Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 147. Порушення кримінальної справи приватного і приватно-публічного обвинувачення

(в ред. Федерального закону від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
1. Кримінальні справи про злочини, зазначені в частині другій статті 20 цього Кодексу, порушуються не інакше як за заяв-лению потерпілого або його законного представника:
1) щодо конкретної особи - у порядку, встановленому частинами першою та другої статті 318 цього Кодексу;
2) щодо особи, зазначеного в статті 447 цього Кодексу, - в порядку, встановленому статтею 448 цього Кодексу.
2. Якщо заяву подано стосовно особи, дані про якого потерпілому не відомі, то світовий суддя відмовляє у прийнятті заяви до свого провадження і направляє зазначену заяву керівнику слідчого органу або начальнику органу дізнання для вирішення питання про порушення кримінальної справи, про що повідомляє особу, яка подала заяву .
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Кримінальні справи про злочини, зазначені у частині третій статті 20 цього Кодексу, порушуються не інакше як за заяв-лению потерпілого або його законного представника. Виробництво за такими кримінальними справами ведеться у загальному порядку.
4. Керівник слідчого органу, слідчий, а також дізнавач за згодою прокурора збуджують кримінальну справу про будь-якому злочині, зазначеному у частинах другій та третій статті 20 цього Кодексу, та за відсутності заяви потерпілого або його за-кінного представника у випадках, передбачених частиною четвертою статті 20 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 147. Порушення кримінальної справи приватного і приватно-публічного обвинувачення "
 1. Стаття 43. Приватний обвинувач
  1. Приватним обвинувачем є особа, яка подала заяву до суду у кримінальній справі приватного обвинувачення в порядку, встановленому статтею 318 цього Кодексу, та підтримуюче обвинувачення в суді. 2. Приватний обвинувач наділяється правами, передбаченими частинами четвертою, п'ятою та шостою статті 246 цього
 2. Стаття 273. Початок судового слідства
  1. Судове слідство починається з викладу державним обвинувачем пред'явленого підсудному обвинувачення, а по уго-ловного справах приватного обвинувачення - з викладу заяви приватним обвинувачем. 2. Головуючий опитує підсудного, чи зрозуміло йому обвинувачення, чи визнає він себе винним і чи бажає він або його захисник висловити своє ставлення до пред'явленого
 3. Стаття 20. Види кримінального переслідування
  1. Залежно від характеру та тяжкості вчиненого злочину кримінальне переслідування, включаючи звинувачення в суді, осуще ствляется в публічному, приватно-публічному і приватному порядку. 2. Кримінальні справи про злочини, передбачені статтями 115 частиною першою, 116 частиною першою, 128.1 частиною першою Уго-ловного кодексу Російської Федерації, вважаються кримінальними справами приватного обвинувачення,
 4. Стаття 246. Участь обвинувача
  1. Участь у судовому розгляді обвинувача обов'язково. 2. Участь державного обвинувача обов'язково в судовому розгляді кримінальних справ публічного і приватно-публічного обвинувачення, а також при розгляді кримінальної справи приватного обвинувачення, якщо кримінальна справа була порушена слідчим або дізнавачем за згодою прокурора. (В ред. Федеральних законів від 12.04.2007 N 47-ФЗ,
 5. Стаття 226. Окремі ухвали суду
  1. Окрема ухвала суду виноситься у разі, якщо в процесі провадження у цивільній справі суд виявить випадки істотного порушення законності посадовими особами або організаціями, які можуть і не бути учасниками даної справи. Окремі ухвали сприяють зміцненню законності та правопорядку, попередження правопорушень, формуванню поважного ставлення до закону і суду
 6. Стаття 249. Участь потерпілого
  1. Судовий розгляд відбувається за участі потерпілого і (або) його представника, якщо інше не передбачено частинами другою і третьою цієї статті. 2. При неявці потерпілого суд розглядає кримінальну справа в його відсутність, за винятком випадків, коли явка потерпілого визнана судом обов'язковою. 3. По кримінальних справах приватного обвинувачення неявка потерпілого без поважних
 7. Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен
  1. При наявності приводу і підстави, передбачених статтею 140 цього Кодексу, орган дізнання, дізнавач, керівник слідчого органу, слідчий в межах компетенції, встановленої цим Кодексом, порушують кримінальну справу, про що ви-носиться відповідну постанову. (в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. В
 8. Стаття 15. Змагальність сторін
  1. Кримінальне судочинство здійснюється на основі змагальності сторін. Ухвалою Конституційного Суду РФ від 29.06.2004 N 13-П частина друга статті 15 визнана не суперечить Конституції РФ. 2. Функції обвинувачення, захисту і вирішення кримінальної справи відокремлені один від одного і не можуть бути покладені на один і той же орган чи один і той же посадовець. 3. Суд не є органом
 9. Стаття 389.12. Участь сторін у судовому засіданні при розгляді кримінальної справи в суді апеляційної ін-станції
  1. В судовому засіданні обов'язково участь: 1) державного обвинувача і (або) прокурора, за винятком кримінальних справ приватного обвинувачення (крім випадків, коли карного справа була порушена слідчим або дізнавачем за згодою прокурора), 2) виправданого, засудженого або особи, щодо якої припинено кримінальну справу, - у випадках, якщо ця особа ходатай-ствует про свою участь в
 10. Шевчук Д. А . Міжнародне приватне право, 2009
  Посібник призначений для підготовки до іспитів з предмету «Міжнародне приватне право». У числі тем: джерела міжнародного приватного права, поняття міжнародного приватного права, суб'єкти міжнародного приватного права, норми міжнародного приватного права, принципи міжнародного приватного права. Може використовуватися як електронний підручник, конспект, шпаргалка. Також стане в нагоді для написання
 11. Література
  Раапе Л. Міжнародне приватне право. М., 1960. С. 519-530; Нариси міжнародного приватного права. М., 1963. С. 112-136; Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права. Особлива частина. М., 1975. С. 356-379; ЛунцЛ.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. С. 213-222; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989. С. 174 - 186; Кабатова Є.В. Делікти в міжнародному
 12. Ч
  Часткова дієздатність малолітніх II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168 Часткова дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166, див Емансипація Приватне право - взаємодія галузей Ч. п. I, 2, § 1 (2) - с. 31 - 33 - цивільне право як Ч. п. I, 1, § 1 (3) - с. 8 - 11 - дуалізм Ч. п. I, 1, § 2 (1) - с. 15 - 16 - зарубіжні системи Ч. п. I,
 13. Література
  Раапе Л. Міжнародне приватне право. М., 1960; Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права. Особлива частина. М., 1975. С. 12-40; ЛунцЛ.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984. С. 81 - 90 Madl F., Vekas L. The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987. P. 85-110; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989. С.320-351; Лазарєв Л.М., Маришева Н.І., Пантелєєва
 14. Література
  Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право, М., 1959; Лунц Л.А., Міжнародне приватне право. М., 1970; Лунц Л.А., Маришева Н.І., Садиков О.Н. Міжнародне приватне право. М., 1984; Міжнародне приватне право. Під загальною ред. Г.К. Матвєєва. Київ, 1985; Madl F., Vekas, The Law of Conflicts and Foreign Trade. Bud., 1987; Іссад М. Міжнародне приватне право. М., 1989; Маковський
 15. Контрольні питання по темі
  1 У чому полягає практична необхідність вивчення іноземного права? 2. Які причини появи торгового права? 3. Що таке дуалізм приватного права? 4. Яке співвідношення приватного та публічного права? 5. Що таке «публіцізація» приватного права? 6. Які тенденції спостерігаються у розвитку правового регулювання права власності, договірних відносин, правового становища
 16. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
© 2014-2022  yport.inf.ua