Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 4. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

Відповідальність за злочини, що порушують загальні правила безпеки, передбачається і зарубіжним кримінальним законодавством

, Відповідальність за злочини, що порушують загальні правила безпеки , передбачається і зарубіжним кримінальним законодавством однак правова регламентація їх різна.
Так, у Зводі законів США в _ 1962 передбачено відповідальність за заборонену діяльність (організації), а в _ 2101 - за учинение заворушень; в Кримінальному кодексі штату Нью-Йорк, в ст. 105 - відповідальність за змову, в ст. 240 - за посягання на публічний порядок (учинение заворушень). Крім того, боротьба з організованою злочинністю здійснюється на основі спеціальних законів про боротьбу з рекетом (1946 р.), про контроль над наркотиками (1956 р.), про контроль над організованою злочинністю (1970 р.), про постійно діючий злочинному підприємстві (1970 р.), про рекетіруемих і корумпованих організаціях (RICO, 1970 р.).
В Італії боротьба з організованою злочинністю регламентується численними законодавчими актами з контролю над мафією, а також ст. 416 КК (угруповання для вчинення злочину) і 416 bis (угруповання мафіозного типу).
Кримінальний кодекс ФРН в VII розділі "Злочинні діяння проти громадського порядку" встановлює відповідальність за порушення громадського порядку, поєднане з насильницькими діями групи осіб (_ 125), створення збройних груп (_ 127), створення злочинних спільнот (_ 129), створення терористичних співтовариств (_ 129а); захоплення заручників (_ 239b), напад на повітряний або річковий транспорт (_ 316с).
Кримінальний кодекс Іспанії у відділі 2 "Про тероризм" гл. V "Про володінні, торгівлі та зберіганні зброї, боєприпасів або вибухових речовин і про тероризм" розд. ХХII "Злочини проти громадського порядку", в ст. 571-578 передбачає відповідальність за вчинення у складі збройних банд, формувань або терористичних груп вибуху або підпалу, злочини проти особистості або власності з метою збільшення фондів відповідних об'єднань, а також за підбурювання і пособництво цих злочинів. Обов'язковою умовою є наявність в цих випадках цілі повалення конституційного ладу або серйозного порушення громадського спокою. У цьому ж розділі, в гол. III "Про публічні заворушеннях", в ст. 557-561 передбачається відповідальність за публічні заворушення та завідомо неправдиве повідомлення про існування вибухових та інших подібних пристроїв. Одночасно в ст. 515-516 відділу I "Про злочини, скоєних з приводу здійснення основних прав і публічних свобод, гарантованих Конституцією" гл. IV "Про злочини, пов'язаних із здійсненням основних прав і публічних свобод і обов'язком виконання соціальних робіт", розд. ХХI "Злочини проти корони" передбачає відповідальність призвідників, керівників і членів незаконних об'єднань у вигляді збройних банд, формувань або терористичних груп.
Кримінальний кодекс Швейцарії в розділі "Злочини і провини проти громадського спокою" встановлює відповідальність за порушення громадського порядку, поєднане з насильницькими діями групи осіб (ст. 260), за участь та підтримку злочинної організації (ст. 2600ter). Відповідальність за захоплення заручників (ст. 185) передбачена в іншому розділі Кодексу - "Злочини і провини проти свободи".
За Кримінальним кодексом Японії 1907 р. в ред. 1995 карані заворушення (ст. 106) та невиконання вимоги розійтися (ст. 107).
Кримінальним кодексом КНР в ред. 1997 виділена спеціальна гл. 2 - "Злочини проти громадської безпеки", де поряд з іншими злочинами передбачається відповідальність за організацію, керівництво або активна участь у терористичній організації (ст. 120), захоплення і утримання повітряного транспортного засобу, морського чи річкового судна (ст. 121 і 122) . У гол. 6 "Злочини проти порядку громадського управління" передбачається відповідальність для призвідників і активних учасників масових громадських заворушень (ст. 290-292), за створення, керівництво та активну участь в організації нелегального характеру (ст. 294).
Кримінальний кодекс Республіки Польща виділяє спеціальну гл. ХХ - "Злочини проти загальної безпеки" де містяться норми про відповідальність за виклик події у вигляді пожежі, руйнування, вибуху, поширення отруйних речовин і т.п. (Ст. 163, 164), взяття під контроль водного чи повітряного судна (ст. 166, 168), озброєння або пристосування морського судна до скоєння грабежу (ст. 170). У гол. ХХХII "Злочини проти громадського порядку" передбачається відповідальність за захоплення заручника (ст. 252), активну участь у натовпі по здійсненню насильницьких посягань (ст. 254), створення, керівництво або участь в організованій групі або співтоваристві (ст. 258, 259).
Специфікою, обумовленої існуванням протягом тривалого часу в складі СРСР, характеризуються підходи законодавців нині самостійних держав до встановлення відповідальності за загальнонебезпечним злочину. Насамперед, найменування відповідних глав у кримінальних кодексах цих держав різні. Так, в Латвійській Республіці та Республіці Казахстан відповідна глава Кодексу іменується "Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку", а в Республіці Білорусь - "Злочини проти громадської безпеки та здоров'я населення". Найменше число статей міститься в Кримінальному законі Латвійської Республіки: бандитизм (ст. 224), масові заворушення (ст. 225). Відповідальність за захоплення повітряного і водного транспорту (ст. 268) передбачається у главі про злочинні діяння проти безпеки руху, стаття про тероризм (ст. 88) - у розділі про злочини проти держави і містить вказівку на мету заподіяння шкоди Республіці або її жителям. Норма про захоплення заручників (ст. 154) розташовується в главі про злочинні діяння проти волі, честі та гідності особи. У Кримінальному кодексі Республіки Казахстан поряд з традиційними злочинами - тероризмом (ст. 233), захопленням заручника (ст. 234), організацією незаконного воєнізованого формування (ст. 236), бандитизмом (ст. 237), угон або захоплення повітряного або водного судна або залізничного рухомого складу (ст. 239), піратством (ст. 240), масовими заворушеннями (ст. 241) та завідомо неправдивим повідомленням про акт тероризму (ст. 242), в ст. 235 передбачається відповідальність за створення і керівництво організованою злочинною групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією), участь у злочинному співтоваристві, а в ст. 238 - за захоплення будівель, споруд, засобів інформації і зв'язку. Особливостями правового регулювання відповідальності за загальнонебезпечним злочину характеризується і Кодекс Республіки Білорусь. Крім статей про створення злочинної організації або участь у ній (ст. 285), бандитизм (ст. 286), створенні незаконного збройного формування (ст. 287), тероризмі (ст. 289), захоплення заручника (ст. 291), масові заворушення (ст. 293) виділяється також стаття про загрозу вчиненням акту тероризму (ст. 290), про примус особи до участі у злочинній діяльності (ст. 288) і захопленні будівель і споруд (ст. 292). Водночас норма про викрадення або захоплення з метою викрадення залізничного рухомого складу, повітряного або водного судна (ст. 311) передбачається в розділі про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відповідальність за злочини, що порушують загальні правила безпеки, передбачається і зарубіжним кримінальним законодавством "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно Статуту ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі по тексту - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 3. Стаття 12. Обов'язки поліції
  відповідальність за завідомо неправдивий донос за ст. 306 КК РФ, кримінально процесуально значимі ознаки складу злочину. 1.10. У кінці протоколу послідовно один за одним відображаються відомості про те, ким документ був прочитаний, чи правильно в ньому відображені повідомлені заявником відомості, які є зауваження (відсутність таких), підпис заявника. Завершує документ підпис
 4. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  відповідальності і покарання осіб, які вчинили злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як сукупність юридичних норм, які встановлюють злочинність і караність діянь, які становлять небезпеку для даного суспільства. При цьому з часів Стародавнього Риму існує формула: «Немає ні злочину, ні покарання, якщо про це не вказано в законі». Іншими
 5. Глава 19. ЗАХИСТ володіння і РЕСТИТУЦІЯ
  відповідально слабшає, сходить нанівець пошук в історичному арсеналі відсутнього інструментарію. Як би там не було, ми бачимо, що російським правом втрачена класична власницької захист. Звичайно, це не означає, що слід зовсім відмовитися від її вивчення. Може бути, навіть, навпаки, доведеться приділити їй більше уваги, в іншому випадку нам буде нелегко розуміти систему права, а
 6. Глава 23. ЗАХИСТ володіння від ВИЛУЧЕННЯ РЕЧІ адміністративному порядку
  відповідальності за сплату митних платежів, якщо він не міг знати "про незаконне ввезення транспортного засобу на територію Росії". --- Бюлетень ЗС РФ. 2000. N 11. С. 4. В іншій справі покупець автомашини пред'явив позов до УВС про відшкодування збитку. Суть спору полягала в тому, що викрадена автомашина неодноразово знімалася і ставилася на облік ДАІ, але при
 7. 5. Суб'єкти злочинного діяння
  відповідальність юридичних осіб, розглянемо загальні ознаки суб'єкта злочину, що є фізичною особою. У кримінальному законодавстві зарубіжних країн, як правило, відсутні норми про основні ознаки суб'єкта злочину. Це пояснюється тим, що такі ознаки нерідко розглядаються як необхідні умови винуватості особи або його осудності. Вік кримінальної
 8. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  відповідальності за відмову в наданні інформації Федеральним Зборам РФ чи Рахунковій палаті РФ (ст. 287 КК) (що й робиться на практиці з посиланням на комерційну або банківську таємницю) , за халатність і службова фальсифікація, не піддається поясненню. Санкції в нормах гол. 23 КК в два рази нижче, ніж в статтях гол. 30 КК. Наприклад, максимальна санкція за кваліфікований склад одержання
 9. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  відповідальності. Як відомо, у кримінальному праві такою підставою виступає сукупність ознак складу злочину, яка однозначно і недвозначно повинна характеризувати конкретне суспільно небезпечне явище як злочин. Однак юридичного оформлення поняття "тероризм" в сучасних умовах перешкоджають як мінімум дві обставини: по-перше, крайня політизованість
 10. 3. Загальні екологічні злочини
  відповідальність за цей злочин. Включення цієї статті до Кодексу 1996 обумовлено як різким погіршенням екологічної ситуації в країні, пов'язаним не в останню чергу з порушеннями правил екологічної безпеки при проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в експлуатацію та експлуатації об'єктів народного господарства, військових, наукових і т.п . об'єктів, так і низкою міжнародних
© 2014-2022  yport.inf.ua