Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 20. Види кримінального переслідування

1. Залежно від характеру та тяжкості вчиненого злочину кримінальне переслідування, включаючи звинувачення в суді, осуще ствляется в публічному, приватно-публічному і приватному порядку.
2. Кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 115 частиною першою, 116 частиною першою, 128.1 частиною першою Уго-ловного кодексу Російської Федерації, вважаються кримінальними справами приватного обвинувачення, порушуються не інакше як за заявою потерпілого, його законного представника, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, та підлягають припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим. Примирення допускається до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку.
(В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 12.04.2007 N 47-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ, від 28.07.2012 N 141-ФЗ)
3. Кримінальні справи приватно-публічного обвинувачення порушуються не інакше як за заявою потерпілого або його законного пред-ставники, але припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим не підлягають, за винятком випадків, передбачених статтею 25 цього Кодексу. До кримінальних справ приватно-публічного обвинувачення відносяться кримінальні справи про злочини, передбачених статтями 131 частиною першою, 132 частиною першою, 137 частиною першою, 138 частиною першою, 139 частиною першою, 145, 146 частиною першою, 147 частиною першою Кримінального кодексу Російської Федерації , а також кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 159 - 159.6, 160, 165 Кримінального кодексу Російської Федерації, якщо вони вчинені індивідуальним підприємцем у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності та (або) управлінням належним йому майном, використовуваним в цілях перед- принимательской діяльності, або якщо ці злочини здійснені членом органу управління комерційної організації у зв'язку із здійсненням ним повноважень з управління організацією або у зв'язку із здійсненням комерційної організацією підприємницькою або іншої економічної діяльності, за винятком випадків, якщо злочином заподіяно шкоду інтересам державного або муніципального унітарного підприємства, державної корпорації, державної компанії, комерційної організації з прямою участю в статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) держави або муніципального освіти або якщо предметом злочину стало державне або муніципальне майно.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 29.11.2012 N 207-ФЗ)
4. Керівник слідчого органу, слідчий, а також за згодою прокурора дізнавач порушують кримінальну справу про будь-якому злочині, зазначеному у частинах другій та третій цієї статті, та за відсутності заяви потерпілого або його законного пред-ставники, якщо даний злочин скоєно у відношенні особи, яка в силу залежного або безпорадного стану або з інших причин не може захищати свої права та законні інтереси. До інших причин відноситься також випадок вчинення злочину особою, дані про якого не відомі.
(В ред. Федеральних законів від 12.04.2007 N 47-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
5. Кримінальні справи, за винятком кримінальних справ, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, вважаються кримінальними справами публічного обвинувачення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 20. Види кримінального переслідування "
 1. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  Дане видання - певний підсумок багаторічного дослідження автором системних науково-практичних проблем тактики кримінального переслідування і професійного захисту від нього. У запропонованій читачеві першій частині цієї роботи розглянуто комплекс науково-практичних проблем криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і
 2. Стаття 14
  1. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. 2. Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних
 3. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального
 4. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 5. Контрольні питання до розділу 12
  1. Дайте визначення поняття галузі кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, що виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 6. Стаття 351.1. Обмеження на заняття трудовою діяльністю в сфері освіти, виховання, розвитку несо-вершеннолетніе, організації їх відпочинку та оздоровлення, ме-діцінскую забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, у сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх
  (введена Федеральним законом від 23.12.2010 N 387-ФЗ) До трудової діяльності у сфері освіти, виховання, розвитку неповнолітніх, організації їх відпочинку та оздоровлення, медичного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування, в сфері дитячо-юнацького спорту, культури і мистецтва за участю неповнолітніх не допускаються особи, які мають або мали судимість,
 7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Визначте поняття кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового
 8. Стаття 29.1.6. Напрямок матеріалів справи про адміністративне правопорушення для здійснення адміністративного переслідування
  У разі вчинення адміністративного правопорушення на території Російської Федерації іноземною юридичною особою або іноземним громадянином, згодом опинилися за її межами, і неможливості виробництва процесуальних дій за його участю на території Російської Федерації всі матеріали порушеної і розслідуваної справи про адміністративне правопорушення передаються в
 9. Стаття 29.1.7. Виконання запиту про здійснення адміністративного переслідування або про порушення справи про адміністративне правопорушення на території Російської Федерації
  Запит компетентного органу іноземної держави про здійснення адміністративного переслідування відносно громадянина Російської Федерації, яка вчинила адміністративне правопорушення на території іноземної держави і повернувся в Російську Федерацію, або російського юридичної особи, яка вчинила адміністративне правопорушення за межами території Російської Федерації,
 10. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 11. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
  Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві. Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців). Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
 12. Стаття 65. Документи, що подаються при висновків-нии трудового договору
  При укладенні трудового договору особа, що надходить на роботу, пред'являє працедавцеві: паспорт або інший документ, що засвідчує особу; трудову книжку, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умо-вах сумісництва; страхове свідоцтво державного пенсійного страхування; документи військового обліку - для
 13. Коментар до п. 3
  58. У коментованому пункті перераховані обставини, що створюють об'єктивну неможливість призову громадян на військову службу. Всі підстави, зазначені в даному пункті, мають відношення до кримінального переслідування особи, що підлягає призову на військову службу. Громадянин, визнаний не підлягає призову на військову службу, на засідання призовної комісії не викликається. Його особиста справа поміщається в
 14. Стаття 302. Види вироків
  1. Вирок суду може бути виправдувальним або обвинувальним. 2. Виправдувальний вирок постановляється у випадках, якщо: 1) не встановлено подію злочину; 2) підсудний не причетний до скоєння злочину, 3) в діянні підсудного немає складу злочину; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 4) щодо підсудного колегією присяжних засідателів винесено
 15. Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльно-стю
  До педагогічної діяльності допускаються особи, які мають освітній ценз, який визначається у порядку, встановлено-ном типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів, які затверджуються Урядом Росій-ської Федерації . До педагогічної діяльності не допускаються особи: позбавлені права займатися педагогічною діяльністю відповідно до набрало
© 2014-2022  yport.inf.ua