Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право
ЗМІСТ:
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина, 2002
Навчальний курс бере до уваги інтернаціоналізацію кримінально-правових відносин. Вона пов'язана, з одного боку, з актуалізацією протистояння міжнародної злочинності - злочинів проти миру і безпеки людства, міжнародному тероризму, захоплення заручників, незаконному обігу зброї та наркотиків, легалізації (відмиванню) незаконних доходів і т.п. З іншого боку, з інтеграцією Росії в міжнародні правові структури, зокрема, до Ради Європи та його Європейський суд з прав людини, Європейський Союз та ін Тому авторський колектив визнав можливим збільшити обсяг тексту підручника, присвяченого зарубіжному кримінальному праву. Насамперед використовувалися перекладені та прокоментовані на нашій кафедрі кримінальні кодекси Франції, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Швеції, Польщі, а також кримінальне законодавство США та Англії. Використовувалися Модельний Кримінальний кодекс для країн-учасниць СНД, нові КК цих країн. Не обділені увагою проекти КК РФ 90-х рр..
Глава I. Злочини у сфері економічної діяльності
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності
3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави та інших суб'єктів економічної діяльності
5. Злочини, що посягають на інтереси кредиторів
6. Злочини, що посягають на встановлений порядок зовнішньоекономічної діяльності
7. Злочини, що посягають на встановлений порядок обігу (обороту) валютних цінностей
8. Злочини, що посягають на матеріальні та інші блага споживачів
Глава II. Злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
2. Історія розвитку законодавства про злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях
3. Злочини, вчинені особами, які виконують управлінські функції в комерційних та інших організаціях
4. Злочини, що посягають на службові інтереси окремих видів діяльності
Глава III. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку
1. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
2. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки
3. Короткий історичний нарис розвитку законодавства про відповідальність за злочини, що посягають на громадську безпеку
4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
Відповідальність за злочини, що порушують загальні правила безпеки, передбачається і зарубіжним кримінальним законодавством
5. Злочини проти громадського порядку
6. Злочини, пов'язані з порушенням спеціальних правил безпеки
7. Злочини, що порушують встановлені правила поводження з загальнонебезпечним предметами
Глава IV. Пpеступлений пpотив здоpовья населення і суспільної нpавственной
1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
3. Пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
4. Інші злочини проти здоров'я населення
5. Злочини проти громадської моральності
Глава V. Екологічні злочину
1. Поняття, загальна характеристика і види екологічних злочинів
2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за екологічні злочини
3. Загальні екологічні злочини
4. Спеціальні екологічні злочини
5. Зазіхання на землю та її надра
6. Злочини, що посягають на тваринний світ (фауну)
7. Зазіхання на рослинний світ
Глава VI. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
2. Історія розвитку законодавства про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
3. Злочини, безпосередньо пов'язані з порушенням правил безпеки руху та експлуатації транспорту
4. Інші злочини у сфері функціонування транспорту
Глава VII. Злочини у сфері комп'ютерної інформації
1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
2. Конкретні види злочинів у сфері комп'ютерної інформації
Використана література
Кримінальне право:
 1. Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина) - 2012 рік
 2. А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 3. А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" - 2011 рік
 4. С.І. Барсуков, А.Н. Борисов. Коментар до Федерального закону "Про поліцію" (постатейний) - 2011 рік
 5. А. Д.Корецкій. Кримінальна армалогія - вчення про правовий режим зброї - 2010 рік
 6. М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України - 2010 рік
 7. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник - 2008 рік
 8. Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник - 2008 рік
 9. В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.А. Казакова. Коментар до кримінального кодексу російської федерації (постатейний) - 2008 рік
 10. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації. - 2007
 11. А.В.Денісова. Кримінально-правові неузгодженості - 2006
 12. В. В. Місяці. Злочинність XX векаміровие, регіональні та російські тенденції - 2005
 13. Я. І. Гіпінскій. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 14. Н.Ф. Кузнєцова, І.М. Тяжкова. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 1. Загальна частина: Вчення про злочин - 2002 рік
 15. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання - 2002 рік
 16. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина - 2002 рік
 17. Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 5. Особлива частина - 2002 рік
 18. HB Лясс. Проблеми вини і кримінальної відповідальності в сучасних буржуазних теоріях - 1977
 19. В. Н. Кудрявцев. Загальна теорія кваліфікації злочинів - 1972
© 2014-2022  yport.inf.ua