Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 140. Приводи і підстави для порушення кримі-ного справи

1. Приводами для порушення кримінальної справи є:
1) заяву про злочин;
2) явка з повинною;
3) повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел;
4) постанова прокурора про направлення відповідних матеріалів до органу попереднього розслідування для вирішення питання про кримінальне переслідування.
(П. 4 введений Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
1.1. Приводом для порушення кримінальної справи про злочини, передбачені статтями 198 - 199.2 Кримінального кодексу Рос-сийской Федерації, служать тільки ті матеріали, які спрямовані податковими органами відповідно до законодавства про податки і збори для вирішення питання про порушення кримінальної справи.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 407-ФЗ)
2. Підставою для порушення кримінальної справи є наявність достатніх даних, що вказують на ознаки злочини ня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 140. Приводи і підстави для порушення кримі-ного справи "
 1. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 2. Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен
  1. При наявності приводу і підстави, передбачених статтею 140 цього Кодексу, орган дізнання, дізнавач, керівник слідчого органу, слідчий в межах компетенції, встановленої цим Кодексом, порушують кримінальну справу, про що ви-носиться відповідну постанову. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. В
 3. Стаття 290. Огляд
  1. Огляд проводиться на підставі ухвали або постанови суду у випадках, передбачених частиною першою статті 179 цього Кодексу. 2. Огляд особи, що супроводжується його оголенням, проводиться в окремому приміщенні лікарем або іншим фахівцем, яким складається та підписується акт огляду, після чого зазначені особи повертаються в зал
 4. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого
 5. Стаття 389.22. Скасування обвинувального вироку або інших рішень суду першої інстанції з передачею уголов-ного справи на новий судовий розгляд або з повер-щением кримінальної справи прокурору
  1. Обвинувальний вирок чи інші рішення суду першої інстанції підлягають скасуванню з передачею кримінальної справи на новий су-судове розгляд, якщо в ході розгляду справи в суді першої інстанції були допущені порушення кримінально-процесуального та (або) кримінального законів, непереборні в суді апеляційної інстанції. 2. У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, кримінальну справу
 6. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 7. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого
 8. Стаття 148. Відмова в порушенні кримінальної справи
  1. При відсутності підстави для порушення кримінальної справи керівник слідчого органу, слідчий, орган дізнання або дізнавач виносить постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Відмова в порушенні кримінальної справи на підставі, передбаченій пунктом 2 частини першої статті 24 цього Кодексу, допускається лише щодо конкретної особи. (В ред. Федеральних законів від
 9. Стаття 454. Зміст і форма запиту
  Запит про виробництво процесуальних дій складається в письмовому вигляді, підписується посадовою особою, його на-правляться , засвідчується гербовою печаткою відповідного органу і повинен містити: 1) найменування органу, від якого виходить запит; 2) найменування та місце знаходження органу, до якого направляється запит; 3) найменування кримінальної справи і характер запиту; 4) дані про
 10. Стаття 28.7. Адміністративне розслідування
  1. У випадках, якщо після виявлення адміністративного правопорушення у сфері антимонопольного законодавства, законодавства про рекламу, про вибори і референдуми, законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, валютного законодавства, законодавства про захист прав споживачів, в області податків і зборів,
 11. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 12. Стаття 213. Постанова про припинення кримінально-го справи та кримінального переслідування
  1. Кримінальну справу припиняється за постановою слідчого, копія якої направляється прокурору. 2. У постанові зазначаються: 1) дата і місце його винесення; 2) посаду, прізвище, ініціали особи, його виніс; 3) обставини, що послужили приводом і підставою для порушення кримінальної справи; 4) пункт, частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають злочин,
 13. Стаття 157. Виробництво невідкладних следствен-них дій
  1. За наявності ознак злочину, по якому провадження попереднього слідства обов'язково, орган дізнання в по-рядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу, порушує кримінальну справу і проводить невідкладні слідчі дії. 2. Невідкладні слідчі дії виробляють: 1) органи дізнання, зазначені в пунктах 1 і 8 частини третьої статті 151 цього Кодексу, - по всіх
 14. Стаття 36. Підстави порушення дисциплінарного провадження
  Підставами порушення провадження Дисциплінарним комітетом є: 1) заява зацікавленої особи або повідомлення будь-якого органу Організації про вчинення членом Організації дисциплінарного порушення, передбаченого цим Кодексом; 2) рішення Правління Організації та (або) Ради директорів про направлення матеріалів про дисциплінарний порушення на розгляд Дисциплінарного
 15. Стаття 412.10. Порядок і термін розгляду уголов-ного справи за наглядовим скарзі, поданням в судовому за-седанів Президії Верховного Суду Російської Федерації
  1. Наглядові скарга, подання розглядаються Президією Верховного Суду Російської Федерації в судовому засіданні не пізніше двох місяців з дня винесення постанови про передачу кримінальної справи до суду наглядової інстанції. Про дату, час і місце засідання суд повідомляє осіб, зазначених у частині першій статті 412.1 цього Кодексу. 2. Голова Верховного Суду Російської Федерації або
 16. Коментар до статті 30.3
  Про суддів, посадових особах, правомочних розглядати скаргу, см. п. 3 - 6 коментаря до ст. 30.1 (див. абз. 2 п. 1 коментаря до ст. 30.2). Скарга (заява) на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, скарга (заява) на постанову (рішення) про припинення провадження у справі за наявності обставин, що виключають провадження у справі, зазначених у п. 1 - 3 ст.
 17. Стаття 176. Підстави проведення огляду
  1. Огляд місця події, місцевості, житла, іншого приміщення, предметів і документів проводиться з метою виявлення слідів злочину, з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінальної справи. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. Огляд місця події, документів і предметів може бути проведений до порушення кримінальної справи. (Частина 2 в ред. Федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua