Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Обов'язок здійснення кримінального переслідування

1. Кримінальне переслідування від імені держави у кримінальних справах публічного і приватно-публічного обвинувачення здійснюють прокурор, а також слідчий і дізнавач.
2. У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач приймають передбаченої цим Кодексом заходи щодо встановлення події злочину, викриття особи чи осіб, винних у скоєнні злочину.
3. Керівник слідчого органу, слідчий, а також за згодою прокурора дізнавач у випадках, передбачених частиною четвертою статті 20 цього Кодексу, уповноважені здійснювати кримінальне переслідування у кримінальних справах незалежно від волі-виявлення потерпілого.
(В ред. Федеральних законів від 12.04.2007 N 47-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4. Вимоги, доручення і запити прокурора, керівника слідчого органу, слідчого, органу дізнання та дізнавача, пред'явлені в межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
(В ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
5. Прокурор має право після порушення кримінальної справи укласти з підозрюваним або обвинуваченим досудову угоду про со-співробітництві.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 29.06.2009 N 141-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 21. Обов'язок здійснення кримінального переслідування"
 1. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  кримінальної су-допроізводства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання, реабілітація кожного, хто необос-Нова піддався кримінальному
 2. Стаття 458 . Напрямок матеріалів кримінальної де-ла для здійснення кримінального переслідування
  здійснення кримінального
 3. Стаття 239. Припинення кримінальної справи або уго-ловного переслідування
  статтями 25 і 28 цього Кодексу, за клопотанням однієї зі сторін. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 3. У постанові про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування: 1) вказуються підстави припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування; 2) вирішуються питання про скасування запобіжного заходу, а також накладення арешту на майно, кореспонденцію,
 4. Стаття 465. Відстрочка у видачі особи та видача особи на час
  кримінальному переслідуванню або відбуває покарання за інший злочин на території Російської Федерації, її видача може бути відстрочена до припинення карного переслідування, звільнення від покарання за будь-якої законної підстави або до виконання вироку. 2. Якщо відстрочка видачі може спричинити закінчення строку давності кримінального переслідування або завдати шкоди рас-слідування
 5. Стаття 212. Підстави припинення кримінальної справи та кримінального переслідування
  статтями 24 - 28.1 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.12.2009 N 383-ФЗ) 2. У випадках припинення кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 24 та пунктом 1 частини першої статті 27 цього Кодексу, слідчий або прокурор вживає передбачені главою 18 цього Кодексу міри з реабілітації особи. (В ред. Федерального закону від
 6. Стаття 214. Скасування постанови про припинення кримінальної справи чи кримінального переслідування
  статтями 413 і 414 цього Кодексу за раніше прекращенному кримінальній справі можливо в тому випадку, якщо не минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності. (частина третя в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 4. Рішення про відновлення провадження у кримінальній справі доводиться до відома осіб, зазначених у частині третій статті 211 цього
 7. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  здійсненню кримінального
 8. Стаття 15. Змагальність сторін
  обов'язків і здійснення наданих їм прав. 4. Сторони обвинувачення і захисту рівноправні перед
 9. Стаття 134. Визнання права на реабілітацію
  кримінальне переслідування, право на реабілітацію. Одночасно реабілітованому направляється повідомлення з роз'ясненням порядку відшкодування шкоди, пов'язаної з кримінальним переслідуванням. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. За відсутності відомостей про місце проживання спадкоємців, близьких родичів, родичів або утриманців померлого реабілітованого повідомлення направляється їм
 10. Стаття 28.1. Припинення кримінального переслідування у справах про злочини у сфері економічної діяльності
  статтями 198 - 199.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, за наявності підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу або частиною першою статті 76.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, у разі, якщо до призначення судового засідання збиток, причи-ненний бюджетній системі Російської Федерації в результаті злочину, відшкодовано в повному обсязі. 2. В цілях цієї статті
 11. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  кримінального переслідування і професійного захисту від нього. У запропонованій читачеві першій частині цієї роботи розглянуто комплекс науково-практичних проблем криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і планування розслідування злочинів, а також, на основі детального аналізу КПК РФ, тактика виробництва окремих
© 2014-2022  yport.inf.ua