Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 186.1. Отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями

(введена Федеральним законом від 01.07.2010 N 143-ФЗ)
1. За наявності достатніх підстав вважати, що інформація про з'єднаннях між абонентами і (або) абонентськими устрій-ствами має значення для кримінальної справи, отримання слідчим зазначеної інформації допускається на підставі судового рішення, що приймається в порядку, встановленому статтею 165 цього Кодексу.
2. У клопотанні слідчого про виробництво слідчої дії, що стосується отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями, зазначаються:
1) кримінальну справу, при виробництві якого необхідно виконати дана слідча дія;
2) підстави, за якими проводиться дана слідча дія;
3) період, за який необхідно отримати відповідну інформацію, та (або) строк провадження даної слідчої дії;
4) найменування організації, від якої потрібно одержати зазначену інформацію.
3. У разі прийняття судом рішення про отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями його копія направляється слідчим у відповідну здійснює послуги зв'язку організацію, керівник якої зобов'язаний надати зазначену інформацію, зафіксовану на будь-якому матеріальному носії інформації. Зазначена інформація пре-доставляється в опечатаному вигляді з супровідним листом, в якому зазначаються період, за який вона надана, і номери абонентів і (або) абонентських пристроїв.
4. Отримання слідчим інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями може бути уста-новлено на строк до шести місяців. Відповідна що здійснює послуги зв'язку організація протягом усього терміну виробництва дан-ного слідчої дії зобов'язана надавати слідчому зазначену інформацію по мірі її надходження, але не рідше одного разу на тиждень.
5. Слідчий оглядає представлені документи, що містять інформацію про з'єднання між абонентами і (або) або-Нентськая пристроями, за участю спеціаліста (при необхідності), про що складає протокол, в якому повинна бути вказана та частина інформації, яка, на думку слідчого, має відношення до кримінальної справи (дата, час, тривалість з'єднань між абонентами і (або) абонентськими пристроями, номери абонентів та інші дані). Особи, присутні при складанні протоколу, має право в тому ж протоколі або окремо від неї викласти свої зауваження.
(В ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
6. Представлені документи, що містять інформацію про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями, долучаються до матеріалів кримінальної справи в повному обсязі на підставі постанови слідчого як речовий доказ і зберігаються в опечатаному вигляді в умовах, що виключають можливість ознайомлення з ними сторонніх осіб та забезпечують їх зі -хранность.
7. Якщо необхідність у виробництві даної слідчої дії відпадає, його виробництво припиняється за постановою слідчого, але не пізніше закінчення попереднього розслідування у кримінальній справі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 186.1. Отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями "
 1. Коментар до статті 13.2
  1. Диспозиція коментованої статті відповідає диспозиції ст. 136.1 КпАП РРФСР ("Самовільне підключення кінцевого обладнання до мереж електрозв'язку"). Відповідно до вказівки Міністерства зв'язку РФ від 13 лютого 1997 р. N 21-у "Рішення про порядок взаємодії операторів електрозв'язку та органів Госсвязьнадзора Росії з питання забезпечення реалізації статті 136.1" Самовільне підключення
 2. Коментар до статті 13.1
  1. Відносини, що виникають між абонентом - фізичною особою, з яким укладено договір про надання йому послуг проводового мовлення (радіофікації), і організацією незалежно від її організаційно-правової форми, а також індивідуальним підприємцем, що мають право на надання послуг проводового мовлення на підставі ліцензії, виданої їм Мінзв'язку Росії, і надають ці послуги на підставі
 3. Стаття 541. Кількість енергії
  1. Енергопостачальна організація зобов'язана подавати абоненту енергію через приєднану мережу у кількості, передбаченій договором енергопостачання, і з дотриманням режиму подачі, погодженого сторонами. Кількість поданої абоненту і використаної ним енергії визначається відповідно до даних обліку про її фактичне споживання. (В ред. Федерального закону від 26.03.2003 N 37-ФЗ) 2.
 4. Стаття 542. Якість енергії
  1. Якість поданого енергії має відповідати вимогам, встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації, в тому числі з обов'язковими правилами, або передбаченим договором енергопостачання. (В ред. Федеральних законів від 26.03.2003 N 37-ФЗ, від 19.07.2011 N 248-ФЗ) 2. У разі порушення енергопостачальною організацією вимог, що пред'являються до якості
 5. Стаття 539. Договір енергопостачання
  1. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання,
 6. 1. ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДИ І ЄДНІСТЬ ВИНАХОДИ
  В якості винаходу охороняється технічне рішення в лю-бой області, що відноситься до продукту або способу. Продуктом як об'єктом винаходу є, зокрема:? пристрій;? речовина;? штам мікроорганізму;? культура (лінія) клітин рослин або тварин;? генетична конструкція. До пристроїв відносяться конструкції і вироби. До речовин відносяться, зокрема:?
 7. Стаття 546. Зміна і розірвання договору енергопостачання
  1. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, він має право розірвати договір в односторонньому порядку за умови повідомлення про це енергопостачальної організації та повної оплати використаної енергії. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає юридична особа, енергопостачальна організація має право
 8. Стаття 29. Повноваження суду
  1. Тільки суд правомочний: 1) визнати особу винною у вчиненні злочину і призначити йому покарання; 2) застосувати до особи примусові заходи медичного характеру відповідно до вимог глави 51 цього Кодек-са; 3) застосувати до особи примусові заходи виховного впливу відповідно до вимог глави 50 цього Кодексу; 4) скасувати або змінити рішення, прийняте
 9. 2. Договори на постачання водою і прийом стічних вод через приєднану мережу
  Зовсім інший підхід закріплений у регулюванні відносин, пов'язаних з постачанням водою і прийомом стічних вод через приєднану мережу, де також використана модель договору енергопостачання, однак без відсилань до норм про договір поставки. Відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання та каналізації в Російській Федерації (далі - Правила) (п. 11) відпустку
 10. Стаття VI
  Всі борги і зобов'язання, що існували до прийняття цієї Конституції, зберігають таку ж силу для Сполучених Штатів при цієї Конституції, як і при Конфедерації. Справжня Конституція і закони Сполучених Штатів, що приймаються на виконання оной, так само як і всі договори, які укладені або будуть укладені від імені Сполучених Штатів, є верховним правом країни; судді в
 11. 16.6. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання - це угода сторін, за яким енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм
 12. 4.3.1. Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні пошуку, отримання та споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг
  Такі права та обов'язки виникають у споживачів інформації, що діють в однойменній галузі інформаційної сфери, і виробників інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів та інформаційних послуг, що здійснюють діяльність у відповідних однойменних областях моделі інформаційної. Суб'єкти - споживачі інформації, діючи в даній області, реалізують своє
 13. Стаття 182. Права звільняються засуджених на трудове і побутове влаштування та інші види соціальної допомоги
  Засуджені, що звільняються від арешту або позбавлення волі, мають право на трудове і побутове влаштування та одержання інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства Російської Федерації і нормативними правовими актами. (В ред. Федерального закону від 27.12.2009 N
© 2014-2022  yport.inf.ua