Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Право потерпілого на участь у уголов-ном переслідуванні

Потерпілий, його законний представник і (або) представник вправі брати участь у кримінальному переслідуванні обвинуваченого, а по кримінальних справах приватного обвинувачення - висувати і підтримувати обвинувачення в порядку, встановленому цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 22. Право потерпілого на участь у уголов-ном переслідуванні "
 1. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  1. Кримінальне судочинство має своїм призначенням: 1) захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів; 2) захист особи від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. 2. Кримінальне переслідування і призначення винним справедливого покарання в тій же мірі відповідають призначенню кримінального су-допроізводства, що і відмова від
 2. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 3. Стаття 249. Участь потерпілого
  1. Судовий розгляд відбувається за участі потерпілого і (або) його представника, якщо інше не передбачено частинами другою і третьою цієї статті. 2. При неявці потерпілого суд розглядає кримінальну справу в його відсутність, за винятком випадків, коли явка потерпілого визнана судом обов'язковою. 3. По кримінальних справах приватного обвинувачення неявка потерпілого без поважних
 4. Стаття 14
  1. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. 2. Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності грунтується на вчиненні неполітичного злочину або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних
 5. Стаття 239. Припинення кримінальної справи або уго-ловного переслідування
  1. У випадках, передбачених пунктами 3 - 6 частини першої, частиною другою статті 24 і пунктами 3 - 6 частини першої статті 27 на-вартого Кодексу, а також у разі відмови прокурора від обвинувачення в порядку, встановленому частиною сьомою статті 246 цього Кодексу, суддя виносить постанову про припинення кримінальної справи. (В ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) 2. Суддя може також
 6. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  1. Допит потерпілого або свідка у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого і допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про
 7. Стаття 458. Напрямок матеріалів кримінальної де-ла для здійснення кримінального переслідування
  У разі вчинення злочину на території Російської Федерації іноземним громадянином, згодом опинилися за її межами, і неможливості виробництва процесуальних дій за його участю на території Російської Федерації всі матеріали порушеної і розслідуваної кримінальної справи передаються до Генеральної прокуратури Російської Федерації, яка вирішує питання про їх направлення в
 8. Стаття 331. Право на заняття педагогічною діяльно-стю
  До педагогічної діяльності допускаються особи, які мають освітній ценз, який визначається у порядку, встановлено-ном типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів, які затверджуються Урядом Росій-ської Федерації . До педагогічної діяльності не допускаються особи: позбавлені права займатися педагогічною діяльністю відповідно до набрало
 9. Стаття 213. Постанова про припинення кримінально-го справи та кримінального переслідування
  1. Кримінальну справу припиняється за постановою слідчого, копія якої направляється прокурору. 2. У постанові зазначаються: 1) дата і місце його винесення; 2) посаду, прізвище, ініціали особи, його виніс; 3) обставини, що послужили приводом і підставою для порушення кримінальної справи; 4) пункт, частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають злочин,
 10. Стаття 140. Приводи і підстави для порушення кримі-ного справи
  1. Приводами для порушення кримінальної справи є: 1) заяву про злочин, 2) явка з повинною; 3) повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел; 4) постанова прокурора про направлення відповідних матеріалів до органу попереднього розслідування для вирішення питання про кримінальне переслідуванні. (П. 4 введений Федеральним законом від 28.12.2010 N
 11. Стаття 28. Припинення кримінального переслідування у зв'язку з дійовим каяттям
  1. Суд, а також слідчий за згодою керівника слідчого органу або дізнавач за згодою прокурора вправі припинити кримінальне переслідування відносно особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, у випадках, передбачених частиною першою статті 75 Кримінального кодексу Російської Федерації. (частина перша в ред. Федерального закону від
 12. Стаття 29.1.6. Напрямок матеріалів справи про адміністративне правопорушення для здійснення адміністративного переслідування
  У разі вчинення адміністративного правопорушення на території Російської Федерації іноземною юридичною особою або іноземним громадянином, згодом опинилися за її межами, і неможливості виробництва процесуальних дій за його участю на території Російської Федерації всі матеріали порушеної і розслідуваної справи про адміністративне правопорушення передаються в
 13. Стаття 21. Обов'язок здійснення кримінального переслідування
  1. Кримінальне переслідування від імені держави у кримінальних справах публічного і приватно-публічного обвинувачення здійснюють прокурор, а також слідчий і дізнавач. 2. У кожному випадку виявлення ознак злочину прокурор, слідчий, орган дізнання і дізнавач приймають передбаченої цим Кодексом заходи щодо встановлення події злочину, викриття особи чи осіб, винних у
 14. § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим
  Згідно ст. 76 КК особа, вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потрапив-шим і загладити заподіяну потерпілому шкоду. З утримуючи-ня цієї статті випливає, що звільнення винного від уголов-ної відповідальності можливе за наявності таких умов. 1. Досконале даною особою
 15. Стаття 25.2. Потерпілий
  1. Потерпілим є фізична особа або юридична особа, яким адміністративним правопорушенням заподіяно фізичний, майновий чи моральну шкоду. 2. Потерпілий має право знайомитися з усіма матеріалами справи про адміністративне правопорушення, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою представника, оскаржити
 16. Стаття 25.2. Потерпілий
  1. Потерпілим є фізична особа або юридична особа, яким адміністративним правопорушенням заподіяно фізичний, майновий чи моральну шкоду. 2. Потерпілий має право знайомитися з усіма матеріалами справи про адміністративне правопорушення, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою представника, оскаржити
 17. Стаття 465. Відстрочка у видачі особи та видача особи на час
  1. У разі, коли іноземний громадянин чи особа без громадянства, щодо якої надійшов запит про видачу, зазнає кримінального переслідування або вона відбуває покарання за інший злочин на території Російської Федерації, її видача може бути відстрочена до припинення карного переслідування, звільнення від покарання за будь-якої законної підстави або до виконання вироку. 2.
© 2014-2022  yport.inf.ua