Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 82. Зберігання речових доказів

1. Речові докази повинні зберігатися при кримінальній справі до вступу вироку в законну силу або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про припинення кримінальної справи і передаватися разом із кримінальною справою, за винятком випадків, передбачених цією статтею. У разі, коли спір про право на майно, що є речовим доказом, підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства, речовий доказ зберігається до набрання чинності рішення суду.
2. Речові докази у вигляді:
1) предметів, які в силу громіздкості або інших причин не можуть зберігатися при кримінальній справі, в тому числі великі партії товарів, зберігання яких ускладнене або витрати з забезпечення спеціальних умов зберігання яких сумірні з їх стоїмо-стю:
а) фотографуються або знімаються на відео-або кіноплівку, по можливості опечатуються і зберігаються в місці, вказаному доз-навателем, слідчим. До матеріалів кримінальної справи долучається документ про місце знаходження такого речового доказу, а також може бути долучений зразок речового доказу, достатній для порівняльного дослідження;
б) повертаються їх законному власнику, якщо це можливо без шкоди для доказування ;
в) у разі неможливості забезпечення їх зберігання способами, передбаченими підпунктами "а" і "б" цього пункту, оцінюються і за згодою власника або за рішенням суду передаються для реалізації відповідно до законодавства Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. Кошти, виручені від реалізації речових дока-зательств, зараховуються відповідно до цієї частини на депозитний рахунок органу, що прийняв рішення про вилучення зазначених веще-дарських доказів, на строк, передбачений частиною першою цієї статті. До матеріалів кримінальної справи може бути долучений зразок речового доказу, достатній для порівняльного дослідження;
(пп. "в" в ред. Федерального закону від 22.04.2010 N 62-ФЗ)
1.1) великих партій товарів, зберігання яких ускладнене або витрати з забезпечення спеціальних умов зберігання яких порівнянні з їх вартістю, можуть бути передані на відповідальне зберігання власнику;
(п. 1.1 введений Федеральним законом від 22.04.2010 N 62-ФЗ)
2) швидкопсувних товарів та продукції, а також піддається швидкому моральному старінню майна, зберігання яких ускладнене або витрати з забезпечення спеціальних умов зберігання яких порівнянні з їх вартістю:
а) повертаються їх власникам;
б) у разі неможливості повернення оцінюються і за згодою власника або за рішенням суду передаються для реалізації в відповідної з законодавством Російської Федерації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. Засоби, Виру-ченние від реалізації речових доказів, зараховуються відповідно до цієї частини на депозитний рахунок органу, що прийняв рішення про вилучення зазначених речових доказів, на строк, передбачений частиною першою цієї статті. До матеріалів кримінальної справи може бути долучений зразок речового доказу, достатній для порівняльного дослідження;
в) за згодою власника або за рішенням суду знищуються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, якщо такі швидкопсувні товари та продукція прийшли в непридатність. У цьому випадку складається протокол відповідно до вимог статті 166 цього Кодексу;
(п. 2 в ред. Федерального закону від 22.04.2010 N 62-ФЗ)
3) вилучених з незаконного обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, наркотичних засобів, психотропних речовин, рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, а також предметів, тривале зберігання яких небезпечне для життя і здоров'я людей чи для довкілля, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням суду в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, про що складається протокол відповідно до вимог статті 166 цього Кодексу . До матеріалів кримінальної справи долучається достатній для порівняльного дослідження зразок вилученого з незаконного обігу наркотичного засобу, психотропної речовини, рослини, що містить наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори, або його частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини або їх прекурсори;
(п. 3 в ред. Федерального закону від 11.07.2011 N 195-ФЗ)
3.1) грошей, цінностей та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення злочину, і доходів від цього майна, обготівковув-Ружену при провадженні слідчих дій, підлягають арешту в порядку, встановленому статтею 115 цього Кодексу;
(п. 3.1 в ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4) грошей і цінностей, вилучених при провадженні слідчих дій, після їх огляду і виробництва інших необхідних слідчих дій:
а) здаються на зберігання в фінансовий підрозділ органу, що прийняв рішення про вилучення зазначених речових доказів, або в банк або іншу кредитну організацію на строк, передбачений частиною першою цієї статті, за винятком випадків, передбачених підпунктами "б" і "в" цього пункту;
б) можуть зберігатися при кримінальній справі, якщо індивідуальні ознаки грошових купюр мають значення для доказування;
в) повертаються їх законному власнику, якщо це можливо без шкоди для доказування;
(п. 4 в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 408-ФЗ)
5) електронних носіїв інформації:
а) зберігаються в опечатаному вигляді в умовах, виключають можливість ознайомлення сторонніх осіб з міститься на них інформацією та забезпечують їх збереження і збереження зазначеної інформації;
б) повертаються їх законному власнику після огляду і виробництва інших необхідних слідчих дій, якщо це можливо без шкоди для доказування .
(П. 5 введений Федеральним законом від 28.07.2012 N 143-ФЗ)
2.1. Після виробництва невідкладних слідчих дій в разі неможливості повернення вилучених в ході виробництва слід-дарських дій електронних носіїв інформації їх законному власнику міститься на цих носіях інформація копіюється за клопотанням законного власника вилучених електронних носіїв інформації або володаря міститься на них інформації. Копіювання зазначеної інформації на інші електронні носії інформації, надані законним власником вилучених елек-тронних носіїв інформації або володарем міститься на них інформації, здійснюється за участю законного власника вилучених електронних носіїв інформації або володаря міститься на них інформації та (або) їх представників та спеціаліста у присутності понятих в підрозділі органу попереднього розслідування або в суді. При копіюванні інформації повинні забезпечувати умови, що виключають можливість її втрати або зміни. Не допускається копіювання інформації, якщо це може вос-перешкоджати розслідуванню злочину. Електронні носії інформації, що містять скопійоване інформацію, передаються законному власнику вилучених електронних носіїв інформації або власникові міститься на них інформації. Про здійснення копіювання інформації та про передачу електронних носіїв інформації, які містять скопійоване інформацію, законному власнику вилучених електронних носіїв інформації або власникові міститься на них інформації складається протокол відповідно до вимог статті 166 цього Кодексу.
(Частина 2.1 в ред. Федерального закону від 29.11.2012 N 207-ФЗ)
3. Інші умови зберігання, обліку та передачі окремих категорій речових доказів встановлюються Урядом Російської Федерації.
4. У випадках, передбачених підпунктом "б" пункту 1, пункту 1.1, підпунктом "а" пункту 2, пунктами 3.1 та 4, підпунктом "б" пункту 5 частини другої та частиною второй.1 цієї статті, дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 143-ФЗ)
4.1. У випадках, передбачених підпунктом "в" пункту 1, підпунктів "б" і "в" пункту 2 та пункту 3 частини другої цієї статті, слідчий за згодою керівника слідчого органу або дізнавач за згодою прокурора порушує перед судом за місцем провадження розслідування відповідне клопотання, якщо власник не дав згоду на реалізацію або знищення майна.
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 22.04.2010 N 62-ФЗ)
5. При передачі кримінальної справи органом дізнання слідчому або від одного органу дізнання іншому або від одного слідчого іншому, а одно при направлення кримінальної справи прокурору або до суду або при передачі кримінальної справи з одного суду до іншого речові докази передаються разом із кримінальною справою, за винятком випадків , передбачених цією статтею.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 82. Зберігання речових доказів "
 1. Стаття 26.6. Речові докази
  1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
 2. Стаття 26.6. Речові докази
  1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
 3. Стаття 76. Речові докази
  Коментар до статті 1. Речові докази являють собою будь-які матеріальні об'єкти, які за своїм зовнішнім виглядом, формою, матеріальним ознаками, властивостями, якостями, місцем знаходження можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи. Наприклад, важливе значення речові докази мають по справах про захист прав споживачів, про захист прав
 4. Стаття 58. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження
  За загальним правилом огляд і дослідження письмових і речових доказів з виходом або виїздом на місце за наявності зазначених у коментованій статті обставин виробляється в стадії судового розгляду судом, який безпосередньо вирішує дану справу (див. коментар до ст. 184 ЦПК). Приміщення законодавцем двох аналогічних за змістом статей в Загальну і Особливу частини
 5. Стаття 80. Розпорядження речовими доказ-ствами, що знаходяться в арбітражному суді
  Коментар до статті 1. Суд, вирішуючи питання про визнання майна речовим доказом і про режим його зберігання, повинен обгрунтувати або необхідність вилучення майна, або те, що воно може бути сфотографоване, знято на відео-або кіноплівку та повернуто власнику на відповідальне зберігання до прийняття остаточного рішення у справі. Див: Визначення КС РФ від 16.12.2008 N 1036-О-П, від
 6. Стаття 77. Зберігання речових доказів
  Коментар до статті 1. За загальним правилом речові докази зберігаються за місцем їх знаходження, однак якщо суд визнає необхідним, то вони можуть зберігатися в арбітражному суді. Речові докази, подані особами, що у справі, долучаються до матеріалів справи. При неможливості отримання речового доказу особа, яка бере участь у справі, може клопотатися перед
 7. Стаття 77. Зберігання речових доказів
  Коментар до статті 1. Суд, вирішуючи питання про визнання того чи іншого майна речовим доказом, повинен визна-ділити, чи підлягає це майно зберіганню при справі, або ж воно може бути сфотографоване, знято на відео-або кіноплівку та повернуто власнику. У всякому разі, вилучення майна у власника або власника, в тому числі у зв'язку з долученням його до справи як
 8. Стаття 76. Розпорядження речовими доказами
  1. Після вступу рішення в законну силу речові докази повертаються особам, від яких вони були отримані. У виняткових випадках вони можуть бути повернуті після їх огляду і дослідження до вступу рішення в законну силу. Повернення речових доказів до набрання рішенням законної сили - право, а не обов'язок суду. Суд може задовольнити клопотання тільки в
 9. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
  Коментар до статті 1. У деяких випадках речові докази можуть піддаватися псування, наприклад продукти харчування. З метою забезпечення доказів (ст. 72 АПК РФ) арбітражний суд за місцем знаходження речового доказу може провести їх огляд у порядку, встановленому ч. 2 і 3 коментованої статті. До протоколу огляду можуть бути прикладені фотографії, малюнки, інші
 10. Стаття 183. Дослідження речових доказів
    1. Відомості про обставини справи можуть відбиватися в зовнішньому вигляді речових доказів, у тому властивості, місце знаходження чи інших ознаках, а іноді і в самому факті їх існування (див. коментар до ст. 73 ЦПК). Отже, для встановлення обставин справи за допомогою речових доказів необхідно виявити відповідні ознаки і факти, що досягається оглядом цих
© 2014-2022  yport.inf.ua