Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 166. Протокол слідчої дії

1. Протокол слідчої дії складається в ході слідчої дії або безпосередньо після його закінчення.
2. Протокол може бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів. При виробництві слідчої дії можуть також застосовуватися стенографування, фотографування, кінозйомка, аудіо-та відеозапис. Стенограма і стенографічний запис, фотографічні негативи та знімки, матеріали аудіо-та відеозаписи зберігаються при кримінальній справі.
3. У протоколі зазначаються:
1) місце і дата виробництва слідчої дії, час його початку і закінчення з точністю до хвилини;
2) посаду, прізвище та ініціали особи, склала протокол;
3) прізвище, ім'я та по батькові кожної особи, учасника в слідчій дії, а в необхідних випадках його адресу та інші дані про його особу.
4. У протоколі описуються процесуальні дії в тому порядку, в якому вони проводилися, виявлені при їх виробництві суттєві для даної кримінальної справи обставини, а також викладаються заяви осіб, брали участь у слідчому дію-вии.
5. У протоколі повинні бути вказані також технічні засоби, застосовані при виробництві слідчої дії, умови і порядок їх використання, об'єкти, до яких ці кошти були застосовані, і отримані результати. У протоколі має бути від-мечено, що особи, які беруть участь у слідчій дії, були заздалегідь попереджені про застосування при виробництві слідчої дії технічних засобів.
6. Протокол пред'являється для ознайомлення всім особам, які брали участь у слідчій дії. При цьому вказаним особам роз'яснюється їх право робити підлягають внесенню до протоколу зауваження про його доповнення і уточнення. Всі внесені зауваження про доповнення і уточнення протоколу повинні бути обумовлені та засвідчені підписами цих осіб.
7. Протокол підписується слідчим і особами, що брали участь у слідчій дії.
8. До протоколу додаються фотографічні негативи та знімки, кінострічки, діапозитиви, фонограми допиту, касети відео-записи, креслення, плани, схеми, зліпки і відбитки слідів, виконані при виробництві слідчої дії, а також електронні носії інформації, отриманої чи скопійованій з інших електронних носіїв інформації в ході провадження слідчої дії.
(Частина 8 в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 143-ФЗ)
9. При необхідності забезпечити безпеку потерпілого, його представника, свідка, їх близьких родичів, родинне-ників і близьких осіб слідчий вправі в протоколі слідчої дії, в якому беруть участь потерпілий, його представник або свідок, не приводити дані про їх особистості. У цьому випадку слідчий за згодою керівника слідчого органу виносить поста-Постановою, в якому викладаються причини прийняття рішення про збереження в таємниці цих даних, вказується псевдонім учасника следст-венного дії і наводиться зразок його підпису, які він буде використовувати в протоколах слідчих дій, проведених з його участю. Постанова поміщається в конверт, який після цього опечатується і долучається до кримінальної справи. У випадках, не терплять зволікання, вказане слідча дія може бути вироблено на підставі постанови слідчого про збереження в таємниці даних про особу учасника слідчої дії без отримання згоди керівника слідчого органу. В даному випадку постанова слідчого передається керівнику слідчого органу для перевірки його законності та обгрунтованості негайно при появі для цього реальної можливості.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
10. Протокол повинен також містити запис про роз'яснення учасникам слідчих дій відповідно до цим Кодексом їх прав, обов'язків, відповідальності та порядку провадження слідчої дії, що засвідчується підписами навчаючи-ників слідчих дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 166. Протокол слідчої дії "
 1. Стаття 141. Заява про злочин
  протокол, який підписується заявником і особою, яка прийняла дану заяву. Протокол повинен містити дані про заявника, а також про документи, що посвідчують особу заявника. 4. Якщо усне повідомлення про злочин зроблено при виробництві слідчої дії або в ході судового розгляду, то воно заноситься відповідно до протоколу слідчої дії або протокол судового
 2. Стаття 170. Участь понятих
  статтями 184 і 193 цього Кодексу, слідчі дії проводяться за участю не менше двох понятих, які викликаються для посвідчення факту виробництва слідчої дії, його ходу і результатів, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 1.1. У випадках, передбачених статтями
 3. Стаття 60. Понятий
  протокол; 2) знайомитися з протоколом слідчої дії, в провадженні якого він брав участь; 3) приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого і прокурора, що обмежують його права. 4. Понятий не вправі ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або в суд, а також розголошувати дані поперед-ного розслідування, якщо він був про це заздалегідь
 4. Стаття 288. Слідчий експеримент
  слідчий експеримент у відповідності з вимогами статті 181 цього
 5. Слідчий огляд
  слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті і аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
 6. Тактика слідчих дій
  слідчих дій - розділ криміналістичної тактики, в рамках якого на базі теоретичних положень з урахуванням процесуальних правил розробляються ситуаційно обумовлені системи рекомендацій, спрямованих на оптимізацію взаємодії слідчого з учасниками судочинства в ході проведення слідчих дій з метою пошуку, отримання, дослідження та фіксації доказової
 7. Слідча ситуація
  слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
 8. Стаття 190. Протокол допиту
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допитуваного особи записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них запису-вають в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням мотивів відводу
 9. Слідчий експеримент
  слідча дія , що полягає в дослідному встановленні можливості або неможливості сприйняття особою будь-яких фактів, вчинення ним певних дій, існування явищ і т.п. в умовах, максимально схожих з тими, при яких було скоєно злочин, з метою з'ясування обставин розслідуваної злочинного діяння, перевірки наявних доказів у справі і заснованих на них
 10. Стаття 181. Слідчий експеримент
  слідчий екс-перімент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а також виявляються послідовність події події і механізм утворення слідів. Виробництво слідчого експерименту допускається,
 11. § 3. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту, їх оцінка
  166 КПК РФ. У його вступній частині вказується, де, коли, з якою метою проводився слідчий експеримент, хто в ньому брав участь, які предмети (реквізити) були використані для проведення досвідчених дій. В описовій частині протоколу відображаються умови, в яких проводилися досліди, які підготовчі дії по реконструкції обстановки були здійснені, а також зміст досвідчених
 12. Стаття 120. Заява клопотання
  протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 13. Стаття 52. Відмова від захисника
  протоколі даної слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. Відмова від захисника не обов'язковий для дізнавача, слідчого і суду. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 3. Відмова від захисника не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого права надалі клопотати про допуск захисника до участі в
 14. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 15. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 16. Стаття 231. Зауваження на протокол
  протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу зауважень з поважних причин він може бути поновлений судом за правилами
© 2014-2022  yport.inf.ua