заходу;
- давати пояснення і показання з приводу наявного відносно нього підозри або відмовитися від дачі пояснень та свідчень. За згодою підозрюваного дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, в тому числі при його подальшому відмову від цих свідчень, за винятком випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 75;
- користуватися допомогою захисника з моменту фактичного затримання або взяття під варту і мати з ним побачення наодинці і конфіденційно до першого допиту підозрюваного, тобто до закінчення 24 годин з моменту фактичного затримання. У КПК не вказано, за який саме час до закінчення зазначеного граничного терміну підозрюваному має бути надана можливість консультуватися зі своїм захисником, однак цей час має бути достатнім для узгодження позиції у кримінальній справі.
[8]
Термін «конфіденційність» стосовно до побачень підозрюваного і захисника означає побачення поза межами чутності третьої особи та без застосування технічних засобів (прослуховуючих пристроїв і т. п .);
- подавати докази;
- заявляти клопотання і відводи;
- давати показання і пояснення рідною мовою або мовою , яким він володіє;
- безкоштовно користуватися допомогою перекладача;
- знайомитися з протоколами слідчих дій, вироблених з його участю, і подавати на них зауваження. Зауваження можуть бути занесені до протоколу слідчої дії слідчим або дізнавачем або вписані підозрюваним власноручно;
- брати участь з дозволу слідчого або дізнавача в слідчих діях, вироблених з його клопотанням, клопотанням його захисника чи законного представника;
- подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення суду, прокурора, слідчого, дізнавача;
- захищатися іншими засобами і способами, не забороненими справжнім КПК.
Перед початком допиту дізнавач або слідчий зобов'язаний роз'яснити підозрюваному його права, в тому числі право на мовчання, про що робиться відмітка у протоколі. Слідчий зобов'язаний запитати у підозрюваного, чи бажає він давати свідчення. Якщо підозрюваний відмовляється від дачі показань, слідчий, дізнавач не має права наполягати на цьому ніякими способами, будь то вмовляння чи погрози, у тому числі про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Працівники слідчих органів, як правило, непогані психологи, і нерідко їм вдається схилити особу, підозрювану у вчиненні злочину, до дачі показань. Тому завжди необхідно пам'ятати, що ще ніхто не був заарештований і звинувачений у злочині на підставі того, що відмовився від дачі показань.
У зв'язку з вищесказаним слід звернути особливу увагу на норму закону, викладену в п. 1 ч. 2 ст. 75 КПК, в силу якої визнаються неприпустимими доказами показання обвинуваченого, підозрюваного, дані в ході досудового провадження у кримінальній справі за відсутності захисника, включаючи випадки відмови від захисника, і не підтверджені підозрюваним, обвинуваченим в суді. Це суттєво підсилює гарантії права на захист, а також служить протидією можливому прагненню осіб, які ведуть розслідування, застосувати незаконні методи для отримання визнання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права підозрюваного та порядок його допиту "
 1. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  права Соборне Укладення уточнює поняття" лихі справа ", розроблене ще в Судебниках. Суб'єктами злочину могли бути як окремі особи, так і група осіб. Закон поділяє їх на головних і другорядних, розуміючи під останніми співучасників. У свою чергу співучасть може бути як фізичним (сприяння, практична допомога, вчинення тих же дій, що здійснював головний суб'єкт
 2. Стаття 303. Фальсифікація доказів Коментар до статті 303
  права і законні інтереси громадян, юридичних осіб. Оскільки кримінальний закон включає в себе спеціальні норми про відповідальність за фальсифікацію доказів, що виходять від людей (ст. 307 "Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад" УК РФ), предметом злочину, передбаченого ст. 303 КК РФ, є лише письмові і речові докази.
 3. § 3. Основи планування попереднього розслідування злочинів
  права, відповідальність, а також порядок виробництва відповідного слідчої дії. Якщо у виробництві слідчої дії бере участь потерпілий, свідок, спеціаліст, експерт або перекладач, то він також попереджається про відповідальність, передбаченої статтями 307 і 308 Кримінального кодексу Російської Федерації. 6. При провадженні слідчих дій можуть
 4. § 3. Тактика огляду місця події
  права підозрюваного, передбачені ст. 46 КПК, допитати дана особа в цій якості (або доручити допит іншому учаснику оперативної групи) і, якщо не виникає необхідність у залученні підозрюваного до огляду, забезпечити через працівників органу дізнання його видалення з місця події і напрямок в ізолятор тимчасового утримання. Якщо підстав для затримання на даний момент не
 5. § 3. Тактика обшуку в житлі чи іншому приміщенні
  правах особистої власності, чи мається підвал або льох, сарай або інші побутові споруди та приміщення. На-158 личие цих відомостей дозволить визначити: а) час, який буде потрібно для виробництва обшуку (нагадаємо у цьому зв'язку і про заборону виробництва обшуку в нічний час, організаційних та інших складнощах при необхідності забезпечення виконання цього припису), б)
 6. Глава 5 Тактика допиту і очної ставки
  права прокурор, слідчий, дізнавач роз'яснюють педагогу або психолога перед допитом несовершенноле? пні-го підозрюваного, обвинуваченого, про що робиться відмітка у протоколі. 6. Порядок, встановлений частинами першою, другою, третьою і п'ятою цієї статті, поширюється і на проведення допиту неповнолітнього
 7. § 1. Допит: поняття, сутність, види
  права не надано нікому. Але кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань ці особи не підлягають. Нагадаємо також, що окремі категорії громадян користуються так званим свідків імунітетом. Так, відповідно до ч. 3 ст. 56 КПК не підлягають допиту як свідків: суддя, присяжний засідатель - про обставини кримінальної справи,
 8. § 5. Тактика допиту в конфліктній ситуації «із суворим суперництвом»
  права, передбачені частиною четвертою ст. 46 КПК РФ: 1) знати, в чому я підозрююся, і отримати копію постанови про порушення проти мене кримінальної справи, або копію протоколу затримання, або копію постанови про застосування до мене запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 2) давати пояснення і показання з приводу наявного щодо мене підозри або відмовитися від дачі
 9. § 3. Тактика пред'явлення для впізнання людини
  права - мій товариш по службі Іванілов; третього я не знаю. А оскільки я впевнений, що ні Саша, ні Іванілов злочину не вчиняли, - інакше б я їх просто назвав - то, значить, його вчинив цей третій, хоча всі вони між собою і схожі ». Немає необхідності коментувати «доказову силу» проведеного дії. 4. Які технічні засоби треба застосувати в процесі цієї дії?
 10. § 3. Тактичні особливості окремих видів слідчого експерименту
  права, відповідальність, а також порядок виробництва слідчого експерименту. Беруть участь особи: ___ (ПІДПИС) (підпис) Зрозумілим, крім того, до початку слідчого експерименту роз'яснені їх права, обов'язки і відповідальність, передбачені ст. 60 КПК РФ. (Підпис понятого) (підпис понятого) ззо .. Фахівцю (експерту)
© 2014-2022  yport.inf.ua