Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення


1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є:
1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення;
2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого самоврядування, від громадських об'єднань матеріали, що містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення;
3) повідомлення і заяви фізичних та юридичних осіб, а також повідомлення в засобах масової інформації, що містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення (за винятком адміністративних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 5.27, статтями 14.12, 14.13 цього Кодексу);
4) фіксація адміністративного правопорушення у сфері дорожнього руху або адміністративного правопорушення у сфері благоустрою території, передбаченого законом суб'єкта Російської Федерації, вчиненого з використанням транспортного засобу, що працюють в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції фото-і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото-і кінозйомки, відеозапису;
(в ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 69-ФЗ)
5) підтвердження містяться в повідомленні або заяві власника (власника) транспортного засоби даних про те, що у випадках, передбачених пунктом 4 цієї частини, транспортний засіб знаходився у володінні чи в користуванні іншої особи.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ)
1.1. Приводами до порушення справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 14.12, 14.13, 14.23 цього Кодексу, є приводи, зазначені в пунктах 1 і 2 частини 1 цієї статті, а також повідомлення і заяви власника майна унітарного підприємства, органів управління юридичної особи, арбітражного керуючого, а при розгляді справи про банкрутство - зборів (комітету) кредиторів.
(Частина первая.1 введена Федеральним законом від 24.07.2007 N 210-ФЗ)
1.2. Приводом до порушення справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 14.9, 14.31, 14.31.1 - 14.33 цього Кодексу, є прийняття комісією антимонопольного органу рішення, яким встановлено факт порушення антимонопольного законодавства Російської Федерації.
(Частина 1.2 введена Федеральним законом від 17.07.2009 N 160-ФЗ, в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 404-ФЗ)
2. Зазначені в частинах 1 і 1.1 цієї статті матеріали, повідомлення, заяви підлягають розгляду посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ)
3. Справа про адміністративне правопорушення може бути порушено посадовою особою, уповноваженою складати протоколи про адміністративні правопорушення, тільки за наявності хоча б одного з приводів, передбачених частинами 1 і 1.1 цієї статті, та достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ)
4. Справа про адміністративне правопорушення вважається порушеною з моменту:
1) складання протоколу огляду місця скоєння адміністративного правопорушення;
2) складання першого протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачених статтею 27.1 цього Кодексу;
3) складання протоколу про адміністративне правопорушення або винесення прокурором постанови про порушення справи про адміністративне правопорушення;
4) винесення ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення при необхідності проведення адміністративного розслідування, передбаченого статтею 28.7 цього Кодексу;
5) втратив чинність. - Федеральний закон від 09.11.2009 N 249-ФЗ;
6) винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення у разі, передбаченому частиною 1 або 3 статті 28.6 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 09.11.2009 N 249-ФЗ)
(частина четверта в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ)
5. У разі відмови в порушенні справи про адміністративне правопорушення за наявності матеріалів, повідомлень, заяв, зазначених у пунктах 2 і 3 частини 1 цієї статті, посадовою особою, яка розглянула зазначені матеріали, повідомлення, заяви, виноситься мотивована ухвала про відмову в порушенні справи про адміністративне правопорушення .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення "
 1. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 4. § 5 . Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду , з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- ---
 8. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  Основним об'єктом злочинів, включених до глави 21 КК РФ, слід вважати відносини власності в широкому, економічному, сенсі цього терміну. Істота цих відносин визначається їх об'єктом - вони складаються з приводу привласнення та обігу матеріальних (точніше майнових, т. е. оцінюваних грошима) благ. У термінології цивільного права ці відносини називають майновими.
 9. Стаття 292. Службове підроблення Коментар до статті 292
  Основний об'єкт злочину - нормальна діяльність публічного апарату влади і управління у сфері поводження з офіційними документами. В якості додаткового об'єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 292 КК РФ, виступають конституційні права людини і громадянина, що охороняються законом економічні та інші інтереси громадян, організацій і держави. Предметом злочину
 10. Стаття 306. Завідомо неправдивий донос Коментар до статті 306
  Основним об'єктом свідомо помилкового доносу є інтереси правосуддя. В якості додаткового безпосереднього об'єкта цього посягання можуть виступати інтереси особистості, т.е . тих громадян, яких необгрунтовано підозрюють у скоєнні злочину. Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що воно порушує нормальну роботу правозастосовних органів, що займаються перевіркою
© 2014-2022  yport.inf.ua