Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 83. Протоколи слідчих дій та су-дебного засідання

Протоколи слідчих дій та протоколи судових засідань допускаються доказом, якщо вони відповідають вимогам, встановленим цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 83. Протоколи слідчих дій та су-дебного засідання "
 1. Стаття 245. Секретар судового засідання
  протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників судового розгляду, що мали місце в ході судового засідання. 2. Секретар судового засідання перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, за дорученням головуючого здійснює інші дії, передбачені цим
 2. Стаття 44. Протокол засідання
  протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком випадків розгляду справи за відсутності інших учасників
 3. Стаття 141. Заява про злочин
  протокол, який підписується заявником і особою, яка прийняла дану заяву. Протокол повинен містити дані про заявника, а також про документи, що посвідчують особу заявника. 4. Якщо усне повідомлення про злочин зроблено при виробництві слідчої дії або в ході судового розгляду, то воно заноситься відповідно до протоколу слідчої дії або протокол судового
 4. Стаття 389.34. Протокол судового засідання
  протокол судового засідання відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу. За змістом протоколу сторони можуть подати на нього зауваження, які розглядаються головуючим в порядку, встановленому статтею 260 справжнього
 5. Стаття 120. Заява клопотання
  протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 6. Стаття 231. Зауваження на протокол
  протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу зауважень з поважних причин він може бути поновлений судом за правилами
 7. Стаття 170. Участь понятих
  статтями 184 і 193 цього Кодексу, слідчі дії проводяться за участю не менше двох понятих, які викликаються для посвідчення факту виробництва слідчої дії, його ходу і результатів, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 1.1. У випадках, передбачених статтями
 8. Стаття 60. Понятий
  протокол; 2) знайомитися з протоколом слідчої дії, в провадженні якого він брав участь; 3) приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого і прокурора, що обмежують його права. 4. Понятий не вправі ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або в суд, а також розголошувати дані поперед-ного розслідування, якщо він був про це заздалегідь
 9. Стаття 166. Протокол слідчої дії
  протоколі зазначаються: 1) місце і дата виробництва слідчої дії, час його початку і закінчення з точністю до хвилини; 2) посаду, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол; 3) прізвище, ім'я та по батькові кожної особи, учасника в слідчій дії, а в необхідних випадках його адресу та інші дані про його особу. 4. У протоколі описуються процесуальні дії в тому
 10. Стаття 243. Головуючий
  протокол судового
 11. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  стаття закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути оформлені наступні юридично значимі
 12. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення ; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і
 13. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення ; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і
 14. Стаття 229. Зміст протоколу
  протокол заносяться в тій послідовності, в якій відбувалися процесуальні дії. 2. При відображенні в протоколі даних про явку осіб, що у справі, та осіб, які сприяють правосуддю, повинні бути зазначені відомості, необхідні для всебічної, повної та об'єктивної оцінки доказів, для правильного розгляду справи і виконання рішення суду (див., наприклад, коментар до ст. 161, 164,
 15. Стаття 288. Слідчий експеримент
  слідчий експеримент у відповідності з вимогами статті 181 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua