Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 29. Повноваження суду

1. Тільки суд правомочний:
1) визнати особу винною у вчиненні злочину і призначити йому покарання;
2) застосувати до особи примусові заходи медичного характеру відповідно до вимог глави 51 справжнього Кодек-са;
3) застосувати до особи примусові заходи виховного впливу відповідно до вимог глави 50 цього Кодексу;
4) скасувати або змінити рішення, прийняте нижчестоящим судом.
2. Тільки суд, в тому числі в ході досудового провадження, правомочний приймати рішення:
1) про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, домашнього арешту, застави;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) про продовження терміну утримання під вартою або терміну домашнього арешту;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2012 N 53-ФЗ)
3) про приміщення підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до медичного або психіатричний стаціонар для виробництва відповідно судово-медичної або судово-психіатричної експертизи;
3.1) про відшкодування майнової шкоди;
(п. 3.1 введений Федеральним законом від 01.07.2010 N 144-ФЗ)
4) про виробництво огляду житла при відсутності згоди проживаючих у ньому осіб;
Положення статті 29 в їх конституційно-правовому тлумаченні, що витікає з зберігають свою силу рішень Конститу-ційного Суду Російської Федерації, і в системній єдності до положень пункту 3 статті 8 Федерального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" не припускають можливість виробництва обшуку в службовому приміщенні адвоката або адвокатського освіти без прийняття про це спеціального судового рішення (Визначення Конституційного Суду РФ від 08.11.2005 N 439-О).
5) про проведення обшуку і (або) виїмки в житлі;
5.1) про виробництво виїмки закладеної або зданої на зберігання в ломбард речі;
(п. 5.1 введений Федеральним законом від 03.12.2007 N 322-ФЗ)
6) про виробництво особистого обшуку, за винятком випадків, передбачених статтею 93 цього Кодексу;
7) про виробництво виїмки предметів і документів, що містять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю, а також предметів і документів, що містять інформацію про вклади і рахунки громадян у банках та інших кредитних організаціях;
(п. 7 в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
8) про накладення арешту на кореспонденцію, дозвіл на її огляд і виїмку в установах зв'язку;
(п. 8 в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
9) про накладення арешту на майно, включаючи грошові кошти фізичних і юридичних осіб, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні в банках і інших кредитних організаціях;
10) про тимчасове відсторонення підозрюваного чи обвинуваченого від посади відповідно до статті 114 цього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
10.1) про реалізацію або про знищення речових доказів, зазначених у підпункті "в" пункту 1, підпунктах "б", " в "пункту 2 та пункті 3 частини другої статті 82 цього Кодексу;
(п. 10.1 введений Федеральним законом від 22.04.2010 N 62-ФЗ)
11) про контроль і записи телефонних та інших переговорів;
12) про отримання інформації про з'єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями.
(П. 12 введений Федеральним законом від 01.07.2010 N 143-ФЗ)
3. Суд правомочний в ході досудового провадження розглядати скарги на дії (бездіяльність) та рішення прокурора, слідів-Ватель, органу дізнання та дізнавача у випадках і порядку, які передбачені статтею 125 цього Кодексу.
4. Якщо при судовому розгляді кримінальної справи будуть виявлені обставини, що сприяли вчиненню злочину, порушення прав і свобод громадян, а також інші порушення закону, допущені при провадженні дізнання, попереднього слідства або при розгляді кримінальної справи нижчестоящим судом, то суд має право винести окрему ухвалу чи постанову, в якому звертається увага відповідних організацій і посадових осіб на дані обставини і факти порушень закону, що вимагають вжиття необхідних заходів. Суд має право винести окрему ухвалу або постанову і в інших випадках, якщо визнає це за необхідне.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 29. Повноваження суду "
 1. Стаття 241. Повноваження суду
  суду
 2. Стаття 390. Повноваження суду наглядової інстанції
  суду наглядової
 3. Стаття 17
  повноваження; в) при скасуванні повноваження репрезентованою або при відмові посередника від повноваження, незалежно від того, передбачено це чи ні правилами їх
 4. Стаття 14
  повноважень або з перевищенням повноважень, його угоди не створюють зобов'язань між представляють, і третьою особою. 2. Однак, якщо з поведінки акредитуючої слід, що третя особа могло розумно і сумлінно вважати, що посередник мав повноваження діяти від імені подається і що він діяв в рамках таких повноважень, що представляється не може посилатися у відносинах з третіми
 5. Стаття 16
  повноважень або з перевищенням повноважень, за відсутності схвалення несе відповідальність за відшкодування третій особі такого збитку і таким чином, щоб це третя особа було поставлено в ту ж ситуацію, в якій воно знаходилося б, якби посередник діяв відповідно до повноважень та у межах цих повноважень. 2. Однак посередник не несе відповідальності, якщо третя особа знала або
 6. Стаття 15
  повноважень з перевищенням повноважень або без
 7. Стаття 295. Прийняття заяви чи подання до виробництва
  повноваження щодо витребування справи не носить довільний характер: за наявності передбачених ст. 304 АПК РФ підстав це право стає їх обов'язком. Закріплення подібного права суддів ВАС РФ в нормах АПК РФ випливає з принципу самостійності судової влади і є одним із проявів дискреційних повноважень суду, необхідних для здійснення правосуддя. Див: Визначення
 8. Стаття 380.1. Дії суду наглядової інстанції після надходження наглядової скарги або подання прокурора
  стаття наділяє голів і заступників крайових, обласних і рівних їм за компетенції судів повноваженнями вивчати наглядові скарги та подання прокурора, проступили в президію відповідних судів, самостійно або доручати їх вивчення суддям даних судів. При цьому оформлення зазначених доручень в якій-небудь процесуальній формі (наприклад, шляхом винесення ухвали,
 9. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 10. § 1. Класифікація повноважень органів місцевого самоврядування
  повноваженнями, а при здійсненні переданих окремих державних повноважень - державно-владними повноваженнями. І адміністративно-владні, і державно-владні повноваження органів місцевого самоврядування можна класифікувати через призму управлінських функцій: керівних, регулюючих, розрахунково-аналітичних, організаційних, контрольних. Таким чином, можна говорити про
 11. Стаття 27
  повноваження , схвалення або припинення повноваження відбувалося або підтверджувалося в письмовій формі, може в будь-який час зробити заяву відповідно до статті 11 про те, що будь-яке положення статей 10, 15 або глави IV, яке допускає, щоб надання повноваження, схвалення або припинення повноваження здійснювалися не в письмовій, а в будь-якій іншій формі, не застосовно, якщо представлений і
 12. Стаття 9
  повноваження може бути явно вираженим або імовірною. 2. З урахуванням обставин посередник управомочен на виконання будь-яких дій, необхідних для досягнення цілей, що випливають з даних йому
 13. § 7. Дострокове припинення повноважень представницького органу
  повноважень заходів щодо виконання рішення суду, в тому числі не відмінив відповідний нормативний правовий акт. Повноваження представницького органу муніципального утворення можуть бути також припинені в наступних випадках: прийняття зазначеним органом рішення про саморозпуск. При цьому рішення про саморозпуск приймається в порядку, визначеному статутом муніципального освіти. Як правило, з
 14. Стаття 54. Повноваження представника
  повноважень має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання і заперечувати проти клопотань, заявлених особами, що у справі, заявляти відводи складу суду, представляти і брати участь у дослідженні доказів , висловлювати свою думку і приводити свої доводи на виникаючі в ході процесу питання. Водночас окремі повноваження, вичерпний перелік яких наводиться в
 15. Стаття 40. Документи, що додаються до заяви кредитора
  повноваження підписала зазначену заяву особи на подачу такої заяви. 3. До заяви кредитора повинні бути додані набрали законної сили рішення суду, арбітражного суду, третейського суду, які розглядали вимога конкурсного кредитора до
 16. Стаття 36. Представництво у справі про банкрутство
  повноваження на ведення справи про банкрутство. 2. Повноваження керівників організацій, що діють від імені організацій в межах повноважень, передбачених федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або установчими документами, підтверджуються представляються ними суду документами, що засвідчують їх службове становище, а також установчими та іншими документами. 3. Повноваження
 17. 20.4.3. Повноваження щодо стягнення сум податків, піною м штрафів
  повноваження, пов'язані з усуненням шкоди, заподіяної бюджету несплатою податкових платежів, і виконанням заходів відповідальності, застосованих до платника податків. Реалізація цих повноважень відбувається поза рамками податкового контролю, тому що являє собою наслідки порушень, виявлених під час податкових перевірок. Згідно з законодавчими нормами, діяли до прийняття частини
 18. Стаття 374. Права суду касаційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання прокурора
  повноваження, виносить по приватним скаргами і поданнями визначення, які є одним з засобів захисту прав і охоронюваних законом інтересів що у справі осіб, попереджають винесення незаконних та необгрунтованих рішень. 2. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення про залишення ухвали суду першої інстанції без зміни, а приватної скарги або подання без задоволення в
 19. Стаття 62. Повноваження представника
  повноваження на подачу скарги, в тому числі і в порядку каса-ційного виробництва. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 21.03.2006 N 13549/05 по справі N
© 2014-2022  yport.inf.ua