Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 28.1. Припинення кримінального переслідування у справах про злочини у сфері економічної діяльності

(в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
1. Суд, а також слідчий за згодою керівника слідчого органу або дізнавач за згодою прокурора припиняє карного переслідування відносно особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого статтями 198 - 199.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, за наявності підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу або частиною першою статті 76.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, у разі, якщо до призначення судового засідання збиток, причи-ненний бюджетній системі Російської Федерації в результаті злочину, відшкодовано в повному обсязі.
2. В цілях цієї статті під відшкодуванням шкоди, заподіяної бюджетній системі Російської Федерації, розуміється сплата в повному обсязі:
1) недоїмки в розмірі, встановленому податковим органом у рішенні про притягнення до відповідальності, який набрав чинності;
2) відповідних пенею;
3) штрафів у розмірі, що визначається у відповідності з Податковим кодексом Російської Федерації.
3. Суд, а також слідчий за згодою керівника слідчого органу або дізнавач за згодою прокурора припиняє карного переслідування відносно особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого статтями 171 частиною першою, 171.1 частиною першою, 172 частиною першою, 176 частиною другою, 177 , 180 частинами першою і другою, 184 частинами третьою і чет-верте, 185 частиною першою, 185.1, 185.2 частиною першою, 185.3, 185.4 частиною першою, 193, 194 частиною першою, 195 - 197 і 199.2 Кримінального кодексу Російської Федерації, за наявності підстав , передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу, та у випадках, передбачених частиною другою статті 76.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.
4. До припинення кримінального переслідування особі повинні бути роз'яснені підстави його припинення відповідно до частин першої та третьої цієї статті та право заперечувати проти припинення кримінального переслідування.
5. Припинення кримінального переслідування з підстав, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, не допускається, якщо особа, щодо якої припиняється кримінальне переслідування, проти цього заперечує. У даному випадку виробництво по уго-ловного справі продовжується в звичайному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28.1. Припинення кримінального переслідування у справах про злочини у сфері економічної діяльності "
 1. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  1. Кримінальне судочинство має своїм призначенням: 1) захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів; 2) захист особи від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. 2. Кримінальне переслідування і призначення винним справедливого покарання в тій же мірі відповідають призначенню кримінального су-допроізводства, що і відмова від
 2. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 3. Стаття 20. Види кримінального переслідування
  1. Залежно від характеру та тяжкості вчиненого злочину кримінальне переслідування, включаючи звинувачення в суді, осуще ствляется в публічному, приватно-публічному і приватному порядку. 2. Кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 115 частиною першою, 116 частиною першою, 128.1 частиною першою Уго-ловного кодексу Російської Федерації, вважаються кримінальними справами приватного обвинувачення,
 4. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
 5. Стаття 351.1. Обмеження на заняття трудовою діяльністю в сфері освіти, виховання, розвитку несо-вершеннолетніе, організації їх відпочинку та оздоровлення, ме-діцінскую забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, у сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх
  (введена Федеральним законом від 23.12.2010 N 387-ФЗ) До трудової діяльності у сфері освіти, виховання, розвитку неповнолітніх, організації їх відпочинку та оздоровлення, медичного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, в сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх не допускаються особи, які мають або мали судимість,
 6. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального
 7. Стаття 14
  1. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. 2. Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних
 8. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  Дане видання - певний підсумок багаторічного дослідження автором системних науково-практичних проблем тактики кримінального переслідування і професійного захисту від нього. У запропонованій читачеві першій частині цієї роботи розглянуто комплекс науково-практичних проблем криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і
 9. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 10. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах . 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 11. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  Об'єкт даного злочину - інтереси правосуддя. Суспільна небезпека злочину виражається в дискредитації системи правосуддя, коли порушується основний принцип правосуддя - жоден невинний не повинен бути засуджений і жоден винний не повинен уникнути покарання. При цьому підривається авторитет суду і правоохоронних органів, одночасно падає віра населення в соціальну
 12. Стаття 134. Визнання права на реабілітацію
  1. Суд у вироку, ухвалі, постанові, а слідчий, дізнавач у постанові визнають за виправданим або особою, щодо якої припинено кримінальне переслідування, право на реабілітацію. Одночасно реабілітованому направляється повідомлення з роз'ясненням порядку відшкодування шкоди, пов'язаної з кримінальним переслідуванням. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. При
 13. Стаття 351.1. Обмеження на заняття трудовою діяльністю в сфері освіти, виховання, розвитку неповнолітніх, організації їх відпочинку та оздоровлення, медичного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, у сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх
  1. Стаття, що введена в ТК вперше. Це обумовлено насамперед бажанням суспільства захистити певне коло суб'єктів у сфері морально-виховної діяльності та дитячо-юнацького спорту від негативного впливу осіб, засуджених, що піддаються або піддавалися кримінальному переслідуванню за злочини, наведені у коментованій статті. 2. Слід зазначити, що законодавець
 14. Стаття 306. Завідомо неправдивий донос Коментар до статті 306
  1. З об'єктивної сторони злочин у ч. 1 коментованої статті полягає в повідомленні в будь-якій формі (усно або письмово) невідповідною дійсності інформації про факт вчинення злочину. 2. Адресатами помилкового доносу є в першу чергу органи, які здійснюють боротьбу зі злочинністю (міліція, прокуратура, органи безпеки) чи правосуддя (суд). До них також
 15. Глава I. Злочини у сфері економічної діяльності
  Глава I. Злочини у сфері економічної
 16. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
  Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві. Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців). Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
 17. Стаття 94. Строки давності Коментар до статті 94
  Статтею 94 КК РФ встановлено загальне правило, згідно з яким строки давності звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду скорочуються наполовину. Це положення кримінального закону також є одним з яскравих проявів гуманного ставлення держави до
© 2014-2022  yport.inf.ua