Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен

1. При наявності приводу і підстави, передбачених статтею 140 цього Кодексу, орган дізнання, дізнавач, керівник слідчого органу, слідчий в межах компетенції, встановленої цим Кодексом, порушують кримінальну справу, про що ви-носиться відповідну постанову.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
2. У постанові про порушення кримінальної справи вказуються:
1) дата, час і місце його винесення;
2) ким вона винесена;
3) привід і підстава для порушення кримінальної справи;
4) пункт, частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, на підставі яких порушується кримінальна справа.
3. Якщо кримінальна справа направляється прокурору для визначення підслідності, то про це в постанові про порушення кримінальної справи робиться відповідна відмітка.
4. Копія постанови керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача про порушення кримінальної справи незамедлілі-тельно направляється прокурору. При порушенні кримінальної справи капітанами морських або річкових суден, що перебувають у далекому плава-ванні, керівниками геолого-розвідувальних партій або зимівель, начальниками російських антарктичних станцій або сезонних польових баз, віддалених від місць розташування органів дізнання, главами дипломатичних представництв чи консульських установ Рос-сийской Федерації прокурор негайно повідомляється зазначеними особами про почате розслідування. В даному випадку постанова про порушення кримінальної справи передається прокурору негайно при появі для цього реальної можливості. У разі, якщо прокурор визнає постанову про порушення кримінальної справи незаконним або необгрунтованим, він має право в строк не пізніше 24 годин з моменту отримання матеріалів, що стали підставою для порушення кримінальної справи, скасувати постанову про порушення кримінальної справи, про що виносить мотивовану постанову, копію якого негайно направляє посадовій особі, який порушив кримінальну справу. Про прийняте рішення керівник слідчого органу, слідчий, дізнавач негайно уве-домляют заявника, а також особа, щодо якої порушено кримінальну справу.
(В ред. Федеральних законів від 02.12.2008 N 226-ФЗ, від 05.06.2012 N 51-ФЗ)
5. Кримінальні справи щодо осіб, зазначених у статті 447 цього Кодексу, порушуються в порядку, встановленому статтею 448 цього Кодексу.
(Частина 5 введена Федеральним законом від 05.04.2013 N 54-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен"
 1. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові - ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 2. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 3. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 4. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 5. Стаття 176. Підстави проведення огляду
  1. Огляд місця події, місцевості, житла, іншого приміщення, предметів і документів проводиться з метою виявлення слідів злочину, з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінальної справи. (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. Огляд місця події, документів і предметів може бути проведений до порушення кримінальної справи. (частина 2 в ред. Федерального
 6. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
  Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві. Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців). Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
 7. Стаття 226. Окремі ухвали суду
  1. Окрема ухвала суду виноситься у разі, якщо в процесі провадження у цивільній справі суд виявить випадки істотного порушення законності посадовими особами або організаціями, які можуть і не бути учасниками даної справи. Окремі ухвали сприяють зміцненню законності та правопорядку, попередження правопорушень, формуванню поважного ставлення до закону і суду
 8. Стаття 24. Підстави відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи
  1. Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена кримінальна справа підлягає припиненню за наступними основани-ям: 1) відсутність події злочину; 2) відсутність в діянні складу злочину; 3) витікання строків давності кримінального переслідування; Взаємозалежні положення пункту 4 частини першої статті 24 та пункту 1 статті 254 КПК Російської Федерації, що закріплюють в якості підстави
 9. Коментар до статті 30.3
  Про суддів , посадових особах, правомочних розглядати скаргу, см. п. 3 - 6 коментаря до ст. 30.1 (див. абз. 2 п. 1 коментаря до ст. 30.2). Скарга (заява) на постанову (рішення) про призначення адміністративного покарання, скарга (заява) на постанову (рішення) про припинення провадження у справі за наявності обставин, що виключають провадження у справі, зазначених у п. 1 - 3 ст.
 10. Стаття 28.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення
  1. Приводами до порушення справи про адміністративне правопорушення є: 1) безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення; 2) надійшли з правоохоронних органів, а також з інших державних органів, органів місцевого
 11. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
© 2014-2022  yport.inf.ua