Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 3. Тактика пред'явлення для впізнання людини

Дуже складний і відповідальний підготовчий етап пред'явлення для впізнання особи. Тут слідчий повинен вирішити цілий комплекс питань, і в першу чергу такі:
1. Коли, в який момент пред'явити об'єкт для впізнання? Вирішуючи це питання, треба мати на увазі наступне: безсумнівно, що впізнання об'єкта не тільки надасть в розпорядження слідчого вагомий доказ, що підтверджує висунуту ним версію про причетність пізнаного особи до вчинення злочину або, навпаки, спростує її (якщо об'єкт не буде пізнаний), але і багато в чому зумовить напрямок усього подальшого розслідування. Однак це дія практично завжди пов'язане з тактичним ризиком, що також слід враховувати, вирішуючи питання про момент пред'явлення для впізнання.
Справа в тому, що якщо упізнаваний дійсно причетний до скоєння злочину, є саме тим, кого мав на увазі опознающий у своїх раніше даних показаннях, але опознающий, сумлінно помиляючись або навмисне, його не впізнав, то це не тільки «зіб'є» слідчого з правильної версії, поставить її під сумнів, але і зміцнить психологічну установку підозрюваного на заперечення своєї участі у злочині. «Який мені був сенс визнаватися, якщо мене не впізнали», - пояснив слідчому один із та-
274

ких «невпізнаних» підозрюваних, викритий надалі у скоєнні злочину.
Тому нам видається, що, якщо у слідчого є хоча б невеликі сумніви в успіху пред'явлення для впізнання (а вони, на жаль, практично є в більшості випадків), то до його проведення слід використовувати всі інші реальні можливості для перевірки висунутої версії і викриття підозрюваного, а вже потім пред'являти його для впізнання.
2. Хто повинен бути опознающим? Це важливе питання має сенс, природно, для ситуації, коли підозрюваний (обвинувачений) заперечує свою причетність до скоєння злочину і пояснює, що може впізнати пов'язаний з ним об'єкт (найчастіше потерпілого). В іншому випадку вибору у слідчого немає: підозрюваний пред'являється для впізнання потерпілому (свідку), його описав. Але якщо як впізнаючого може виступити і те, і інше обличчя (і потерпілий, і підозрюваний), то тактично раціональним з'явиться пред'явлення для впізнання потерпілого підозрюваному, а не підозрюваного потерпілому. Впізнання підозрюваним потерпілого не тільки буде переконливим доказом вчинення злочину саме упізнав (справді, як в іншому випадку він зміг би впізнати потерпілого, якщо, що само собою зрозуміло, сам процес пред'явлення для впізнання проведено в найсуворішій відповідності з процесуальними і тактичними вимогами до даного дії і сумнівів у своїй об'єктивності не викликає), але і запобіжить або суттєво зменшить ймовірність зміни упізнав своїх правдивих показань про факт причетності до злочину.
Тут же скажемо, що якщо пред'явлення для впізнання підозрюваному предметів (знарядь злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, і т. п.) не виключає можливості пред'явлення їх же Для впізнання потерпілому або свідку, то пред'явлення для впізнання підозрюваному потерпілого унеможливлює впізнання цим же потерпілим підозрюваного. Це обумовлено тим, що участь підозрюваного в якості впізнаючого, безсумнівно, буде «навідним» дією для впізнання потерпілим підозрюваного.
Оригінальний вихід з такої ситуації знайдений одним з практичних працівників. Він одночасно пред'явив для впізнання потер-
275

співав підозрюваного і підозрюваному потерпілого, причому це було організовано наступний спосіб. Слідчий розпорядився перегородити сцену клубу завісою поперек на дві рівні половини і проробити спеціальні отвори в завісі для спостереження. Потім на сцену з двох різних сторін були доставлені потерпілий і підозрюваний, які по черзі впізнали один одного серед схожих осіб, розглядаючи їх разом з понятими, слідчим і оперативним працівником через отвори в завісі.
В іншому, описаному в літературі разі, після того як обвинувачений в сексуальному вбивстві Чудное дач «зізнавальні» свідчення, виникло питання про пред'явлення його для впізнання двом дівчаткам, з якими в момент події перебувала потерпіла. Вельми раціональний тактичний прийом для вирішення цієї ситуації був знайдений слідчим: спочатку Чуднову пред'явили для впізнання відеоплівку, на якій були зняті класи, в яких навчалися свідка. Переглянувши відеозапис, серед приблизно сорока дітей обвинувачений пізнаний їх. І лише після цього постав сам перед свідками для впізнання (Іванова І. Майстер розкриття вбивств / / Записки криміналістів. М., 1994. Вип. 4. С. 187).
Тут необхідно висловити свою думку про так званому зустрічному упізнанні. Суть його полягає в тому, що впізнати в процесі пред'явлення особи для впізнання (або упізнаваними, якого впізнаючий не впізнав) пропонується, в свою чергу, відповісти на питання: чи не пізнає він впізнаючого? Ствердну відповідь останнього, як показує слідча практика, іноді використовується як доказ і в обвинувальних висновках, і у вироках.
Це, на наше переконання, абсолютно неправильно. «Зустрічне» впізнання не може бути розцінено як пред'явлення для впізнання, як джерело докази хоча б з таких міркувань. Перш за все, при цьому порушується вимога про пред'явлення для впізнання особи серед інших осіб, яких, нагадаємо, має бути ще не менше двох. Тому тут має місце не впізнання як процесуальне, доказове дію, а просто впізнавання, причому проведене під впливом «навідного» акта, в якості якого, як сказано, виступає первісна процедура пред'явлення для впізнання.
276

Проте в тактичних цілях - підкреслимо: тільки в тактичних! - З'ясування (і, може бути, навіть відображення в протоколі пред'явлення для впізнання) думки особи, яка пред'являлося для впізнання, чи впізнає він у свою чергу впізнаючого (саме так: чи впізнає, а не впізнає), на наш погляд, не суперечить закону і цілком припустимо.
З цих позицій у нас не викликає сумнівів правомірність і тактична доцільність наступного запису в протоколі пред'явлення для впізнання, в процесі якої потерпілий не впізнав підозрюваного: «Бородін, сідяіаш посередині, сам поставив зустрічне питання Кривцову, що не пізнає ні той його, так як саме він, Бородін, скоїв розбійний напад на нього? Однак Кривцов, тим не менш, утруднюється впізнати Бородіна ».
3. Які об'єкти будуть пред'являтися для впізнання? Процесуально-тактичні вимоги до них розглянуті вище. Але слід сказати, що їх виконання пов'язане зазвичай з низкою організаційних складнощів: пред'являються особи, нагадаємо, повинні бути зовні схожі, предмети - однорідні. І підібрати такі перед самим початком впізнання (що, на жаль, має місце в слідчій практиці), коли вже запрошені опознающий, поняті та інші особи, які братимуть участь в його виробництві, вельми скрутно, якщо не сказати більше - практично неможливо. - І тут не виключені ситуації, подібні тій, яка колись була приведена у виписці з протоколу впізнання в журналі «Соціалістична законність» у рубриці «Не тільки заради сміху ...»: «У числі семи пред'явлених людина впізнаю стоїть третім зліва. Впізнаю по росту, статурі, стрижці, кольором очей. Це мій рідний брат ».
Для неухильного дотримання вимог, що пред'являються до впізнаваним об'єктам і покликаних забезпечити «чистоту» впізнання, слідчий повинен не тільки використовувати свої можливості (скажімо прямо, найчастіше дуже обмежені), але і при необхідності давати доручення органу дізнання в порядку ст. 38 КПК, ознайомивши відповідного співробітника з впізнаваним об'єктом «в натурі», або надавши йому фотографії людини або предмета, впізнання якого передбачається провести.
Підбираючи об'єкти для впізнання, треба виходити не тільки з їх схожості або однорідності з тим, на впізнання якого направлено
|. 277

слідча дія. При цьому абсолютно необхідно також виключити все, що при пред'явленні для впізнання може виділити упізнаваний об'єкт з числа інших, з якими останній буде пред'являтися, або іншим чином надати наводить вплив на впізнаючого. Насамперед, підібрані об'єкти не повинні бути знайомі опознающему особі.
На запитання слідчого, за якими ознаками потерпілий впізнав серед пред'явлених йому осіб Сольцова як особа, яка вчинила злочин, він відповів: «Зліва серед цих осіб сидить мій знайомий Саша, прізвища його, правда, не знаю; праворуч - мій товариш по службі Іванілов; третього я не знаю. А оскільки я впевнений, що ні Саша, ні Іванілов злочину не вчиняли, - інакше б я їх просто назвав - то, значить, його вчинив цей третій, хоча всі вони між собою і схожі ». Немає необхідності коментувати «доказову силу» проведеного дії.
4. Які технічні засоби треба застосувати в процесі цієї дії? Використання для фіксації ходу і результатів пред'явлення для впізнання технічних засобів (фото-і кінозйомки, аудіо-та відеозаписи) конче необхідно, принаймні, з двох причин: по-перше, для виключення сумнівів у тому, які саме об'єкти пред'являлися, чи були вони подібні або однорідні, чи не був упізнаваний об'єкт чим-небудь виділений серед інших, по-друге, для виключення сумнівів у тому, чи правильно був здійснений сам процес пред'явлення для впізнання: зайняв Чи упізнаваний те чи інше місце серед пропонованих осіб за власною ініціативою , як запрошувався опознающий (про що ми докладніше скажемо нижче), чи не було з боку слідчого або інших беруть участь в упізнанні осіб навідних питань або дій. Очевидно, що найбільш доцільним в даний час є застосування для цього відеозапису, що дозволяє не тільки фіксувати об'єкти в статиці (що може бути досягнуто і використанням фотографії), а й запам'ятовувати динамічні процеси, весь зоровий і звуковий ряд, іншими словами, весь хід впізнання « від початку до кінця », у високому ступені об'ектівізіруя хід і результати цього складного, відповідального і практично неповторного слідчої дії.
Підсудний А. заявив, що впізнання його згодом помер потерпілим Ш. було проведено слідчим неправильно: він
278

пред'являвся серед осіб , що відрізнялися від нього по зовнішності та одязі, слідчий «підказував» потерпілому, кого пізнати.
Переглянувши у судовому засіданні відеозапис, яким супроводжувався весь процес пред'явлення А. для впізнання, суд дійшов висновку (і відбив це потім у вироку), що дана слідча дія було проведено об'єктивно і в повній відповідності з вимог КПК і тактичними рекомендаціями.
Робочий етап пред'явлення для впізнання передбачає проведення низки організаційно-тактичних заходів, що передують самому акту впізнання, а також супутніх йому. Якість їх виконання цілком обумовлює якість та об'єктивність всього цього унікального слідчої дії.
У першу чергу слід виключити або звести до мінімуму ймовірність випадкової зустрічі впізнаючого і впізнаваного, а також осіб, в числі яких він буде пред'являтися, до початку пред'явлення для впізнання. На жаль, у слідчій практиці відомі випадки, коли саме така незапланована зустріч, що грає по суті роль навідного дії, зводила нанівець доказову силу самого впізнання.
Потерпіла 3. на запитання слідчого, кого з пред'явлених їй для впізнання осіб вона дізнається, за якими прикметами, коли і за яких обставин це особа раніше зустрічала, вказала на обвинуваченого і пояснила, що бачила його раніше при скоєнні ним злочину, а востаннє кілька хвилин тому , коли цієї людини конвой заводив до кабінету слідчого, біля дверей якого вона чекала виклику. Суд цілком обгрунтовано поставив під сумнів доказову значимість впізнання, проведеного в таких умовах.
Для запобігання можливості подібних «навідних накладок», думається, слід, по-перше, викликати впізнаючого на більш ранній час (зрозуміло, в розумному інтервалі), ніж те, на яке призначено виробництво самого слідчої дії і до якого викликані або запрошені всі інші його учасники (поняті, упізнаваний, особи, серед яких останній буде пред'являтися), по-друге, при явці впізнаючого забезпечити його перебування до початку впізнання в місці, звідки він не зможе спостерігати прибуття до слідчого інших названих учасників впізнання. Раціональним в цьому відношенні, як показує практика, є розміщення на вказаний-
279

ве час впізнаючого в якому-небудь окремому кабінеті (або в кабінеті іншого слідчого, оперативного працівника тощо) - Дуже бажано (з причин, про які ми скажемо трохи нижче), щоб у цьому кабінеті мався телефон.
Говорячи про необхідність запобігання незапланованих зустрічей впізнаючого з особами, які потім будуть пред'являтися для впізнання, не можна не сказати про категоричну неприпустимість проведення так званих оперативних опознаний (на жаль, мають місце в практиці). Суть їх полягає в тому, що до пред'явлення запідозреного або підозрюваного для впізнання, його, «щоб потім не помилитися», тим чи іншим чином (через вікно, у шпаринку і т. п.) показують опознающему, або показують останньому фотографію цієї особи. А вже після того як впізнаючий його впізнав, проводять «пред'явлення для впізнання» формально за правилами, передбаченими КПК. У таких випадках воно не може бути розцінено інакше, як інсценізація цього найважливішого дії, яка не має, зрозуміло, ніякого доказового значення.
  На цій леї позиції твердо стоїть і прокурорсько-судебпая практика. Так, заступник Генерального прокурора СРСР вніс протест на незаконність судових рішень у справі К., засудженого за розбійний напад, з таких підстав: «Засудження К. засноване тільки на його упізнання очевидцями того, що сталося, чи не підтвердженому ніякими іншими матеріалами справи. У той же час упізнання проведені з грубими порушеннями кримінально-процесуального закону, позбавляють достовірності результати слідчих дій.
  Зі свідчень, даних в судовому засіданні очевидцями події, видно, що в день скоєння злочину у відділі внутрішніх справ ім без понятих були показані фотографії кількох осіб, у тому числі К. Причому фотографія К. була пред'явлена спочатку окремо, а потім у загальних альбомі, що і визначило результати впізнання. Крім того, на фотографіях, пред'явлених разом з фотографією К., були зображені обличчя, знайомі опознающим ». З цього протесту всі відбулися судові рішення по справі К. були скасовані, справу направлено на нове розслідування.
  Більш того, якщо факт подібного «оперативного впізнання», відомого слідчому або проведеного ним особисто, не відображено у мате-
  280

  ріалах справи, то таку інсценізацію, на нашу глуоокому уоежде-нию, потрібно однозначно оцінювати як кримінально наказуемую фальсифікацію слідчим доказів.
  Отже, слідчий все приготував для впізнання: розмістив впізнаючого в окремому кабінеті, виключивши тим самим можливість випадкової зустрічі його з особами, які будуть пред'являтися; роз'яснив останнім і понятим їх права та обов'язки; запропонував упізнаваними зайняти будь-яке місце серед пропонованих осіб, і упізнаваний виконав це пропозицію.
  На цьому етапі виникає питання, яким чином запросити впізнаючого, щоб виключити навіть найменші сумніви в тому, чи не було підказано йому місце, зайняте впізнаваним серед пропонованих разом з ним осіб. Очевидно, що такі сумніви не тільки не розвіються, але навіть у якійсь мірі зміцняться, якщо слідчий сам піде запрошувати впізнаючого, що знаходиться, нагадаємо, в іншому кабінеті. Не змінить ситуації і те, якщо це зробить за пропозицією слідчого один з понятих або інша особа, яка бере участь у слідчій дії (наприклад, працівник органу дізнання).
  І тому, видається, це питання має вирішуватися так: слідчий оголошує всім бере участь у слідчій дії і присутнім при його виробництві особам, що впізнаючий в даний час знаходиться в приміщенні, в якому є телефон (називається номер телефону), і пропонує понятим та особам, пред'являються для впізнання, щоб хто-небудь з них зателефонував за даним телефоном і запросив впізнаючого зайти (відразу скажемо, що таке запрошення впізнаючого має знайти відображення в протоколі пред'явлення для впізнання).
  У ряді випадків опознающий просить, щоб особи, йому пред'являються, здійснили певні дії, які допоможуть йому довідатися особа, про яку він раніше давав показання: встали, взяли певну позу, зробили по кілька кроків, виголосили небудь слова або певну фразу і т . п. Безсумнівно, що це прохання впізнаючого слід задовольнити. Але при цьому слідчий також не повинен допускати будь-яких дій або висловлювань, тим чи іншим чином виділяють впізнаваного серед інших осіб. Тому звернення слідчого до осіб, що пред'являються для впізнання, має формулюватися безособово, нейтрально, наприклад: «прошу всіх
  281

  встати »,« прошу всіх зробити по три кроки вперед »,« прошу всіх повернути голову вправо »і т. п.
  Після того як впізнаючий впізнав когось із пред'явлених йому осіб, роз'яснив за пропозицією слідчого, за якими саме прикметами і особливостям він його впізнав і за яких обставин, пов'язаних з розслідуваним злочином, раніше бачив, упізнаних слід задати питання, що стосується його настановних даних, наприклад: «Пізнаний, назвіть ваше прізвище, ім'я та по батькові».
  В окремих ситуаціях, враховуючи дані про особу пізнаного, а також психологічний ефект самого акту впізнання в конкретному випадку, доцільно тут же з'ясувати думку пізнаного по суті свідчень впізнаючого щодо обставин злочину, у вчиненні якого він викривається проведеним упізнанням. Іноді, як вже зазначалося вище, доцільно - але лише, нагадаємо, в тактичному відношенні - з'ясувати і думка пізнаного про те, чи впізнає він, у свою чергу, особа, яка його впізнала, а якщо дізнається, то за яких обставин з ним зустрічався .
  В останні роки в слідчій практиці набула достатньо широкого поширення така різновид пред'явлення для впізнання особистості, як впізнання по голосу і мови. Справа в тому, що в ряді ситуацій особа, що дає показання про обставини вчинення злочину, заявляє, що може впізнати злочинця (або інше причетну до злочину особа) не по прикметам і особливостям зовнішності, а саме по голосу й мови: тембром, висотою звуків, особливостям дикції, діалектами своєрідності проголошення окремих слів.
  Здійснення цього різновиду пред'явлення для впізнання має цілий ряд організаційно-тактичних особливостей. Коротенько їх можна звести до наступних: 1) до даного слідчому дії треба залучати не двох, а чотирьох понятих, про функції яких скажемо трохи нижче; 2) необхідно створити умови, щоб впізнаючий не знав послідовності проголошення тексту упізнаваними обличчями. Для цього, як показує практика, всіх цих осіб слід поміщати за ширмою або тонкої, що не впливає на якість звучання перегородкою; 3) щоб уникнути сумнівів в об'єктивності впізнання, за аналогією з розглянутим вище пропозицією упізнаваними зайняти будь-яке ме-
  282

  сто серед пропонованих осіб при впізнанні за прикметами і особливостям зовнішності, вибір послідовності виголошення ними тексту повинен бути наданий упізнаваними; 4) всі пізнавані повинні вимовляти один і той же текст. Доцільно, щоб він був заздалегідь підготовлений слідчим і складався як з «нейтральних» слів і фраз, так і з таких, які опознающий чув за обставин, що викликали необхідність впізнання; 5) двоє понятих повинні знаходитися поряд з упізнаваними особами для посвідчення умов і послідовності виголошення ними тексту, двоє - поруч з опознающим для посвідчення, чий голос і мова по послідовності проголошення тексту він упізнав і за якими особливостям.
  У ряді випадків для впізнання по голосу і мови практикується пред'явлення магнітофонного запису текстів, заздалегідь наговореної особами, що пред'являються для впізнання. Нам видається, що до такого виду впізнання відноситься все сказане вище щодо пред'явлення особи для впізнання за фотографіями, і тому до нього слід вдаватися лише у виняткових випадках, при неможливості проведення впізнання по голосу та мовлення «в натурі».
  Як уже раніше зазначалося, для пред'явлення до упізнання характерний тактичний ризик. Він, зокрема, полягає в тому, що впізнаючий може умисно «не впізнати» пред'являється йому обличчя. Причини для такої поведінки можуть бути дуже різні. Але найчастіше воно пов'язане зі страхом перед особою, яка заподіяла опознающему фізичний, майновий або (і) моральну шкоду, що виникають при «очній» зустрічі з ним. Більше того - страх не тільки, а часто не стільки помсти з боку самого злочинця, скільки з боку інших зацікавлених у його «благополуччі» перебувають на волі осіб. На жаль, такі побоювання в ряді випадків не надумані, а мають під собою реальну основу.
  У цьому зв'язку виникає проблема психологічного захисту впізнаючого перед впізнаваним. Саме для її забезпечення законодавець, як уже згадувалося, і передбачив можливість впізнання в умовах, що виключають візуальне спостереження впізнаваним впізнаючого. У цих випадках є раціональною наступна організація проведення робочого етапу даної слідчої дії: 1) процес впізнання проводиться в приміщенні, одна частина якого затемнена, інша - освітлена. Це може бути кімната, розділена
  283

  скляною перегородкою з однобічною прозорістю, або за відсутності такої - жалюзі; 2) опознающий перебуває разом зі слідчим і понятими в затемненій частині приміщення; 3) особи, які пред'являються для впізнання, знаходяться в освітленій частині приміщення; 4) при необхідності ці частини приміщення з'єднані між собою пристроєм гучного переговорного зв'язку (типу «интеркома»).
  У ряді випадків з урахуванням конкретних обставин розслідуваної справи є доцільним присвоєння опознающему псевдоніма в порядку, передбаченому ч. 9 ст. 166 КПК.
  Очевидно, що в цих ситуаціях опознающий заздалегідь повинен бути докладно повідомлений про зроблених слідчим заходи щодо забезпечення його безпеки. У подібних умовах опознающий почуватиметься психологічно більш захищеним, і ймовірність умисного «невпізнавання» ім впізнаваного під впливом страху перед цим та іншими названими вище особами значно знизиться.
  Переходячи до розгляду сутності та доказового значення впізнання особистості в рамках проведення розшукових заходів, відразу ж обмовимося, що в даному випадку мова йде не про розвідувально-пошукової, власне оперативної діяльності органів дізнання, а проводиться в специфічних умовах процесуальної діяльності слідчого з розкриття злочину. Необхідність проведення такого роду опознаний найчастіше виникає при розслідуванні злочинів проти особи, коли ні слідчим, ні оперативним шляхом не представляється можливим звузити коло осіб, серед яких може виявитися встановлюване обличчя. Наведемо два приклади обставин, що викликали необхідність проведення впізнання в таких умовах.
  Ж, потерпіла у справі про згвалтування, заявила, що зі злочинцем вона в вечір події познакомьшас' на танцях в одному з міських парків культури і відпочинку. Ж. також пояснила, що танцмайданчик цього парку вона відвідувала регулярно, але хлопця, який її згвалтував, там ніколи не бачила. У зв'язку з практичною неможливістю за короткий час звузити коло підозрюваних було прийнято рішення відвідати з участю. Ж. танцмайданчики інших парків міста і деякі місця, в яких вечорами збирається молодь. При відвідуванні однієї з танцмайданчиків Ж. серед великої чис-
  284

  ла перебувають там вказала на одне з них і заявила, що саме цей хлопець її згвалтував, причому тут же поястша, за якими ознаками вона його впізнала. Пізнаний Ж. громадянин був затриманий і згодом викритий в її згвалтуванні. Обласний суд, що розглядав дану справу по першій інстанції, як на один з доказів вини засудженого послався на впізнання його потерпілої Ж., проведене в зазначених вище умовах і відбите в протоколі пред'явлення для впізнання.
  Розслідуванням було встановлено, що вбивство П. скоїв один з двох молодих людей, з якими потерпілого бачив свідок Ш. Останній повідомив, що одного з та він добре розглянув і може його пізнати, хоча раніше його не зустрічав. Була сформульована версія, що ця людина може працювати на одному з декількох заводів, розташованих в районі місця вбивства П. Очевидно, що спроби як-небудь звузити коло осіб, серед яких могла опинитися даний громадянин, зажадали б досить тривалого часу і не обов'язково увінчалися б успіхом. У цьому зв'язку було прийнято рішення проводити в певні години патрулювання з Ш. у прохідних заводів. Буквально наступного дня Ш. серед маси лгщ, що виходили з прохідної одного з заводів після закінчення робочої зміни, пізнав у Т. особа, яка перебувала з потерпілим незадовго до вбивства останнього. Т. визнав, що з'явився очевидцем вбивства П., яке вчинив 3. Останній був затриманий і викритий у скоєнні даного злочину.
  Відзначимо, що в обох випадках поруч з опознающим крім слідчого і працівників органу дізнання знаходилися і двоє понятих, які засвідчували потім протоколи опознаний.
  З наведених прикладів видно, що при виробництві впізнання в зазначених умовах розшукової діяльності (його іноді умовно іменують «вуличне впізнання») можливе дотримання практично всіх розглянутих вище процесуально-тактичних прийомів пред'явлення особи для впізнання, за винятком лише одного з них: пропозиції опознающему перед початком впізнання зайняти будь-яке місце серед пропонованих осіб. Цей елемент, як уже сказано, спрямований на штучне забезпечення умов проведення впізнання, найбільш сприятливих для впізнаючого і забезпечують «чистоту» впізнання. При пред'явленні для впізнання в
  285

  ході розшукових дій (при «вуличному упізнанні») упізнаваний апріорі знаходиться в природних, найбільш сприятливих з цієї точки зору умовах, повністю, на наш погляд, компенсуючих невиконання даного процесуально-тактичного вимоги. І тому, думається, подібні «вуличні впізнання» повністю гарантують об'єктивність впізнаючого (не в меншій мірі, ніж при пред'явленні для впізнання в «звичайних» умовах). Протоколи пред'явлення для впізнання, проведеного в таких умовах, є джерелом доказів.
  Протокол пред'явлення для впізнання будь-якого об'єкта (особи, предмета) повинен бути складений так, щоб з нього можна було отримати відповіді практично на всі виділені вище питання його організації і тактики проведення. У всякому разі, як мінімум, в ньому потрібно точно і докладно відобразити: а) хто пред'являвся для впізнання; при цьому в протоколі повинні бути зафіксовані не тільки основні установчі дані кожного з пред'явлених для впізнання осіб (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, національність, адреса), а й зовнішність (зріст, статура, колір волосся, особливі прикмети) і одяг; б) яке місце серед пропонованих осіб за власною ініціативою після пропозиції слідчого зайняв упізнаваний; в) спосіб виклику впізнаючого; г) відповідь впізнаючого на питання слідчого, пізнає він кого-небудь з пред'явлених йому осіб. Якщо на прохання впізнаючого пред'являються особи здійснювали які-небудь дії (вставали, ходили, вимовляли окремі слова), це також повинно знайти відображення в протоколі. При позитивній відповіді впізнаючого необхідно докладно зафіксувати, по яким саме прикметами і особливостям їм упізнано дану особу та за яких обставин він раніше це обличчя сприймав (бачив, чув); д) відповідь пізнаного на питання слідчого про його настановних даних. (Протокол пред'явлення для впізнання предмета має, природно, відповідну інтерпретацію, але також повинен містити відповіді на питання організації і тактики проведення впізнання.)
  У висновку глави потрібно хоча б коротенько зупинитися на проблемі пред'явлення для впізнання в суді. Ми в принципі солідаризуємось з ученими, що визнають можливість проведення судом цієї слідчої дії, але з суттєвим застереженням: специфіка судового процесу, на наш погляд, робить практично неможливе
  286

  вим пред'явлення для впізнання осіб. Справа в тому, що й потерпілий, і свідки, і тим більше підсудний (а саме вони виступають суб'єктами та об'єктами цього різновиду впізнання) присутні в залі суду з моменту відкриття судового засідання (свідки видаляються із залу лише після того, як суд переконався в їх явці). Тому вони сприймають один одного практично завжди раніше того, як у суду виникає необхідність пред'явити будь-кого з них іншому для впізнання. Організаційні та процесуально-тактичні складності здійснення в таких умовах впізнання в більшості випадків представляються нам нездоланними. Це не виключає можливості і необхідності з'ясовувати у допитуваного, хто саме з декількох підсудних чи потерпілих які конкретні дії здійснював при скоєнні злочину. Але це слід розцінювати не як впізнання, а як акт пізнавання, самостійної доказової сили не має, а становить елемент структури та змісту допиту даної особи.
  Сказане аж ніяк не виключає можливості пред'явлення для впізнання в ході судового слідства предметів, документів та інших подібних об'єктів. Воно в таких випадках повинно проводитися в повній відповідності з вимогами ст. 193 КПК (хіба що за винятком необхідності присутності при ньому понятих).
  Додаток 31
  Протокол пред'явлення особи для впізнання
  (Місце складання)
  Впізнання розпочато в___ч___мін
  Впізнання закінчено в___ч___мін
  Слідчий (дізнавач)
  (Найменування органу попереднього
  слідства або дізнання, класний чин або звання, прізвище, ініціали
  слідчого (дізнавача) в помещении___
  (Якому саме)
  287

  при ___ освітленні в,
  (Природному, штучному)
  присутності понятих:
  1.___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого) 2
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого)
  за участю * ___
  (Процесуальне становище, прізвища, ініціали беруть участь осіб)
  відповідно до частин першої, другої, четвертої, сьомої та дев'ятої ст. 193 КПК РФ пред'явіл___ '___
  (Прізвище, ім'я, по батькові потерпевш__, свідка, обвіняем__ілі підозрюємо ^
  по кримінальній справі № ___ для
  впізнання ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові особи, що пред'являється для впізнання)
  «___» ___года Народження разом з іншими особами:
  1.___, «__» ___года народження,
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  проживающ___
  2.___, «__» ___года народження,
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  прожівающ__ ___
  Перед початком впізнання опознаваем__
  (Прізвище, ініціали)
  було запропоновано зайняти будь-яке місце серед пред'явлених осіб. Он_ за власним бажанням занял___
  (Яке саме місце)
  Потім упізнаних особа було запрошено до приміщення, де знаходилися пред'являються для впізнання особи.
  Перед початком впізнання беруть участь особам роз'яснено порядок виробництва впізнання особи.
  Опознающ ___
  (Підпис)
  Упізнаваний
  (Підпис)
  Поняті:
  (Підпис)
  (Повні)
  288

  Інші беруть участь особи:
  (Підпис)
  (Підпис),
  Понятим, крім того, до початку впізнання роз'яснені їх обов'язки та відповідальність, передбачені ст. 60 КПК РФ.
  (Підпис понятого) | ": - (підпис понятого)
  Перед початком впізнання опознающ_ свідок (потерпевш_) ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  предупрежден__об відповідальності за ст. 307 КК РФ за дачу завідомо неправдивих показань і за ст. 308 КК РФ за відмову від дачі показань. При цьому йому (їй) також роз'яснено, що відповідно до ст. 51 Конституції Російської Федерації он__ НЕ обязан_ свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено п.4 ст. 5 КПК РФ.
  Свідок (потерпевш__) ___
  (Підпис)
  Беруть участь особам також оголошено про застосування технічних
  средств___
  (Яких саме, ким саме)
  На питання, чи не відел__лі раніше опознающ__кого-небудь з пропонованих для впізнання осіб і якщо відел__, то коли, де і за яких
  обставинах, ___
  (Прізвище, ініціали опознают__)
  осмотрел__пред'являемих для впізнання осіб і заявіл__, що в особі,
  находящемся___'___, он__опознал_:
  (На якому місці)
  (Дослівно викладаються пояснення впізнаючого про те, за якими прикметами або особливостям он_опознал_ дану особу та де, коли і за яких
  обставинах он_ його раніше бачив) Опознающ ___. (. | | - *. v. - * - »<*
  (Підпис)
  289

  Результат впізнання ^
  (Прізвище, ім'я, по батькові пізнаний »__)
  Перед початком, в ході або після закінчення впізнання від беруть участь лиц___
  (Їх процесуальне становище, прізвища, ініціали)
  заявленія___. Зміст заявлен__: ___
  (Надійшли, не надійшли)
  Опознающ_ ___
  (Підпис)
  Упізнаваний ___ й:
  (Підпис)
  Поняті: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Протокол прочитаний
  (Особисто або вголос слідчим (дізнавачем)
  Зауваження до протоколу
  (Зміст зауважень або вказівка на їх відсутність)
  Опознающ
  (Підпис)
  Упізнаваний ___
  (Підпис)
  Поняті:
  (Підпис)
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Слідчий (дізнавач) ___
  | "| | '- | (підпис)
  290

  | - |: | Додаток 32
  Протокол пред'явлення особи для впізнання в умовах, 1 "виключають візуальне спостереження їм впізнаючого
  «» М.
  (Місце складання)
  Впізнання розпочато в___ч хв
  Впізнання закінчено в___ч___мін
  Слідчий (дізнавач) ___
  (Найменування органу попереднього
  слідства або дізнання, класний чин або звання, прізвище, ініціали слідчого (дізнавача)
  в помещении___
  (Якому саме)
  прі___ освітленні в присутності понятих:
  (Природному, штучному)
  I. ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого)
  2.___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого)
  за участю * ___
  (Процесуальне становище, прізвища, ініціали беруть участь-осіб, псевдонім опознают__)
  відповідно до частин першої, другої, сьомої та дев'ятої ст. 193 КПК РФ предъявил___
  (Прізвище, ім'я, по батькові потерпевш__,
  свідка, обвіняем__ілі подозреваем__)
  по кримінальній справі № ___
  для впізнання
  (Прізвище, ім'я, по батькові особи, що пред'являється для впізнання)
  «. ___» ___года Народження разом з іншими особами:
  I.
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  прожівающ
  , «__» ___года Народження,
  2.
  «__» ___года Народження,
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  прожівающ__ ___
  291

  | - | | Перед початком впізнання беруть участь особам роз'яснено порядок виробництва впізнання особи. . Опознающ__ "___
  |'' | | '(ПІДПИС)
  , Упізнаваний '
  .. -., .. .. '. У';. ' (ПІДПИС)
  Поняті: .. '|.' |.
  (Підпис)
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  , Зрозумілим, крім того, до початку впізнання роз'яснені їх права, обов'язки і відповідальність, передбачені ст. 60 КПК РФ.
  ___,,. *, ..,,! ", '.. , (Підпис понятого) ';'
  (Підпис понятого)
  Перед початком впізнання опознающ_ свідок (потерпілий
  ___ Предупрежден__об відповідальності
  (Псевдонім)
  за ст. 307 КК РФ за дачу завідомо неправдивих показань і за ст. 308 КК РФ за відмову від дачі показань.
  При цьому йому (їй) роз'яснено, що відповідно до ст. 51 Конституції Російської Федерації он_ НЕ обязан_ свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено п. 4 ст. 5 КПК РФ.
  - Свідок (потерпевш_) ___.: "...,.,,
  (Підпис) Беруть участь особам також оголошено про застосування технічних
  средств___
  (Яких саме, ким саме)
  Перед початком впізнання опознаваем__
  (Прізвище, ініціали)
  було запропоновано зайняти будь-яке місце серед пред'явлених осіб. Он_ за власним бажанням занял__ ___
  (Яке саме місце)
  Потім упізнаних ліцо___ було
  о (псевдонім). |. .
  292

  запрошено до приміщення, що виключає його візуальне наолюденіе опознаваем__, але дає опознающ__возможность спостерігати за особами, що пред'являються для впізнання через ___
  (Спеціальне скло і т.зв.)
  Поняті знаходилися в місці знаходження опознающ__.
  На питання, чи не відел_ чи раніше опознающ_-кого з пропонованих для впізнання осіб і якщо відел__, то коли, де і за яких
  обставинах, ___
  (Псевдонім опознают__)
  осмотрел__пред'являемих для впізнання осіб і заявіл__, що в особі,
  находящемся___, он__опознал ^:
  (На якому місці)
  (Дослівно викладаються пояснення опознающ__о тому,
  за якими прикметами або особливостям он_ опознал_ дане
  особа, і де, коли і за яких обставин он_ його раніше відел_)
  Опознающ__ ___
  (Підпис)
  Результат впізнання: ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові опознанн__)
  Перед початком, в ході або після закінчення впізнання від беруть участь лиц___
  (Їх процесуальне становище, прізвища, ініціали)
  заявленія___. Зміст заявлен__: ___
  (Надійшли, не надійшли)
  Опознающ_ ___
  (Підпис)
  Упізнаваний - ___
  ь, (підпис)
  Поняті: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Інші участвудеріе, ЛРЦ »: ___
  (Підпис)
  (Підпис) 'i'
  293

  ii <Протокол прочитаний
  (Особисто або вголос слідчим (дізнавачем)
  Зауваження до протоколу___
  Пізнають
  (Зміст зауважень або вказівка на їх відсутність)
  (Підпис)
  'T.ti' - - |
  Упізнаваний
  (Підпис) .. Поняті:
  (Підпис)
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Слідчий (дізнавач) ___
  (Підпис)
  Додаток 33 Протокол пред'явлення для впізнання по фотографії
  «» Г.
  (Місце складання)
  Впізнання розпочато в___ч___мін
  Впізнання закінчено в___ч___мін
  Слідчий (дізнавач) ___
  (Найменування органу попереднього
  слідства або дізнання, класний чин 1.лі звання, прізвище, ініціали слідчого (дізнавача)
  в помещении___
  (Якому саме)
  прі___ освітленні в присутності понятих:
  (Природному, штучному)
  1.___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого)
  294

  2.___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання пом'ятого)
  за участю *
  (Процесуальне становище, прізвища, ініціали беруть участь осіб)
  відповідно до частин першої, другої, п'ятої, сьомої та дев'ятої ст. 193 КПК РФ предъявил___
  (Прізвище, ім'я, по батькові потерпевш__,
  свідка, обвіняем__ілі подозреваем__)
  по кримінальній справі № ___для впізнання
  фотографию___
  (Прізвище, ім'я, по батькові опознаваем__)
  одночасно з фотографіями інших осіб.
  Фотографії наклеєні на фототаблиця і мають порядкові номери, (не менше трьох)
  скріплені печаткою ___
  (Якого органу або посадової особи)
  (Місце для фотографій)
  № 1. ' № 2 № 3
  Перед початком впізнання беруть участь особам роз'яснено порядок виробництва опозмайія особи по фотографії.
  Опознающ ___
  ... (Підпис)
  Поняті: ___
  (Підпис)
  1 г> А 1
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)

  Понятим, крім того, до початку впізнання роз'яснені їх права, обов'язки і відповідальність, передбачені ст. 60 КПК РФ.
  (Підпис понятого)
  (Підпис понятого)
  Перед початком впізнання пізнають свідок (потерпевш_)
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  предупрежден__об відповідальності за ст. 307 КК РФ за дачу завідомо неправдивих показань і за ст. 308 КК РФ за відмову від дачі показань.
  При цьому йому (їй) роз'яснено, що відповідно до ст. 51 Конституції Російської Федерації он_ НЕ обязан_ свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено п. 4 ст. 5 КПК РФ.
  Свідок (потерпевш_) ___; ___
  (Підпис)
  Беруть участь особам також оголошено про застосування технічних средств___
  (Яких саме, ким саме)
  Опознающ___осмотрел__
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  пред'явлені для впізнання фотографії та заявіл__, що в особі, зображеному на фотографії № ___, он__опознает:
  (Дослівно викладаються пояснення опознающ__о
  те, за якими прикметами або особливостям он_ опознал_ дана особа, і де, коли і за яких обставин он_ його раніше відел_)
  Результат впізнання:
  (Прізвище, ім'я, по батькові опознани__)
  Перед початком, в ході або після закінчення впізнання від беруть участь осіб (Їх процесуальне становище, прізвища, ініціали) заяви. Содер жание заявлений: (Надійшли, не надійшли) 296

  Опознающ_ '___
  . -. (Підпис)
  Поняті: ___
  (Підпис)
  (Підпис),
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Протокол прочитаний ___
  (Особисто або вголос слідчим (дізнавачем)
  Зауваження до протоколу___
  (Зміст зауважень або вказівка на їх
  відсутність)
  Опознающ '_
  (Підпис)
  Поняті:
  (Підпис)
  ...; -; "'' ...:" ...: '(Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Слідчий (дізнавач) ___
  (ПІДПИС)
  Додаток 34 Протокол пред'явлення предмета для впізнання
  (Місце складання)
  Впізнання розпочато в___ч___мін
  Впізнання закінчено в___ч___мін
  Слідчий (дізнавач) ___
  (Найменування органу попереднього
  297

  слідства або дізнання, класний чин або звання, прізвище, ініціали слідчого (дізнавача)
  в помещении___
  (Якому саме)
  прі___ освітленні в присутності понятих:
  (Природному, штучному)
  1. ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого)
  ; ': 2.___
  (Прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання понятого)
  відповідно до частин першої, другої, шостої, сьомої та дев'ятої ст. 193 КПК РФ пред'явив ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові потерпевш__, свідка,
  обвіняем__ілі подозреваем__)
  по кримінальній справі № ___для впізнання предмет___
  (Який саме, його особливості)
  в групі однорідних предметів:
  1.___
  (Який саме, його особливості)
  . 2.___
  (Який саме, його особливості)
  1 Перед початком впізнання беруть участь особам роз'яснено порядок виробництва впізнання предмета.
  Опознающ___
  - ~ ---:
  (Підпис)
  Поняті: ___
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи:
  (Підпис),,
  (Підпис)
  (Підпис)
  Понятим, крім того, до початку впізнання роз'яснені права, обов'язки і відповідальність, передбачені ст. 60 КПК РФ.
  (Підпис)
  (Підпис)
  298

  Перед початком впізнання опознающ_ свідок (потерпевш_)
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  предупрежден__об відповідальності за ст. 307 КК РФ за дачу завідомо неправдивих показань і за ст. 308 КК РФ за відмову від дачі показань. При цьому йому (їй) роз'яснено, що відповідно до ст. 51 Конституції Російської Федерації он_ НЕ обязан_ свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено п. 4 ст. 5 КПК РФ.
  Свідок (потерпевш_) ___
  (Підпис)
  Беруть участь особам також оголошено про застосування технічних средств___
  (Яких саме, ким саме)
  Перед початком впізнання упізнаваний предмет був розпакований в присутності понятих1.
  (Підпис понятого) (підпис понятого)
  Пізнають / ___ - __ осмотрел__ ___
  (Прізвище, ім'я, по батькові)
  пред'явлені для впізнання предмети ___ і заявив ^
  (Які саме)
  що в предметі № __он_ пізнає: ___
  (Дослівно викладаються оо'ясненія
  опознают__о те, за якими ознаками або особливостям он_ опозпал_ даний
  предмет, і де, коли і за яких обставин он_ його раніше відел_)
  Результат впізнання: ___
  (Який предмет пізнаний і його особливості)
  По закінченні впізнання пізнаний предмет упакований і опечатано.
  (Печаткою якого органу або посадової особи)
  Пакет завірений підписами слідчого і понятих1.
  Дана графа заповнюється, якщо упізнаваний предмет долучений »- кримінальній справі в упакованому вигляді.
  299

  Перед початком, в ході або після закінчення впізнання від беруть участь лиц___
  (Їх процесуальне становище, прізвища, ініціали)
  заявленія___. Зміст заявлен__: ___
  (Надійшли, не надійшли)
  Опознающ_ ___
  (Підпис)
  Поняті:
^
  (Підпис)
  (Підпис)
  'Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Протокол прочітан___
  (Особисто або вголос слідчим (дізнавачем)
  Зауваження до протоколу___
  (Зміст зауважень або вказівка на їх відсутність)
  Опознающ_, ___
  (Підпис)
  Поняті:
  (Підпис)
  (Підпис)
  Інші беруть участь особи: ___
  (Підпис)
  (Підпис)
  Слідчий (дізнавач) ___
  (Підпис)
  Дана графа заповнюється, якщо упізнаваний предмет до початку впізнання перебував у кримінальній справі в упакованому вигляді. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Тактика пред'явлення для впізнання людини"
 1. § 1. Криміналістична тактика і її система
    тактика - це система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації та планування попереднього і судового слідства, визначенню лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, і прийомів проведення окремих процесуальних дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів, на встановлення причин та умов, що сприяли со-вершению
 2. § 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
    тактики, а й фіксують у собі тактичні прийоми і рекомендації, що показали свою оптимальність у всіх мислимих ситуаціях, що виникали у багаторічній прак-80 тику розслідування злочинів ', з з'ясування їх сенсу і представляється доцільним почати висвітлення тактики слідчого огляду. Цей же принцип буде покладено в основу висвітлення тактики та інших слідчих дій,
 3. § 2. Загальні положення тактики допиту
    тактики допиту »(ч. 1 ст. 189 КПК). Крім необхідним обгрунтовувати свою думку (повторимо: закон поганий, але він - закон), все ж скажемо, що дане положення ні в якому разі не можна розцінювати як своєрідну індульгенцію для слідчих на застосування будь-яких тактичних прийомів. Проблеми допустимості тактичних прийомів допиту вельми складні і неоднозначні, і тому будуть детально
 4. § 1. Пред'явлення для впізнання: поняття, сутність, види
    тактики пред'явлення для впізнання самостійний параграф, іменований при цьому вельми своеообразно: «Акт впізнання особистості». Він починався з такої констатації: «Акт пред'явлення особистості в цілях впізнання (як бачимо, можливість пред'явлення для впізнання розглядалася тільки щодо особи і не торкалася інших об'єктів. - О. Б.) приходиться робити здебільшого в тих випадках, коли
 5. § 2. Загальні положення тактики пред'явлення для впізнання
    тактики пред'явлення для впізнання, зупинимося, перш за все, на процесуально-тактичних вимогах і прийомах (таких, нагадаємо, які в силу своєї значимості і оптимальності для всіх мислимих слідчих ситуацій опосередковані кримінально-процесуальним законом). Опознающие попередньо допитуються про обставини, за яких вони бачили (спостерігали або іншим чином сприймали,
 6. § 3. Тактичні особливості окремих видів слідчого експерименту
    пред'явлення для впізнання особистості по голосу), а як мінімум чотирьох. Двоє з них повинні знаходитися поряд з особою (обвинуваченим, свідком тощо), чиї особливості сприйняття перевіряються; двоє - поруч з об'єктом сприйняття. Це необхідно для об'єктивного посвідчення відбувається в обох цих місцях, «чистоти» проведення дослідів і досвідчених дій та їх результатів: яким був об'єкт
 7. Глава 9 Обов'язкові тактичні операції при розслідуванні злочинів
    тактиці їхнього проведення. Слідча тактика - узагальнений криміналістикою передовий досвід багатьох поколінь слідчих. Про те, як нам вдалося сприйняти і передати його, судити
 8. Основна література з криміналістичної тактиці
    тактики 'Баєв О Я Криміналістична тактика і кримінально-процесуальний закон. Воронеж, 1977. Баєв О. Я. Тактика слідчих дій. 2-е вид. Воронеж, 1995. Гол. 1. Баєв О. Я Зміст і форми криміналістичної тактики. Воронеж, 1975. Баранов А. П., Цвєтков С. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття слідчим тактичних рішень. М., 1992. Бахін В. II
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
    тактики їх застосування, впровадження та експлуатаційного обслуговування. 25.3. Крім перерахованих у коментованому пункті 25 Федерального закону "Про поліцію" видів діяльності на виконання зазначених завдань поліція в особі підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ зобов'язана: - надавати інші, крім охорони майна, послуги, передбачені договорами з
 10. 15. Завершення операції. Вирішальний довід
    тактики дотримується обвинувач? Він розуміє, що присяжні - розумні і розсудливі люди. Розуміє, що вони можуть подумати: «Так, це очевидно, що Джиммі не здійснював всіх злочинів, які йому приписують, але він повинен бути в чомусь винен». Прокурор знає, що деякі з вас скажуть, що це абсолютно несправедливе справу і його не слід було доводити до суду. У його розпорядженні ті ж
© 2014-2022  yport.inf.ua