Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу

(в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
1. Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний сплатити штраф протягом 30 днів з дня набрання вироком суду за-кінну силу.
2. У разі, якщо засуджений не має можливості одноразово сплатити штраф, суд за його клопотанням може розстрочити уп-лату штрафу на строк до трьох років.
(В ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225-ФЗ)
3. Засуджений до штрафу з розстрочкою виплати, а також засуджений, щодо якого суд відповідно до частини другої цієї статті прийняв рішення про розстрочення сплати штрафу, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання вироком або рішенням суду законної чинності сплатити першу частину штрафу. Решта частини штрафу засуджений зобов'язаний сплачувати щомісяця не пізніше по-следнего дня кожного наступного місяця.
Про деякі питання судової практики призначення і виконання кримінального покарання см. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 29.10.2009 N 20.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 31. Порядок виконання покарання у виді штрафу "
 1. Стаття 31.5. Відстрочка і розстрочка виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту, позбавлення спеціального права або у вигляді адміністративного штрафу (за винятком стягнення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) неможливо у встановлені терміни, суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, можуть відстрочити виконання постанови
 2. Стаття 31.5. Відстрочка і розстрочка виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  виконання постанови про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту, позбавлення спеціального права або у вигляді адміністративного штрафу неможливо у встановлені терміни, суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, можуть відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця. (В ред. Федерального закону від 09.11.2009 N 249-ФЗ) 2. З урахуванням
 3. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  виконання штрафу регламентується ДВК РФ і Федеральним законом від 14 вересня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження". Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний оплатити його протягом 30 днів після вступу вироку в законну силу. Якщо засуджений згоден з вироком суду, він може оплатити штраф відразу після винесення вироку. Квитанцію банківської установи про оплату
 4. Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання
  виконання обов'язку, за невиконання якої адміністративне покарання було призначено. 5. Ніхто не може нести адміністративну відповідальність двічі за одне і те ж адміністративне
 5. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в триденний термін з дня виникнення підстави для вирішення відповідного питання. 2. Особи, зацікавлені в
 6. Стаття 4.4. Призначення адміністративних покарань за вчинення кількох адміністративних правопорушень (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 118-ФЗ)
  статтями (частинами статей) цього Кодексу та розгляд справ про яких підвідомча одного й того ж судді , органу, посадовій особі, адміністративне покарання призначається в межах санкції, що передбачає призначення особі, яка вчинила вказане дія (бездіяльність), більш суворого адміністративного покарання. 3. У випадку, передбаченому частиною 2 цієї статті,
 7. Стаття 54. Обов'язки кримінально-виконавчої ін-спекції
  порядок і умо-ви відбування покарання, здійснює нагляд за засудженими і вживає заходів щодо попередження з їх боку порушень встановленого порядку відбування покарання, надає засудженим допомогу у працевлаштуванні, проводить з ними виховну роботу, застосовує встановлені законом заходи заохочення і стягнення, вносить до суду подання про скасування частково або про доповнення ра-неї
 8. Коментар до статті 3.2
  стаття розрізняє два юридичних факти: застосування адміністративного покарання і його встановлення. КпАП передбачає застосування адміністративних покарань до фізичним та юридичним особам, при цьому до останніх можуть бути застосовані покарання у вигляді попередження, адміністративного штрафу, оплатного вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, а також конфіскацію
 9. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  виконання, про відстрочку, про розстрочення, призупинення або припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в триденний термін з дня виникнення підстави для
 10. Коментар до статті 4.6
  виконання постанови про призначення адміністративного покарання. У разі застосування адміністративних покарань, що обмежують майнові права порушника (адміністративного штрафу, оплатного вилучення та конфіскації), день закінчення виконання покарання збігається з датою добровільного або примусового виконання постанови про призначення грошового стягнення у вигляді адміністративного
 11. Стаття 20.25 . Ухилення від виконання адміністративного покарання
  виконання адміністративного покарання у вигляді адміністративного видворення за межі Російської Федерації у формі контрольованого самостійного виїзду з Російської Федерації - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів і примусове видворення за межі Російської Федерації. (Частина 3 введена Федеральним законом від 06.12.2011 N
 12. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  виконання обмеження свободи врегульовано нормами глави 8 ДВК РФ, де також регламентовані місця відбування покарання, обчислення строку обов'язкових робіт, умови його відбування, включаючи матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених, і, крім того, проведення виховної роботи із засудженими, заходи їх заохочення і стягнення. 4. Обмеження свободи в коментованій статті