Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 165. Судовий порядок отримання дозволу на виробництво слідчої дії

1. У випадках, передбачених пунктами 4 - 9, 10.1, 11 і 12 частини другої статті 29 цього Кодексу, слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а дізнавач за згодою прокурора порушує перед судом клопотання про виробництво слідчої дії, про що виноситься постанова.
(В ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 172-ФЗ, від 11.07.2011 N 195-ФЗ)
2. Клопотання про виробництво слідчої дії підлягає розгляду одноосібно суддею районного суду або військового суду відповідного рівня за місцем провадження попереднього слідства або провадження слідчої дії не пізніше 24 годин з моменту надходження зазначеного клопотання.
3. У судовому засіданні вправі брати участь прокурор, слідчий і дізнавач.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
3.1. При розгляді клопотання про провадження слідчих дій, що стосуються реалізації або знищення речових доказів, зазначених у пункті 3 частини другої статті 82 цього Кодексу, в судовому засіданні вправі також брати участь підозрюваний, обвинувачений, їх захисники і (або) законні представники.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 11.07.2011 N 195-ФЗ)
4. Розглянувши зазначене клопотання, суддя виносить постанову про дозвіл виробництва слідчої дії або про відмову в його виробництві з зазначенням мотивів відмови.
5. У виняткових випадках, коли виробництво огляду житла, обшуку і виїмки в житлі, особистого обшуку, а також виїмки закладеної або зданої на зберігання в ломбард речі, накладення арешту на майно, зазначене у частині першій статті 104.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, не терпить зволікання, зазначені слідчі дії можуть бути проведені на підставі по-становлення слідчого або дізнавача без отримання судового рішення. У цьому випадку слідчий або дізнавач протягом 24 годин з моменту початку виробництва слідчої дії повідомляє суддю і прокурора про виробництво слідчої дії. До уве-лення додаються копії постанови про виробництво слідчої дії та протоколу слідчої дії для перевірки законності рішення про його виробництво. Отримавши зазначене повідомлення, суддя у строк, передбачений частиною другою цієї статті, перевіряє законність проведеної слідчої дії та виносить постанову про його законність або незаконність. У разі, якщо суддя визнає вироблене слідча дія незаконним, всі докази, отримані в ході такої слідчої дії, визнаються неприпустимими відповідно до статті 75 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 27.07.2006 N 153-ФЗ, від 03.12.2007 N 322-ФЗ, від 23.07.2010 N 172-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 165. Судовий порядок отримання дозволу на виробництво слідчої дії "
 1. Тактика слідчих дій
  отримання, дослідження та фіксації доказової
 2. Слідча ситуація
  виробництва між собою і до майбутнього слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
 3. Стаття 38. Слідчий
  судового рішення або згоди керівника слідчого органу; 4) давати органу дізнання у випадках і порядку, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для виконання письмові доручення про проведення оперативно-розшукових заходів, проведення окремих слідчих дій, про виконанні постанов-лений про затримання, привід, про арешт, про виробництво інших процесуальних дій, а
 4. Стаття 83. Протоколи слідчих дій та су-дебного засідання
  судових засідань допускаються доказом, якщо вони відповідають вимогам, встановленим цим
 5. Стаття 166. Протокол слідчої дії
  порядок їх використання, об'єкти, до яких ці кошти були застосовані, і отримані результати. У протоколі має бути від-мечено, що особи, які беруть участь у слідчій дії, були заздалегідь попереджені про застосування при виробництві слідчої дії технічних засобів. 6. Протокол пред'являється для ознайомлення всім особам, які брали участь у слідчій дії. При цьому вказаним
 6. Стаття 181. Слідчий експеримент
  слідчий екс-перімент шляхом відтворення дій, а також обстановки або інших обставин певної події. При цьому перевіряється можливість сприйняття будь-яких фактів, вчинення певних дій, настання якої-небудь події, а також виявляються послідовність події події і механізм утворення слідів. Виробництво слідчого експерименту допускається,
 7. Стаття 170. Участь понятих
  статтями 184 і 193 цього Кодексу, слідчі дії проводяться за участю не менше двох понятих, які викликаються для посвідчення факту виробництва слідчої дії, його ходу і результатів, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 1.1. У випадках, передбачених статтями
 8. Стаття 186.1. Отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями
  165 цього Кодексу. 2. У клопотанні слідчого про виробництво слідчої дії, що стосується отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями, зазначаються: 1) кримінальну справу, при виробництві якого необхідно виконати дана слідча дія; 2) підстави, за якими проводиться дана слідча дія; 3) період, за який
 9. Стаття 288. Слідчий експеримент
  слідчий експеримент у відповідності з вимогами статті 181 цього
 10. Стаття 60. Понятий
  виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути: 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та родичі 3) працівники органів виконавчої влади, наділені у відповідності з федеральним законом повноваженнями щодо
 11. Слідчий огляд
  слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
 12. Стаття 453. Направлення запиту про правову допомогу
  судової експертизи чи інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, суд, прокурор, слідчий, керівник слідчого органу, дізнавач вносить запит про їх виробництві компетентним органом або посадовою особою іноземної держави відповідно з міжнародним договором Російської Федерації, міжнародною угодою або на основі принципу взаємності. (В ред.
 13. Слідчий експеримент
  слідча дія, що полягає в дослідному встановленні можливості або неможливості сприйняття особою будь-яких фактів, вчинення ним певних дій, існування явищ і т . п. в умовах, максимально схожих з тими, при яких було скоєно злочин, з метою з'ясування обставин розслідуваної злочинного діяння, перевірки наявних доказів у справі і заснованих на них
 14. Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача
  провадженні попереднього розслідування при-вання по даній кримінальній справі не є підставою для його відводу. (в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N
 15. О.Я. Баєв . Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  виробництва окремих слідчих дій. Книга призначається для наукових співробітників, викладачів, студентів та працівників органів кримінальної
 16. § 3. Тактика виробництва окремих слідчих дій
  виробництва окремих слідчих
© 2014-2022  yport.inf.ua