Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання

1. Протокол судового засідання ведеться відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу з винятками, передбачені-реннимі цією статтею.
2. У протоколі обов'язково зазначаються склад кандидатів у присяжні засідателі, викликаних в судове засідання, і хід фор-мування колегії присяжних засідателів.
3. Напутнє слово головуючого записується в протокол судового засідання, або його текст долучається до мате-ріалах кримінальної справи, про що зазначається в протоколі.
4. Протокол судового засідання повинен фіксувати весь хід судового процесу так, щоб можна було впевнитися в правильності його проведення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання "
 1. Стаття 44. Протокол засідання
  1. У ході засідання секретарем Дисциплінарного комітету ведеться протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком
 2. Стаття 389.34. Протокол судового засідання
  Секретар судового засідання веде протокол судового засідання відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу. За змістом протоколу сторони можуть подати на нього зауваження, які розглядаються головуючим в порядку, встановленому статтею 260 справжнього
 3. Стаття 245. Секретар судового засідання
  1. Секретар судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників судового розгляду, що мали місце в ході судового засідання. 2. Секретар судового засідання перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, за дорученням головуючого здійснює
 4. Стаття 83. Протоколи слідчих дій та су-дебного засідання
  Протоколи слідчих дій та протоколи судових засідань допускаються доказом, якщо вони відповідають вимогам, встановленим цим
 5. Стаття 231. Зауваження на протокол
  1. Особи, які беруть участь у справі, та представники вправі подати зауваження як на протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу
 6. Стаття 228. Обов'язковість ведення протоколу
  1. Протокол судового засідання являє собою процесуальний документ, в якому фіксується все істотне, що відбувається в засіданні суду першої інстанції або при скоєнні окремої процесуальної дії. Ведення його обов'язково по кожному цивільній справі, і відсутність протоколу є безумовною підставою для скасування рішення судом вищої інстанції (ч. 1 ст. 330, п. 7 ч.
 7. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути
 8. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 9. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 10. Стаття 243. Головуючий
  1. Головуючий керує судовим засіданням, приймає всі передбачені цим Кодексом заходи щодо забезпе-чення змагальності та рівноправності сторін. 2. Головуючий забезпечує дотримання розпорядку судового засідання, роз'яснює всім учасникам судового раз-бірательства їх права та обов'язки, порядок їх здійснення, а також знайомить з регламентом судового засідання,
 11. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  Коментар до статті 1. Колективний договір розробляється в процесі колективних переговорів (ст. 37 ТК). 2. Стаття 37 ТК передбачає лише загальні правила проведення переговорів; крім них сторони можуть встановити додаткові процедури погодження, затвердження колективного договору. З обговорення цього питання доцільно розпочати роботу комісії з ведення колективних переговорів.
 12. Стаття 350. Судове засідання в суді касаційної інстанції
  1. Розгляд справи в касаційній інстанції здійснюється з дотриманням загальних правил, встановлених для проведення засідання суду першої інстанції (див. коментар до гл. 15 ЦПК), якщо інше не встановлено в ст. 351-359 ЦПК. Наприклад, згідно зі ст. 358 ЦПК дослідження знову представлених доказів допускається лише за умови визнання касаційним судом, що вони не могли бути
 13. Стаття 46. Оголошення рішення у справі та вручення копії рішення
  1. Дисциплінарний комітет оголошує іншим учасникам дисциплінарного провадження рішення у справі на наступний день після дня проведення засідання. 2. Копія виписки з протоколу засідання Дисциплінарного комітету видається (надсилається) члену Організації, залученому до дисциплінарної відповідальності, заявнику в семиденний строк з дня прийняття рішення. 3. Копія рішення з протоколу
 14. Стаття 229. Зміст протоколу
  1. Протокол судового засідання або окремої процесуальної дії повинен бути викладений повно і чітко, з об'єктивним відображенням всього ходу судового розгляду або вчинення процесуальної дії. Записи в протокол заносяться в тій послідовності, в якій відбувалися процесуальні дії. 2. При відображенні в протоколі даних про явку осіб, що у справі, і осіб, які сприяють
© 2014-2022  yport.inf.ua